NYHETER


NYHETER, DEBATT OG GODE IDÉER

**************************************************************************************************


Det livgivende og samlende fellesskapet


Publisert 6. desember 2023

Av Oddbjørn Jonstad, Norsk Folkeparti


Politikere glemmer en ting. Migranter fra Midtøsten fremstår som om de kun representerer seg selv slik som vi gjør her på berget, ett individ.


Men forskjellen som norske migrantmyndigheter ikke har oppfattet selv nå i 2023, er at alle disse kommer fra en klan/stammekultur med familie/klan/stamme/islam som er det livgivende og samlende fellesskapet deres - og der det overordna dvs. limet til klanen/familien er Ummaen (dvs. det internasjonale fellesskapet i islam).


Å reise til Norge gjør ikke at islam er blåst vekk inne i hodene deres! Tvert om, Ummaen blir styrket og revitalisert. Muslimjihadister reiser ikke til Norge på noen slags vis på grunn av at de elsker demokratiet vårt, eller kong Harald, Mette Marit, Støre, Vedum, Solberg eller snøen, hyttelivet på fjellet, helgefyll og bikinidamer på Huk. Nei - fyll, og bikinidamer kommer som ekstra bonus som kan benyttes fritt av unge, single og kåte menn når som helst - i samsvar med egne tillærte islamske fordommer mot likestilling mellom mann og kvinne. Derfor er damene i Oslo fritt vilt der de går rundt halvnakne med håret løst uten hijab og både røyker og drikker alkohol alene på bar i sene nattetimer. En slik bekledning og oppførsel betyr på deres hjemmebane - direkte sagt - at damene er et ludder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det frie ord – og islam


Publisert 21. november 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Organisasjonen Fritt Ord har et prosjekt som heter «Islam i Norge». På deres hjemmeside kan en se at organisasjonen har - siden 2017 - gjennomført seks møter med tema islam i Norge. I november 2023 kommer et nytt debattmøte med tittelen «Mannsrollene i muslimske miljøer». Møteleder er Kadafi Zaman. De andre debattantene er Usman Rana, Shazia Majid og Mohamed Abdi. Ingen etnisk nordmann er funnet verdig til å delta i en debatt om mannfolkenes rolle i islamske miljøer i Norge.

Det Fritt Ord ikke forstår, eller vil forstå, er at Norge – og de frie land i Vesten - er i krig med Islam, som ikke er en religion, men en erobringsideologi. Når Fritt Ord promoterer Islam er dette et landssvik i.h.t. Grunnlovens §2 som slår fast at: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» og straffelovens kap. 17 som omhandler: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129». Eller kanskje Fritt Ord på sikt også vil slå et slag for nazismen?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Europas Jihad-hovedstad


Publisert 9. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


Brussel er Europas Jihad-hovedstad grunnet de mange IS-krigerne som kom fra hovedstaden. Brussel er den av Europas byer som er mest preget av islamsk fundamentalisme. 35 prosent av byens befolkning er muslimer, og i skolene er 60 – 65 prosent. Det vil si at om et par tiår, vil Brussel bli tatt over av islam.

Det samme gjelder byer som Antwerpen, Paris, Amsterdam, Berlin, Marseille og så videre. Vi taper kampen mot islamisering om vi nå ikke innser at islam ikke har noen plass i Europa og ikke har noe med Europa å gjøre. Vi må redusere islamsk innflytelse i Europa til et minimum. Det vil vel alltid være et europeisk islam, men det som skjer nå har ingenting å gjøre med opprettelsen av et slags europeisk islam, et opplyst islam. Nei, det vil aldri bli et opplyst islam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan islam reformeres og endres?


Publisert 20. oktober 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Hvordan kan en i det hele tatt forestille seg at islam noensinne kan reformeres og endres, hvis islam ikke fritt, åpent og uproblematisk kan kritiseres? Islam må endres innenfra, men det vil ikke skje hvis det ikke stilles krav om det fra storsamfunnets side. Til alt overmål får også utrakonservative og fundamentalistiske islamske miljøer og grupperinger i praksis fritt dure i vei og ta seg til rette som de lyster. Inkl. kontakt og samrøre med konservative og fundamentalistiske miljøer og grupperinger i andre land, både i og utenfor Europa.

Det må en stor endring til både i politiske, journalistiske og andre miljøer mht. hvordan man ser på og behandler islam. Den hinsides absurde islam-apologetismen og endeløse skjønnmalingen av islam må en gang for alle ta slutt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK har en landssvikaktig agenda


Publisert 26. september 2022

Av Helge Johnsen


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig i NRK. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda når det gjelder muslimsk innvandring, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


Kanskje det er på tide med et nytt landssvikoppgjør, jfr. straffelovens kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Religion er makt


Publisert 15. september 2023

Av Odd Olav Bjørn


Det jeg tror de fleste må kunne være prinsipielt enig i, uavhengig av hvilke forestillinger en har fått dannet av islam gjennom livsløpet - via skoleverket, utdanningsinstitusjoner, i mediene og ellers - er at religion ermakt. Det utgjør en maktfaktor både for enkeltindivider og i samfunnet. Dess flere tilhengere, dess større makt. Det kan utgjøre en større maktfaktor enn politikk og demokratiske systemer og faktorer.


Dette gjelder naturligvis også islam. Ikke minst fordi islam også er politisert ideologi og ikke bare en religion. Faktisk er islammerpolitisert ideologi og et samfunnssystem enn en religion. Menkombinasjonenav religion og politisert ideologi setter islam i en særstilling. Dette er noe som dessverre få forstår, eller tar inn over seg. Men også uavhengig av dette er det slik at all makt må kunne kritiseres. Også makt som fremkommer gjennom religion.

Vi har lange tradisjoner for religionskritikk både i Norge og andre vestlige land når det gjelder kristendom. Det er dette som har ført til reformasjon av og endringer i kristendommen. Men det skjer ikke i nevneverdig grad i forhold til islam. Dette pga. den endeløse, helt og holdent absurde islam-apologetismen (en teologisk disiplin som forsvarer troen mot ikke-religiøse argumenter) som rår i samfunnet, og krav om "politisk korrekthet".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminalitet i Oslo øst


Publisert 30. juni 2023

Av Odd Olav Bjørn


I begynnelsen av mai 2023 kunne en lese en artikkel i Aftenposten med tittelen «De skal beskytte samfunnet, men én gruppe klarer ikke politiet å stoppe» skrevet av en såkalt journalist med navnet Harald Stolt-Nielsen.

Utgangspunktet er at i de siste årene har det i deler øst i Oslo, vært enøkning i kriminalitet blant de under 15 år. Politiet er inne i bildet, det samme er barnevernet, helsetjenesten og skolen.

I artikkelen uttaler mange seg, mellom anna Rune Solberg Swahn, politiinspektør og leder av forebyggende enhet i Oslo politidistrikt og Elin Mangnes, direktør for barnevern - og barneombud Inga Bejer Engh.


Det de er opptatt av er at situasjonen er svært alvorlig og fører til at noen av de mest utsatte barna og ungdommene ikke får riktig hjelp. Ikke med et ord nevner hverken journalisten eller de andre hva som er elefanten i rommet, nemlig at det her er snakk om kriminelle innvandrerungdommer. Dette kan ikke karakteriseres på andre måter enn at det er et gedigent landssvik – men vil de bli straffet?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En realpolitikk i henhold til virkelighetens verden


Publisert 20. juni 2023

Av Odd Olav Bjørn


Våre samfunn står i dag overfor utfordringer man kanskje ikke har sett på noen årtier. Mange gjør det feilsteget at de tror at fremgang varer evig. At vi alltid vil bli rikere, friere og mer opplyste med tiden. At vi kan legge krig, krise og elendighet bak oss, og på så vis erklære at historien tar slutt. Men kanskje noen politikere, byråkrater og MSM-redaktører og -journalister blir nødt til å ta til fornuft etter hvert.

Det vi ser er at de med makt i sine hender ikke i tilstrekkelig grad realitets-orienterer seg og ikke fører en realpolitikk i henhold til virkelighetens verden, samfunnsutviklingen og hva som faktisk utspiller seg, men derimot blindt etter ideologi og "vyer", "visjoner" og "ideer".


Mange politikere velger å ikke lytte til folket, som de liksom skal være representanter for, men er derimot henfallen til å la seg styre fra overnasjonalt hold - EU, FN, WF, Davos-pamper - og durer blindt i vei, etter alt å dømme uansett konsekvenser for eget land og folk, som er samfunnsoppdraget de faktisk har: Å ivareta eget land og egen befolkning, med egen politikk for å oppnå dette. Ikke underminere og kompromittere eget land og egen befolkning og ikke bedrive regelrett nasjons- og samfunnsundergravende politikk.

Og konsekvenstenkning er det så som så med på mange samfunnsområder. Som når det gjelder konsekvenser av den endeløse innvandringen fra fremmede himmelstrøk av folk med radikalt annerledes kultur og forestillinger om hvordan samfunnet skal være. Et samfunn der alt for mange ikke kan / vil integrere seg, tilpasse seg og innordne seg grunnleggende norske og vestlige verdier, normer, kultur, tenkemåte og levemåte. De er fanget inn i klankultur og islam-kultur, og kan ikke / vil ikke løsrive seg fra dette.


Vi ser - som i alle andre vestlige land med stor fremmedkulturell innvandring - eskalerende konflikter og problemer. Polarisering, segregering, utenforskap, parallellsamfunn, sosiale problemer og en kjede av negative konsekvenser i samfunnet.Men politikerne, ivrig og ukritisk støttet av MSM-redaksjonene, insisterer på å fortsette og fortsette med den fremmedkulturelle innvandringen. De ønsker å konstruere "multikultursamfunnet". Dette er ren ideologi, og vyer, med også åpenbar kobling til overnasjonale ideer, vyer og tenkning - igjen EU, FN, WEF, Davos, NWO. Agenda 2030. GCM. osv. osv.


Man kan alltids håpe, men jeg tror det dessverre må blimyeverre før politikerne ev. tar til vettet. Og ditto mht. journalistikken fra MSM-redaksjonene, som heller ikke er ansvarlig og realitetsorientert når det gjelder en lang rekke viktige samfunnsspørsmål.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Knivstikking – på Grønland i Oslo


Publisert 4. juni 2023

Av Herbert Jonsen


En mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo. Han skal ikke være alvorlig skadd. Politiet leter etter flere mistenkte gjerningspersoner, men har valgt å ikke gi nærmere opplysninger om verken offer eller de mistenkte gjerningspersonene.

Oslo er en trygg by gjentar til stadighet rørlegger Raymond og politiet med flere – se ovenfor. De er vel forpliktet til å si det, for ikke å skape uro i befolkningen. Men folk ser og erfarer at det blir stadig flere knivstikkinger og generelt voldsepisoder- og annen kriminalitet av ymse slag i landet.

Og stadig flere og flere forstår nå også sammenhengen - og den er knyttet til en altfor stor innvandring fra radikalt fremmed kultur i fremmede himmelstrøk - klankulturer og islam-kultur med manglende evne og vilje til å integrere seg i det norske samfunnet. Det fører til bl.a. sosiale problemer, fattigdomsproblemer, kriminelle handlinger, gjengkriminalitet og kamper mellom gjengkriminelle. Så enkelt er det faktisk - når helt unge, ned i småskolealder, rekrutteres til gjenger. Det gir uro og elendighet i det viktige skolesystemet - blant annet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For mange ansatte i stat og kommune


Publisert 11. mai 2023

Av Anton Gruben


En underliggende fare for landet, som ingen synes å interessere seg for, er at langt over halve arbeidsstyrken nå er ansatt i stat eller kommune – der kvinneandelen dominerer. Mange vil protestere på den høye andelen, men man må også ta med i regnestykket ansatte i alle firma som lever av offentlige oppdrag, og ansatte i firma som er helt eller langt på vei eid av det offentlige. Hvis man også inkluderer uføretrygdede og alle andre som lever av sosialstøtte fra NAV, blir det totale tallet skremmende høyt - og øker for hvert år. De få som er i privat produksjonsvirksomhet vil aldri kunne bære landets velferdsnivå og pensjonsforpliktelser. Det er altså ikke bærekraftig, og fallhøyden for land og folk er ekstremt høy.


Myndighetene har over mange år tillatt seg å skjule den virkelige arbeidsløsheten, ved å stadig øke ansatte i det offentlige. Det er oljepengene som har gjort dette mulig. Det er en farlig vei å velge, da det etter hvert ikke vil være like mye oljepenger, og omstilling tilbake til rene "produksjonsyrker" vil være nær umulig. Både kompetansen og viljen har gått tapt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi går i feil retning


Publisert 1. mai 2023

Av Bjarne Olavsen


Da Erna Solberg, som statsminister, kom med sin episke uttalelse om at "nordmenn har ikke krav på Norge mer enn andre", forstod jeg at vi skal være i et multikulturelt prøveprosjekt der de etniske norske innbyggerne skal tvinges til konformitet og stillhet rundt det som skjer, til fordel for andre kulturer.

Skolen på alle nivåer er der allerede, og høyskoler og universitet følger etter. På steder der man skulle tro at studentene har begynt å tenke selv, øker i stedet homogeniseringen med tvang og trusler. Universitetene og forskningen, som skulle ha vært institusjoner med vide spekter av alle tanker, har utviklet et trangsyn og en fordømmelse av "ikke-korrekte" som man ikke har sett maken til siden -30-tallets Tyskland, eller for den del, dagens Russland.

Hvis ikke "ugresset" rykkes opp med roten, vil det fortsette å spre seg. For å få til dette, må det være politisk evne og vilje til endring. Av erfaring vet vi at endringer medfører ansvar og kritikk, og enda verre; ikke gjenvalg, og slik tør eller vil ikke politikere ha det. Da er det bedre å la det være som det er og "det går sikkert over", selv om kanskje et flertall av politikerne, og folket, mener vi går i feil retning og gjerne skulle ha korrigert kursen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ønsker journalistene seg svenske tilstander


Publisert 23. april 2023

Av Herbert Jonsen


Etter alt å dømme ønsker journalistene i landets aviser seg svenske tilstander - siden disse menneskene ikke er i stand til å lære noe som helst fra tilstandene i vårt naboland. Der er det et eskalerende samfunnskaos, som blir verre og verre bokstavelig talt for hver dag som går. Dette får ikke journalistene med seg, eller så velger de bare selektivt (og på ideologisk grunnlag?) å ganske enkelt ignorere det. Men de problemene som utspiller seg i Sverige finner også i økende grad sted her i landet. Men dette ignoreres også. Tydeligvis.

Det burde egentlig være åpenbart at en slik stor fremmedkulturell innvandring som myndighetene under skiftende regjeringer her i landet de siste tiårene har tillatt - helt og holdent ukritisk støttet av hovedstrøms medienes redaksjoner - ikke er forsvarlig verken sosialt, kulturelt, økonomisk eller på andre måter. En uansvarlig politikk, som vi stadig mer ser de negative konsekvensene av.


Så nå ser vi altså lignende problemer som i Sverige eskalere også her i Norge, om enn foreløpig i mindre målestokk. Dette er et resultat av en altfor stor fremmedkulturell innvandring, som gjør at samfunnet ikke er i stand til å ivareta de som har fått komme på en forsvarlig måte - noe som skaper sosiale og økonomiske vanskeligheter både lokalt og for landet i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når klansstrukturer møter våre demokratier


Publisert 3. april 2023


Hva skjer når klansstrukturer møter våre demokratier og vårt rettssamfunn? Det er akkurat mangel på denne kunnskapen som fører til integreringen ikke fungerer og at vi ikke evner å forstå kriminalitetsutviklingen blant de unge. Vi innbiller oss at personer fra klansstrukturer er som oss, eller vil bli som oss, men det vil bare skje unntaksvis.

Og med islam får vi en klanskultur på steroider. Det medfører at den norske stat, d.v.s. norske myndigheter ikke klarer å håndtere slike sterke kulturelle endringer i vårt samfunn. Klan-problematikk og kriminalitet har blitt dagligdags aktivitet blant folk fra Baltikum og Balkan, - og koster den norske staten milliarder per år. Våre inkompetente myndigheter bruker fortsatt snillismen, følerier og kvasi-idealistiske virkemidler selv om det er åpenbart at disse ikke virker!

Dessverre vender politikere flest - sammen med MSM-journalister - det døve øret til, og legger dermed i praksis til rette for at slike strukturer fritt får underminere den samfunnsmodellen som Norge og andre vestlige land er tuftet på. Sikkerheten til det norske folk er ikke på prioriteringsliste til den nåværende sosialistiske norske regjering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liksomleken med moskémiljøene


Publisert 26. mars 2023


Hvert år er det en nasjonal dialogkonferanse i den ytterliggående moskéen Central Jamaat Ehle-Sunnat i Oslo.Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer

Til tross for at dette er den 26. årlige dialogkonferansen foregår den fremdeles ikke på norsk. Her er kongresspråket urdu, ispedd litt arabisk under resitasjon av koranen

Hvor lenge skal dette taqiyya-preiket få fortsette? Hvor lenge skal det offisielle Norge leke denne liksom-leken med moskémiljøene? Når skal ansvarlige norske myndigheter og MSM påbegynne noe som kan ligne på en ærlig og redelig omtale av islam? Hvorfor innbiller man den norske befolkningen forestillinger om dialog mellom islams representanter og representanter som angivelig fronter vestlig humanisme?
Syretesten på om dialog er mulig burde være om det finnes noe som helst punkt hvor islam og vestlig humanisme har likhetstrekk. Den som mener å ha fått øye på noe slikt, bes redegjøre for hva som skulle kunne gjenkjennes som likhetstrekk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Offentlig fiasko? – Det står en kvinne bak!


Publisert 19. mars 2023

Av Odd Olav Bjørn


I mars 2023 kan en lese at Torbjørg Vanvik går av som administrerende direktør for Helseplattformen AS etter den siste meldingsskandalen ved St. Olavs hospital i Trondheim. Styret for Helseplattformen ønsker en full gjennomgang. Dette er en del av et mønster man ser mer og mer av.

Kvinner overtar mer og mer som ledere i statlige og kommunale bedrifter og organisasjoner, samt i politikken, politiet og rettsvesenet – og er nå i flertall med over 71 % av de ansatte i det offentlige. Når noe går galt, nekter de all skyld – og går som oftest ikke av frivillig - slik en mann ville gjort. Nei - de klamrer seg til makten til det siste.

Andre eksempler er SSB, NAV, Stortinget og Follobanen. Det er på tide å gjøre noe med dette og innse at kvinner har en psyke som gjør dem uegnede som ledere. Særlig gjelder dette i staten, kommunen og politikken hvor de ofte får jobben nettopp fordi de er kvinner - uansett lederegenskaper og personlige kvalifikasjoner. Feminismens fremmarsj i det offentlige har også medført en økende innvandring til landet - samt samekvinner i front mot regjeringen på tvilsomt grunnlag.

I bakgrunnen jobber over 65 kvinneorganisasjoner med å fremme feminismen ytterligere - til skade for både samfunnet, mannen og menneskeheten som sådan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med røtter i ideologien islam


Publisert 15. mars 2023

Av Herbert Jonsen


Palestina er strengt islamsk, palestinske kvinner er blant verdens aller mest utsatte for æresvold og -drap, og undervisningen i palestinske klasserom minner på ingen måte om den undervisningen dine og mine barn møter i norsk skole.

Hamas og deres radikale og fundamentalistiske venner utgjør utvilsomt det største problemet. Men alt har uansett utvilsomt sine røtter i ideologien islam. En ideologi som politikere, både i vårt eget land og over hele den vestlige verden, tragisk nok betrakter og behandler kun som en religion, «omtrent som kristendom». Et katastrofalt feiltak. Vi opplever stadig mer de negative konsekvensene. Skjer det ikke radikale endringer i disse håpløse holdningene - og påfølgende politikk - vil Norge bli som Frankrike, og sannsynligvis mye verre enn det vi ser utspille seg der per i dag. Det er bare et tidsspørsmål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menn blir usynliggjort


Publisert 3. mars 2023

Av Hans Sturlason


Menn blir usynliggjort i likestillingspolitikken og likestillingsdebatten. Grunnlaget for – og legitimeringen av – denne forskjellsbehandlingen finner vi i likestillingslovens innebygde kvinnefavorisering der det står i formålsparagrafen at«Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling (...)».

Selv om likestillingsloven er et hovedpunkt, mener man at dette kun er ett av flere overordnede forhold som fører til at menn blir usynliggjort i likestillingspolitikken og likestillingsdebatten.

Ni av ti kjønnsforskere er kvinner og det er et klart kvinneflertall blant dem som jobber med likestillingsspørsmål i Likestillingsdirektoratet (Bufdir), og det er kvinnenettverk i nesten alle politiske partier, men ingen offentlige mannsnettverk.

Det er når samlivsbruddet oppstår at forskjellsbehandlingen settes inn for alvor. Mange har trodd at de lever i et land med like plikter og rettigheter, men etter samlivsbruddet blir mange menn fortvilet og føler seg sviktet av systemet. Da betyr ikke innsatsen de har gjort som fedre eller deres tilknytning til barnet noen ting.


Slik kan vi ikke ha det – mannen må kreve sin rett omgående.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den tragiske kriminalitetsutviklingen


Publisert 24. februar 2023

Av Herbert Jonsen


Politiledelsen, andre myndigheter, politikere flest, avisredaksjonene og andre div. samfunnsaktører er så opptatt av å være politisk korrekt og for all del ikke skal kunne mistenkes for å være "rasistisk", at det i praksis legges lokk over at det er ungdommer med fremmedkulturell opprinnelse som står bak kriminaliteten. Sammenhengene skyves under teppet og/eller tåkelegges. Konsekvent.

Slik har man holdt på også i Sverige i lange tider og dennesystematiske uredeligheten- for det er jo akkurat hva det er - har bidratt sterkt til de vanvittige tilstandene vi ser der, og som stadig eskalerer! Og nå det samme også i Norge, mer og mer! Jfr. skyteepisoden på Furuset ved IKEA.

Man har tydeligvis ikke noen som helst vilje eller evne til å lære fra de miserable feil som er begått i Sverige. Feil begått av bl.a. politiet, øvrige myndigheter - både på lokalt og nasjonalt nivå - politikere flest og medie-redaksjonene.

Sistnevnte har ensværtstor del av ansvaret for den tragiske og håpløse kriminalitetsutviklingen og generelle samfunnsutviklingen som vi ser i Sverige, ved at de konsekvent og systematisk harlagt lokk overellertåkelagt rundtfaktiske sammenhenger i kriminalitetsutviklingen.

Det er en stor skam slik TV2, NRK og også andre MSM, holder på i kritiske samfunnsspørsmål. Men ikke bare det, det er direkte uansvarlig samt en total mangel på integritet i forhold til samfunnsoppdraget de har - som bl.a. dreier seg om å drive redelig, sannferdig og kritisk journalistikk ogopplyseallmennheten og borgerne i dette landet om konkrete, faktiske og problematiske forhold i samfunnet og ikke minst sammenhenger blant annet og ikke lyve, tåkelegge, bortforklare eller skyve under teppet!

Hvordan kan disse såkalte journalistene i NRK og TV2 (og andre MSM) leve med seg selv og få sove om natten, når de driver på slik de gjør? Dette er jo å karakterisere som systematisert uredelighet! Ønsker de svenske tilstander i Norge, eller er de bare regelrett dumme som brød hele gjengen? Jeg bare spør.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mangfold – den nye religionen


Publisert 03.02.2023

Av Roar Nielsen


Elitene i Europa har gjennomgått en politisk, kulturell og ideologisk transformasjon, der de gradvis har forkastet sine egne lands kulturer og tradisjoner og vedtatt at landene skal bli flerkulturelle. De har innført et nytt religiøst og ikke empirisk basert religionssystem. Mangfolds-ideologien er deres nye religion.

For å få til denne overgangen har elitene blitt tvunget inn i en rolle, der de har måtte ta islam i forsvar. De har blitt apologeter og tilretteleggere for islam. Slik har islam gradvis blitt hjørnesteinen i deres eget flerkulturprosjekt. der det meste står eller faller med islam. Fra å være sekulære og antireligiøse, har elitene gradvis skiftet rolle til å bli forsvarere av det religiøse og politiske islam. Derfor forsøkes blasfemilover gjeninnført, ofte ved å pakke dem inn i hatlover.


Og nå har disse elitene bundet seg så sterkt til islam at de ikke klarer å løsrive seg fra religionen. De har gjort segtil ett medislam, og derfor oppfattes egne innfødte befolkninger i økende grad som svært truende når islam begynner å røre på seg. Det hele er en selsom og surrealistisk situasjon, og for hvert år som går sementeres denne utviklingen. Elitene står i et retorisk dilemma. Virkeligheten de beskriver står i grell kontrast til den egentlige virkeligheten på bakken. Gjennom sin løgnpropaganda demoraliser de sine borgere og sprer uro i samfunnet. Løgnen er så etter hvert blitt så omfattende og systematisk at flere land nå sysler med tankene om å innføre sannhetsministerier som skal beskytte deres løgner mot sannheten. Til slutt vil elitene enten bli knekket eller måtte knekke sine land fullstendig. Noen mellomting finnes snart ikke lenger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menings- og ytringsfrihet


Publisert 27. januar 2023

Av Herbert Jonsen


FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19:» Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding - og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel - og uten hensyn til landegrenser.

Men Facebook og andre "Big-Tech"-selskaper som Twitter, YouTube og Google utgjør en trussel mot demokratiet. Det er utrolig at slike store aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet. Hadde det vært f.eks. Ap- eller Høyre-politikere som systematisk hadde blitt sensurert på denne måten hadde det nok blitt ramaskrik av en annen verden. Men slike partier og politikere har gjerne politiske og andre meninger som samsvarer med visse ideologiske narrativer som Facebook har?

Hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Et samfunn der bare politisk korrekte meninger og ytringer som følger bestemte ideologiske og politiske narrativer tillates? Litt som i Kina og andre totalitære regimer? Skal vi ha det slik?

Facebook og andre store Big-Tech-aktører ignorerer altså både nasjonal lovgivning (Grunnlovens paragraf 100) og menneskerettigheter (FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19, se over). Hvorfor tillater myndighetene at slike aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet? Fordi de har samme ideologiske grunnsyn? Det er en skam. Skal dette få fortsette?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirkene er halvtomme – moskeene fullsatt


Publisert 1. januar 2023

Av Anton Gjerstad


Det foregår en befolkningsutskiftning i stor skala i Vest-Europa. Dette faktum mørklegges av mediene, faktisk går man så langt som å kalle den pågående demografiske endringen for en konspirasjon. De store endringene vi ser i byene i dag, vil om få år være normalt for hele land som i Tyskland, Belgia, Frankrike og Sverige. Endringene er ikke minst symboltunge ved halvtomme kirker og overfylte moskeer.

Ja, selvsagt er det en befolkningsutskiftning vi opplever, selv om det er politisk ukorrekt å si det. Men det er ikke muslimers skyld at kirkene er halvtomme.

Hvis europeere ikke går i kirke/frimenighet, så er det europeere selv som er skyld i utviklingen. Det vi opplever er ikke bare politikk og avtaler, det er også åndelige realiteter. Muslimer jobber åndelig for utviklingen (godt praktisk støttet av politikere Worldwide). Hvis ikke vi europeere vil kjempe åndelig mot utviklingen, mot islam, mot løgn, - ja, da taper vi.

For vi er allerede i en åndelig kamp. Europeere synes å tro de kan leve på tidligere tiders åndskjemper. Sånn funker ikke livet. Vi må selv kjempe for det vi har kjært. Vi vi kjempe for kristendom, dvs. Bibelens Gud, da må vi kjempe med åndelige våpen. Vi må finne ut om det er kristendom vi vil forsvare, eller kun restene av tidligere kristent arbeid? Rester er skjøre greier, uten egen indre kraft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Framsnakkingen av islam


Publisert 7. desember 2022

Av Fredrik Fredriksen


Ytringsfrihet omtales fortsatt, men er den reell i vårt samfunn?
Er det slik at knefallet for, og den ensidige framsnakkingen av islam overalt i de fleste media, i sendinger beregnet på barn såvel som voksne, representerer det viktigste hinderet for dem som kunne ønske å kritisere denne totalitære ideologien, og dens ødeleggelse av Norge og Vest-Europa?

Gjøres det av styringsverket og MSM så til de grader upassende å kritisere totalitaritet, voldsparathet, råskap, kvinnediskriminering og alle de andre kjennetegnene ved "fredens religion", at tilløpene til prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet bare er en liksom-manøver, uten reelt innhold?

Er vi for lengst ferdig dressert til å unngå å snakke sant om islam? Ansees det ikke lenger som comme-il-faut, rett og slett? Er det bare noen få, delvis latterliggjorte, oppviglere blant oss, som den islamske mobben kan møte med brostein og andre, "hyggelige" gester?


Ytringsfrihet - altså blant annet frihet til å hevde upopulære meninger - er ikke den en saga blott, stort sett? Er ikkeSian– Stopp Islamiseringen av Norge - det eneste lille "fristedet" hvor islamkritikk utøves?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi venter i spenning!


Publisert 23. november 2022

Av Fredrik Fredriksen


«Vi må bruke tid på å trekke fram det vi har felles.» mener statsminister Støre under id-feiringen i 2022. Men hva mener statsministeren at det norske folk har felles med islams følgere - rent bortsett fra at vi alle tilhører arten homo sapiens, vi beveger oss noenlunde likt, vi spiser, sover og formerer oss på samme måte.
Men dermed opphører "fellesskapet". Våre idéer er totalt ulike, vårt lovverk er totalt ulikt, våre politiske system er totalt ulike: det ene har demokrati og frihet som ideal, det andre har totalitet og ufrihet når det gjelder tanke, tale, adferd osv. som ideal. Så hva har vi felles, Støre?

Burde det ikke være åpenbart for Støre og alle i styringsverket, og alle seende, reflekterende mennesker i Norge, at et vestlig samfunn og et islamsk samfunn stort sett danner motpoler. Når to diametralt ulike samfunn eksisterer side om side, innenfor samme territorium, og når det totalitære selvfølgelig går for dominans også over det frie samfunn, ja, så er dagens situasjon i Norge og resten av Vest-Europa beskrevet.

Støre utfordres herved til å beskrive hva muslimer har felles med vestligsinnede personer, når det gjelder verdier, etikk, tenkemåte, moral osv. Nå må du virkelig "bruke tiden på å trekke fram det vi har felles", Støre. Vi venter i spenning!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan kun lære av egne feil?


Publisert 14. november 2022

Av Hans Thoresen


Mange mener at den liberale innvandringspolitikken som Sverige har ført - uavhengig av politisk farge - har en sammenheng med feminisme og at kvinnelige politikere, statsråder, samt kvinner i byråkratiske topp-stillinger og som samfunnskommentatorer m.m. har tilført svensk politikk myke verdier. Det er blitt mindre viktig å gi straff og mer viktig å «lære den kriminelle riktige verdier». Bare svensker er snille nok, vil de som kommer legge fra seg sin kultur og bli svensker. Det har ikke skjedd og Sverige har fått alle problemer knyttet til innvandret ørkenideologi. Istedenfor å erkjenne feil så roper de venstreliberale enda høyere. Det er så trist, men en sammenheng mellom kvinnelige lærere, byråkrater og politikere, er vanskelig å unngå å se. Mer omsorg og mindre straff. Sverige har gått for langt og utvikling kan ikke reverseres. Norske politikere kan lære av Sverige, men våre politikere – viser det seg - kan kun lære av egne feil - ikke av andres feil. Alt må være selvopplevd. Det er som den pre-pubertale tenåringen som absolutt ikke vil ta til seg andres erfaringer. Det er ikke noe håp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Etnisk norske blir færre


Publisert 1. november 2022

Av Kari Richardsen


Befolkningen i Norge var på om lag 5,4 millioner ved inngangen til 2022. Ser vi på gruppen etniske nordmenn, altså i statistisk forstand dem som er født i Norge med både norskfødte foreldre og besteforeldre, utgjorde den i overkant av 3,8 millioner personer, i overkant av 70 %. Dvs. at ca. 30 % av landets innbyggere ikke er etnisk norske.

Fra 2016 til 2022 er vi blitt nesten 46.000 færre etniske norske. I samme periode, 2016-2022, er det blitt nærmere 121.000 flere innvandrere og i overkant av 56.000 flere i andregenerasjon.Av større grupper, utover innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, finner vi de som er norskfødt med en utenlandsfødt forelder. Her vil også 2.generasjons henteekteskap befinne seg, og gruppen utgjør nå nærmere 292.000 personer. ruppen som er utenlandsfødt med en norskfødt forelder er på nærmere 40.000 personer. Dette er på størrelse med gruppen som er utenlandsfødt av norskfødte foreldre (39.236). Totalt for samtlige av disse gruppene er vi tett oppunder 1,4 millioner personer. Dette utgjør over 25 % av den totale befolkningen. I Oslo er tallet 33 %.


Kanskje tiden er inne for mindre innvandring – og mer utvandring? Og kanskje vi bør heller bytte ut stortingsrepresentantene - i stedet for befolkningen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor mange levde i Europa da muslimene kom?


Publisert 22. oktober 2022

Av Oddbjørn Jonstad


I 1492 kom Columbus til den nye verden i Amerika, hvor millioner av mennesker allerede levde. Europeernes ankomst skulle vise seg å bli skjebnesvangert for det store flertallet av de innfødte. I århundrene etter Columbus ankomst ble de opprinnelige kulturene i den nye verden ødelagt i takt med at europeerne erobret nye områder.

Nye funn viser at Amerika langt fra var et primitivt eller ubebodd sted før Columbus ankomst til den nye verden. Tvert imot var Sør-, Sentral- og Nord-Amerika bebodd av millioner av mennesker, hvorav mange bodde i store, sofistikert byer – selv etter europeisk standard. Rundt 60 millioner levde i den nye verden da Columbus og hans følge kom, men folketallet falt voldsomt på 1500-tallet da de europeiske kolonistene for alvor begynte å strømme til. Bare i Mexico sank folketallet fra 30 millioner til 3 millioner på 50 år. Etter møtet med europeerne ble rundt 90 prosent av befolkningen i den nye verden lagt i graven.

Kanskje det er den samme situasjonen europeerne står ovenfor i dag - når muslimene strømmer til – at befolkningen i de europeiske landene blir skiftet ut med andre, fremmede folkeslag?


Klokken er fem på tolv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De som inviterer islam hit til landet


Publisert 8. oktober 2022

Av Anton Antonsen


Et av mange problemer som oppstår av at Gud og Allah ikke er samme gud, er at de to lærene forårsaker to ulike mennesketyper og derav to ulike samfunnstyper. På frukten skal treet kjennes! Derfor ser vi at islamske samfunn ikke fungerer, mens de kristne gjør det. Derfor vil en økende andel muslimer i et kristent samfunn, føre til en økende grad muslimsk samfunns(u)orden, og til det (u)menneskelige resultatet vi ser i alle muslimske områder og land.
Et slikt islamsk resultat ønsker man ikke i Norge (og Europa), men de som ønsker det, må for gjerne ha det i sine områder. Dog skulle man ønske at de som inviterer islam hit til landet, tok seg tid til å sette seg inn i hva de gjorde før det var for sent, og at de kunne si med hånden på hjertet: Dette islamske regimet vil jeg ærlig talt og av fullt hjerte ha! Selv tviler jeg på at de virkelig vil det!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bytte ut sine politikere - i stedet for seg selv


Publisert 27. september 2022

Av Bjarne Antonsen


Den etniske demografien endrer seg stadig, om enn ikke i like drastisk takt som vår kulturelle demografi. Men den rådende politikken har sine konsekvenser. Fra en million nordmenn i 1823 tok det snaut 70 år før vi bikket 2 millioner nordmenn i 1891. Deretter tok det bare et halvt århundre før vi ble 3 millioner nordmenn i 1942. Under 40 år senere hadde vi blitt 4 millioner nordmenn i Norge. Men de siste 40 år så har kongeriket knapt nok klart å holde antallet nordmenn over 4 millioner. En alarmerende utvikling som ikke alarmerer våre styresmakter i det hele tatt.


Man skal være usedvanlig optimistisk for å tro på at befolkningen Norge i det hele tatt vil være halvnorsk ved utgangen av dette århundret. Da har vi for lengst bikket 8 millioner sjeler, og det er ytterst tvilsomt om det da vil gjenfinnes såpass som 3,5 millioner nordmenn. Det er kanskje noe i overkant naivt å håpe på, men det kunne vært en ide at folket heller byttet ut sine politikere i stedet for seg selv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter på arabisk


Publisert 17. september 2022

Av Lars Antonsen


Norsk lokalavis sender nyheter på arabisk – «Det er veldig gøy»

Integreringen går så det suser i Vest-Telemark. Nå har lokalavisen Vest-Telemark blad begynt med nyhetssendinger på arabisk og tingrinsk. Programlederen har selvfølgelig hijab.


Telemark fylke har en rekke år tatt imot et større antall migranter og innvandrere fra ikke-vestlige og islamske land. Resultatet er at det har vært flere store debatter rundt integreringen og konsekvensene av denne ukontrollerte innvandringen. Blant annet har man innførtkjønnsdelt svømmetimer på skolene. Man har ogsåbygget svømmehaller der brukerne må dusje med klærne på.


Nå har altså lokalavisaVest-Telemark bladbegynt med nyhetssendinger på arabisk. Prosjektleder Aslak Ringhus i VTB-TV mener at den beste måten å nå språklige minoriteter, er å lage innhold på språket de snakker.


Hva blir det neste?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Repatriering – og politikere


Publisert 12. september 2022

Av Eivind Østreng


Det finnes her i landet fremmede grupper som ikke identifiserer seg med Norge, gjerne med en uttalt fiendtlig innstilling til storsamfunnet. Det kreves derfor ikke store evner som spåmann for å forstå en rekke av de langsiktige og dypt uheldige konsekvensene dette vil medføre for landet.

I våre naboland Sverige og Danmark er den politiske diskusjonen om repatriering nå i gang. Det er på tide at spørsmålet adresseres politisk også i Norge. Bakgrunnen er erkjennelsen av de omfattende og truende problemene som erfares med masseinnvandring. Hvordan skal disse problemene løses?

Det overordnede formålet med repartering, kombinert med en stopp av all uønsket innvandring, er å skaffe segkontroll over landets egen befolkningsmessige framtid.De langsiktige konsekvensene for landets innfødte befolkning ved innvandring vil dermed kunne kontrolleres, og spørsmålet om landets framtidige befolkningssammensetning kan bli gjenstand for en demokratisk politisk debatt. Derfor er det er det nå på tide å ta diskusjonen om repatriering også i Norge

Men det viktigste av alt er likevel at det sies høyt og tydelig ifra om at alle politiske beslutninger som fattes i Norge - skal gagne vårt eget folk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å tenke folkelig


Publisert 6. september 2022

Av Richard Gjerstad


Den eneste fordelen vi har hatt i dette landet er billige strømpriser, denne fordelen er nå blitt en ulempe som i stedet sørger for alle andre enn de som eier produksjonsmidlene. Alt dette fordi griske politikere ønsker å sole seg glansen av egen godhet, og fylle lommene med våre surt ervervede skattekroner.

Politikerne synes at de er rause når de gi tilbake 8 milliarder av de 40 milliarder de tar inn ekstra grunnet høye priser, og forstår ikke at vi er misfornøyde med en slik "gave". De samme politikerne har ingen vansker med å invitere Taliban og legge ut 7 millioner for om mulig kjøpe seg noe goodwill utenlands. Hykleriet nå er så åpenlyst at selv de mest lojale tilhengerne begynner å tvile. Dessverre tror jeg ikke at dagens politikere er åpne for å korrigere kursen til det er de alt for ideologisk indoktrinerte. Jeg tror ikke det blir endring før at disse politikerne er bytte ut med nye - som kan tenke folkelig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å bli kalt «hore»


Publisert 30. august 2022

Av Ruth Martinsen


Det har alltid fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

Vi har derfor blitt fortalt at i Norge er hijab hovedsakelig en identitetsmarkør, noe muslimske kvinner bærer fordi de er stolte av sin kulturelle identitet. Men det kan se ut til å ha skjedd en endring i det norske samfunnet, i det minste i en del større byer, som Oslo, der den muslimske innvandringen er tettest.

For ikke lenge siden hadde NRK en sak om at det var blitt vanligere i Oslo å bli kalt «hore» hvis man oppførte seg slik norske jenter tradisjonelt har fått lov til å oppføre seg. I takt med utbredelsen av hijab blant unge jenter, har det altså blitt vanligere å kalle de som ikke dekker seg til for «horer», så vil man samtidig ha omverdenen til å tro at det å gå med hijab handler om «frihet». Frihet til å ta den på, kanskje, men vel ikke lenger samme frihet til å ta den av?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kringkastingsrådet - og flerkulturelle profiler


Publisert 26. august 2022

Av Carl Carlsen


I Kongen i statsråd i januar 2022 ble Snorre Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

– Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Valen får selskap av flerkulturelle stemmer i rådet. For i tillegg til Valen ble også tre andre nye medlemmer oppnevnt. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt til nestleder i rådet. I tillegg ble Luqman Wadood, redaktør for fremmedkulturelle debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, oppnevnt som nye medlemmer. Så nå blir det nok skikk på NRK – eller? Mange syns det er trist at vi har en skattefinansisert kanal som 100 % promoterer innvandrere, kvinner og spesielt innvandrerkvinner. Kanalen er anmeldt av Norsk Folkeparti for landssvik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sats på omsorg


Publisert 20. august 2022

Av Odd Olav Bjørn


Une Bastholm annonserte denne uken at hun går av som leder for Miljøpartiet de Grønne for bedre å ta seg av sine barn. Jeg forstår henne godt, skriver forfatter Madeleine Schultz.Paradokset ligger i at kvinner vil ha alt, men bidra mindre.

De vil ha en skriftlig samtykkelov før sex, vil selv bestemme alt vedrørende abort, ønsker gratis bind under menstruasjon, kvoteres inn på studier, tilsettes i ledelsen i skattebetalte organisasjoner og statlige bedrifter, men skal bruke (arbeids)tiden til omsorg for sine barn - og ha en langt lengre fødselspermisjon enn faren. Det siste er at AP foreslår at det skal være minst 50 % kvinner i styrene i alle aksjeselskaper.

Alle skal med, og alle skal bidra het det før i tiden – men gjelder dette i dag? Omsorg for barn og familie er det viktigste yrket i dagens samfunn - og kan best ivaretas av kvinner. Burde det ikke legges til rette for at kvinnene kan satse på det, kanskje vi da slipper alle psykologene?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge – flyktningenes paradis


Publisert 10. august 2022

Av Odd Olav Bjørn


Ved et besøk til et spisested i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde for noen dager siden, kunne man telle 23 biler fra Ukraina ved senteret. Spisestedet bar også preg av asylsøkere.


Årsaken til dette er at interessen for Norge er økende blant ukrainerne både i og utenfor Ukraina. UDI har den siste tiden opplevd økt pågang fra ukrainere i andre europeiske land, som ønsker informasjon om Norge, Disse henvendelsene kommer fra ukrainere i Tyskland, Belgia og flere andre land i Europa. Mange får vite om forholdene i Norge fra flyktninger som allerede har vært her en stund. Nå kommer ukrainske flyktninger som har hatt korte eller lengre opphold i nærliggende grenseland til Ukraina, som Polen og de baltiske stater, til Norge.Mens mange andre europeiske land gir flyktninger økonomisk starthjelp, har de ikke det velfungerende systemet vi har i Norge. Her har man erfaring med å integrere flyktninger og tilbyr et profesjonelt introduksjons-program mener mange.


Det er kommet færre ukrainske flyktninger til Sverige og Danmark i sommer. samtidig som antallet ukrainske asylsøkere til Norge er på vei opp. Det er helt utrolig at våre politikere har gjort Norge til en honningkrukke for innvandrere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inkompetente og selvsentrerte topp-politikere


Publisert 1. august 2022

Av Gro Gjertsen


Det politiske systemet i Vesten legger til rette for å rekruttere inkompetente og selvsentrerte topp-politikere. I vårt land gjelder det både hvordan partiene velger sine kandidater, hvem som havner på Stortinget og hvor lenge de tillates å bli der. Det finnes ikke ett eneste incentiv som bidrar til at de folkevalgte speiler resten av samfunnet, verken når det gjelder erfaring, kompetanse, alder eller inntekt. Derfor blir de store valg for land og folk så katastrofalt dårlige. Så lenge de greier å tilby befolkningen nok brød og tilstrekkelig sirkus, får de lov til å fortsette, uten tanke på de langsiktige konsekvensene. Vår rikdom på råvarer, ikke minst energi, kan derfor vise seg å bli vår bane. For å sementere kursen har norske politikere også bundet seg til et EU som kontrolleres av likesinnede. De kaster vrak på det som fungerer i landet, uten tanke på om det nye kan erstatte det på en fullverdig måte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En selverklært herskerklasse


Publisert 30. juni 2022

Av Didrik Didriksen


Politikken i Norge har blitt kuppet. Politikerne har gått fra å være folkevalgte, som er innsatt for å administrere på vegne av befolkningen, til å ha blitt en selverklært herskerklasse. Borgerne kan ikke lenger stemme direkte på eller stryke enkeltpolitikere; alt blir nå avtalt på forhånd innad i partiene. Politikere skulle administrert på vegne av fellesskapet; militæret for å forsvare grensen, vegbygging og infrastruktur som alle trenger, sykehus og skoler etc. Isteden har de valgt å inndra folks kjøpekraft og beslaglegge verdier, som de så ødsler ut på prosjekter i inn- og utland som beriker dem selv og deres omgangskrets.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tyskland har kapitulert i Köln


Publisert 24. juni 2022

Av Sissel Helgesen


«Det vestlige hegemoniet er over», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig. «Det varte i århundrer, men det er over.» Samtidig har moskeene i Köln, Tysklands fjerde største by, fått lov til å kringkaste bønnerop hver fredag ​​fra minaretens høyttalere. «Mange innbyggere i Köln er muslimer,» sier ordfører Henriette Reker, «og etter min mening er det et tegn på respekt å tillate muslimenes bønneoppfordring.» For andre representerer det muslimske bønneropet det samme krigsropet som kristne i Midtøsten og Afrika hører fem ganger om dagen i nærheten av deres kirker og hjem. Nå er det Tyskland sin tur.


For 16 år siden avla pave Benedikt XVI sitt første pavebesøk i Köln. Han oppfordret de unge i Europa til å vende tilbake til røttene sine og dra på pilegrimsreise for å se relikviene til de tre vise menn. 


Tyskland har nå kapitulert i Köln. Står Norge for tur?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright @ All Rights Reserved

FRA NOTISBOKEN


Her finner du personer Nabokjerringa har notert ikke har holdninger som er i samsvar med den kristne norske kulturarv.

TRYKK HER

FORMÅL


Formålet med Nabokjerringas notisbok er å få folk på bedre tanker når det gjelder innvandring og islamisering 


ADRESSE: Nabokjerringa,  Postboks 145, 1429 Vinterbro. EPOST: post@nabokjerringa.no. TLF. 451 70 340


FØLG OSS PÅ FACEBOOK - TRYKK HER


Norsk lov - eller sharia?


Publisert 7. juni 2022

Av Ragnhild K. Vigrestad


Muslimske lærde hevder som oftest at sharialover har forrang i konflikt med andre lover. I Frankrike har Chems-eddine Hafiz og andre imamer signert en pakt som slår fast det motsatte: Islam skal respektere republikkens verdier, og franske lover skal veie tyngst. Dette anses som revolusjonært i landet med flest muslimer i Europa.

Det skulle egentlig være unødvendig, men kanskje det er en god ide for den norske regjering å inngå en lignende pakt - i den grad en slik pakt er verdt noe da.  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regjering for innvandrere


Publisert 1. juni 2022

Av Odd Olav Bjørn


Regjeringen må gi plass til personer som aktivt representerer minoritetsbefolkningens interesser mener Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre representerer over 25 prosent av befolkningen i Norge. Likevel er det fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn i sentrale verv – og spesielt få innvandrere i politiske verv.


Det flerkulturelle Norge styres derfor av en regjering bestående kun av politikere som representerer majoritetssyn på minoriteter. Da kan viktige saker som gjelder minoritetsbefolkningen, bli oversett eller diskutert på feil premisser.

Det virker som Arbeiderpartiets representanter med minoritetsbakgrunn – som stortingspresident Gharahkhani – som løftes frem og er i maktposisjon, i liten grad er interessert i en politikk som prioriterer minoriteter som et eget politisk felt.


I praksis kan en regjering uten representanter som har etnisk minoritetsbakgrunn, bryte med prinsipper som demokratiske og liberale land styrer ut fra – nemlig like rettigheter og likebehandling av borgerne.

Hvis Ap og regjeringen skal ha troverdighet blant etniske minoriteter, forutsetter det at disse er representert i regjeringen. Det holder ikke bare å ha en progressiv diskusjon.


Dette ligner vel på bukken og havresekken – gjør det ikke?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har innvandrerne bedt om det?


Publisert 27. mai 2022

Av Svein Otto Bjørgum


Mange mener at Norge i dag på vei til et fiendtlig og kaotisk samfunn på grunn av innvandringen, men jeg er ikke så sikker på det, at innvandring er årsaken. For meg virker det som nordmenn er utrygge på seg selv. For når utlendinger/innvandrere kommer med sine ritualer og religioner og skikker, så endrer nordmenn på sine for å tilpasse seg. Er det egentlig tilpasning? Vi legger rød løper for innvandrerne. Men har faktisk innvandrerne bedt om det? Sanger endres for ikke å krenke, og til og med Stortinget vedtok at kristendom ikke lenger er statsreligion. Den skal ut av skolen for ikke å krenke. Har innvandrerne bedt om det? Vi kan dra på ferie til hit og dit i verden, men ønsker vi hit og dit til Norge varig? Vi legger rød løper på alt for innvandrerne, men igjen: har innvandrerne bedt om det? Eller tør ikke nordmenn annet? Jeg har over flere år sett den endringen. Men vil utlendingene at vi skal endre, eller ler de av endringen? Da ler i så fall jeg med.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Biskoper - som politikere


Publisert 21. mai 2022

Av Hans Eriksen


Skillet mellom stat og kirke betyr at Kongen ikke lenger er kirkens overhode. Men er det legitimt for kirken å løsrive seg fra lokalsamfunnet? Særlig i små samfunn, med færre møtesteder og arbeidsplasser, er det naturlig at kommunen og lokalsamfunnet har interesse av kirken som møtested.

Men kirken har på en måte allerede sviktet både lokalsamfunnet og Norge. Når de blander politikk og religion, nærmer de seg Islam. Kirken bør i sterkere grad forholde seg til sin tro, kristendommen, og bør kunne stå for det. Hvis ikke, er ikke kirken troverdig. Enkelt, men vanskelig.

Mange mener at problemet med kirken er biskopene. De har blitt politikere på vegne av venstresiden. Flaut at de ikke kaster kappene og melder seg inn i politiske partier. Der kan de utøve klimapolitikk, skattepolitikk og ikke minst innvandringspolitikk. Det siste er det mest skadelige.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den systematisk vinklede journalistikken


Publisert 12. mai 2022

Av Harald Johnsen


Sitert fra Human-Etisk Forbunds nettside: Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern. Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag. Selv i land der sekulære verdier står sterkt lever mange innenfor miljøer der religiøse ideer og leveregler har stor makt. De største religionene har mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Retten til å kritisere makt har vært og er fortsatt viktig for å gi frihet til flere mennesker.

Mange er skikkelig drittlei den systematisk vinklede journalistikken og det som kommer fram gjennom den generelle redaksjonelle virksomheten i NRK, og gjennomsyrer til og med s.k. «underholdningsprogrammer». Det er i all hovedsak samme linjen, samme vinklingen og de samme narrativer som systematisk følges. Hvorfor ryddes det ikke opp i dette svikaktige mediehuset?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klankulturen vinner terreng


Publisert 7. mai 2022

Av Bjarne Antonsen


Klankulturen vinner stadig mer terreng i kongeriket, og oppvekstsvilkårene for våre fåtallige og sårbare barn blir bare mer og mer brutale for hvert år som går. Da gir det seg selv at det er på samfunnsnivå problemet må løses. Hensynet til hver enkelt kriminell voldsmann blir fullstendig underordnet uskyldige borgere sin menneskerettighetsfestede rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Men så lenge folket fortsetter å støtte opp om den villede politikken vil menneskerettighetene bare bli mer og mer illusoriske. I Sverige og Frankrike finnes det områder der politiet allerede har gitt opp å forsvare rettighetene. Det samme vil skje i Norge. Dermed får vi et brutalisert samfunn der det blir opp til hver enkelt å sørge for sin personlige sikkerhet. Det vil definitivt favorisere typer som Raymond, Lan Marie og deres like som har mulighet for både livvakter, skuddsikre biler og bosetting i trygg avstand fra multikulturens brutalitet. Det er ikke den gjengen som får merke konsekvensene av sin egen politikk. For det er som Støre sier, "Nå er det vanlige folk sin tur".


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På grunn av berøringsangst


Publisert 3. mai 2022

Av Gunnar Jørgensen


Norsk lovgivning på asyl- og utlendingsfeltet har i årevis blitt forsømt og bagatellisert på grunn av berøringsangst. I mange tiår har politiet og utlendingsmyndighetene hatt mulighet til å benytte seg av utallige inngripende og omfattende innvandringsregulerende tiltak og virkemidler fra sin «verktøykasse».

Men disse lovhjemlene er ikke blitt benyttet slik lovgivers intensjoner i utgangspunkt var. Det er rett og slett tafatthet, slendrian og frykt for rasismestempelet som er årsakene til at norske myndigheter verken har eller har hatt kontroll over hvem som egentlig oppholder seg ulovlig i Kongeriket Norge. Dette, i tillegg til at flere tusen personer har fått innvilget både opphold og norsk statsborgerskap på bakgrunn av å ha oppgitt uriktig personalia og landtilhørighet, er svært alarmerende.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Import av voldskultur


Publisert 28. april 2022

Av Fredrik Fredriksen


Volden i Osloskolen eskalerer raskt og situasjonen omtales som «sjokkerende», «ekstrem» og «fullstendig uakseptabel». Daglig bites, sparkes, slås eller trues en lærer. Alle vet hvorfor volden tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som har voldsberedskapen med seg hjemmefra. Det er et problem som ikke kan løses med gruppearbeid.

Det er en forutsetning for å få noe gjort, at man begynner å snakke sant om problemet. Imidlertid må muligens drap eller lemlestelse av lærer skje før de ansvarlige myndigheter vil begynne å omtale problemet ved dets rette navn: Import av voldskultur.


Har man importert noe uønsket, burde tanken slå en at da ville eksport av samme uønskede kultur være løsningen. Det er ikke ugjørlig, dersom viljen er til stede.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den sosiale freden er truet


Publisert 23. april 2022

Av Widar Wardal


Islam - som politisert religion fra 1979 med militære stormakter i ryggen -    har stor utbredelse i vesten med 50 millioner innbyggere; uten at det politiske establishment later til å forstå at det skal ha noe å si for vår virkelighet.

Islamistene framtrer i dag med egne politiske partier og vinner valg, som til borgermestre i London og Amsterdam, og de lanserer program med uakseptable grunnlovsstridige målsettinger, mot demokrati, likestilling og personlig frihet, uten at det reiser vektige motforestillinger. Islamistene arbeider i hemmelige celler i tråd med Lenins partimodell under Brorskapets ledelse, og de innarbeider seg i store frontorganisasjoner med woke formål på samme måte som kommunistene arbeidet i mellomkrigstiden etter folkefrontstrategier. Ideologisk er likevel islamistene mest i slekt med den reinhekla nazismen, ikke minst i lederskapssynet, som fordrer blind underkastelse.

Vi har en stor og tung oppgave med å forklare nordmenn hvilken fare islamistene representerer i våre til i dag frie samfunn, der den sosiale freden nå er så sterkt truet, mens politikerne fortsetter med avsporing.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunn til bekymring


Publisert 17. april 2022

Av Rasmus Pedersen


Voldelige og undertrykkende ideologier som nazismen og islamismen må ikke få vekstmuligheter i Norge. Når vi ser video klippet fra et møte i
regi av Islam Net i Norge der et par tusen unge islamistmenn rekker opp
hånden og bekrefter for lederen i Islam Net at de setter Allahs lover over
norske lover, da er det virkelig grunn til bekymring. Skal vi ha to sett
med lover i Norge, ett sett for islamister og ett sett for oss andre?


Hvorfor griper ikke myndighetene inn når de registrerer at de bosetter titusener av islamister som setter Allahs lover over norske lover?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil bli som vesten


Publisert 10. april 2022

Av Sigurd Bønes


Hovedproblemet med våre politikere, er at de har trodd, og tror fortsatt, at alle land i verden vil bli som vesten, og de har gått til krig for å "frigjøre" befolkningen fra åket de lever under.


Men disse folkene ønsker ikke å bli som oss! At våre politikere i tillegg lar pressen trakassere og forfølge vestlige innbyggere som er kritisk til deres agenda om å skape en verden, er absurd. Vi har fått totalt idioter til politikere, som ikke forstår den verden de er satt til å styre, og som vil utradere våre land, kultur, tradisjoner, økonomi og verdier.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor naiv kan man bli?


Publisert 23. mars 2022

Av Odd Olav Bjørn


I disse dager strømmer ukrainere til Norge – i hovedsak kvinner og barn. Disse blir tatt imot med hurrarop – spesielt av kvinner - og mange arbeider hardt for at de voksne skal komme i arbeid og barna begynne på skole. Samtidig prøver disse godhjertede menneske å innbille oss at de kommer til å reise tilbake til Ukraina når det en dag blir fred der. Hvor naiv kan man bli?

Når det engang blir fredelige forhold i Ukraina, kommer mennene til Norge på familiegjenforening til sine etablerte familier i Norge – og så får hele familien oppholdstillatelse. Dette er et mønster vi har sett mange ganger før. Men har landet råd til dette?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningeprodusenten SV


Publisert 13. mars 2022

Av Håvard Jansen


Det som var av fredsaktivister i Norge i flere tiår sognet til SF og SV.
Men omkring 1998-99 under Erik Solheim og Kristin Halvorsen bygget SV seg om og anbefalte bombing av Jugoslavia, senere anbefalte de krig i Afghanistan og norsk bombing av Libya. etc. Det er få partier i Norge som har gjort så mye for å øke verdens flyktningekatastrofer som SV.


Ikke desto mindre har man en partielite som svinger seg opp i media som Norges ledende godhetshumanister- og som finner seg karrierer i statsstøttede godhetsinstitusjoner mot rasisme - og for innvandring og asylanter.
Hykleri og dobbeltspråk er naturligvis partipolitikkens vesen, men det lar seg gjøre å gradere graden av hykleri, og etter mitt skjønn er det FRP og SV som konkurrerer om hvem som skal ha norsk gullmedalje i politisk dobbeltspill.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjernevask i undervisningssektoren


Publisert 4. mars 2022

Av Sigurd Iversen


Hva har 50 års hjernevask i undervisningssektoren ført til?

I mange artikler har det fremkommet hvordan venstresiden og feminismen i årenes løp, har overtatt hele undervisningssektoren, offentlig sektor, media, og store deler av ledelsen i privat næringsliv. I dag har de den totale kontrollen i Norge.


Det som er det store problemet bortsett fra det politiske, er at de fleste av disse individene som har blitt uteksaminert ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge de siste 30 -40 årene, ikke har den innsikt og forståelse som utdannelsen deres krever. Dette fordi politikk har vært hovedmålet for feministene og marxistene, å få inn sine likesinnede i alle viktige posisjoner i samfunnet. Mange tør påstå at det er derfor f.eks. Geelmuyden Kiese Kommunikasjonsbyrå finnes, for å sørge for at dette vedvarer.


Jeg håper for det norske folk sin del at dette politiske marerittet de seneste tiårene vil bli satt en stopper for.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lære av andre lands erfaringer


Publisert 26. februar 2022

Av Hans Jonsen


Ungjenta Millas videoer med kritikk av islam gikk virale, og ble etterfulgt av er voldsomt hat på nettet. I disse dager står 13 personer på tiltalebenken i Paris for å ha deltatt i trakasseringen av tenåringen Mila, noen av dem tiltalt også for drapstrusler.

Det er totalt ubeskrivelig tragisk for denne jenten, og også tragisk for det franske samfunnet. Så kan man spørre seg: Hva skal hindre at vi får en utvikling mot lignende tilstander i Norge, etter hvert som tiden går?

Dette dreier seg jo i all hovedsak om konservative og fundamentalistiske muslimske krefter og miljøer, og det vi ser her i landet er at alle mulige slike krefter og miljøer i praksis har fritt spillerom til å drive på som de lyster.

Og innvandringen fra land og kulturer med slikt tankegods, slik mentalitet og slike holdninger pågår jo også for full propell her i landet – og vi har mange aktører, i ulike organisasjoner, i politikerstanden og i MSM – som insisterer på en liberalisering av asyl- og flyktningpolitikken.

Hvor har det blitt av evnen og viljen til å lære fra andre lands dårlige erfaringer? - og med påfølgende konsekvenstenkning?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Asylinstituttets opprinnelige hensikt


Publisert 22. februar 2022

Av Fredrik Fredriksen


Den afghanske kvinnen, Robina Ansary, tok med seg ektemann og tre små barn fra Sverige til Afghanistan for å feriere sammen med familie i Kabul. Nå ber hun om hjelp fra svenske myndigheter til å komme tilbake til Sverige. Samtidig forteller hun at dette er det tredje besøket til Afghanistan som var et rolig, stabilt land før Talibans maktovertakelse, sier hun. Dette er en annen historie enn de vi har hørt om hvor redselsfullt det er å bli tilbakesendt til Afghanistan.


Asylinstituttets opprinnelige hensikt var å gi beskyttelse inntil det var trygt å vende tilbake. Den mye praktiserte pendlingen mellom skandinaviske land og Afghanistan, Pakistan og Somalia m.m. skulle vært slått ned på. Dersom man kan dra på besøk, kan man også vende hjem for godt. Det skulle heller aldri kommet på tale å innvilge statsborgerskapssøknader fra asylsøkere.


Hvorfor har skandinavisk og vesteuropeisk asylpraksis kortsluttet så til de grader? Hvorfor finner vesteuropeiske regjeringer seg i å bli utnyttet av folk fra MENA?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når historien skal skrives


Publisert 10. februar 2022

Av Sigurd Bjørnsen


Norge er et lite, sårbart land hvor våre egne politikere utrydder egen kultur, verdier og tradisjoner! Vi har dessverre svikefulle politikere, som ikke vil oss vel. Og det går nå raskere og raskere mot undergangen, selv om våre politikere ikke tar inn flere innvandrere. De har allerede tatt inn mange nok til å ødelegge Norge.
Mange fatter ikke hvorfor våre politikere har importert hundretusenvis av mennesker med en totalt annen kultur, som er voldelig, destruktiv og som undergraver Norges kultur, sikkerhet og verdier. Det er nordmenn som er en minoritet, ikke muslimene som det er 1, 57 milliarder av i verden!


Våre politikere vil bli stående igjen som ignorante og historieløse dårer når historien skal skrives!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop - et tegn på respekt?


Publisert 5. februar 2022

Av Mari Antonsen


Å tillate bønnerop handler om frihet og mangfold mener Kölns borgermester Henriette Reker. Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.

Alle er imidlertid ikke like fornøyde med beslutningen som borgermester Reker. Integreringsekspert Ahmad Mansour sier til Bild at å tillate bønnerop ikke handler om religionsfrihet eller mangfold i det hele tatt. – De styrende i moskéene vil ha synlighet. De bedriver bønnerop som en utøvelse av makt over sine nabolag, sier han.

Islamske bønnerop er, i motsetning til kirkeklokker, ikke bare en kallelse til bønn, men faktisk en bønn i seg selv. Bønnerop innebærer at det blant annet proklameres over byen og nabolaget at «Allah er stor» og at det ikke finnes noen annen gud enn Allah.


Noe for Norge?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra asken til ilden


Publisert 31. januar 2022

Av Sivert Christensen


Det er over grensen til det absurde når den nyslåtte statsminister Jonas Gahr Støre hyller Erna Solberg med å si at hun har satt Norges interesser først. Sannheten er stikk motsatt. Det er ingen regjering som har vanskjøttet landets interesser mer siden 1945. Problemet med den uttalelsen er at Støre egentlig er nokså fornøyd med politikken Erna Solberg har ført, og det lover ikke særlig godt for fremtiden. Han står ganske sikkert like fjernt fra vanlige menneskers bekymringer.


Så kanskje går vi fra asken til ilden. Om noen skulle klare å sette Norges interesser enda lavere enn Solberg, så er det Støre. Et maktskifte med disse to i hovedrollene viser at noe er hakkende galt med det angivelig representative demokratiet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De er kommet for å overta


Publisert 23. januar 2022

Av Lars Hansen


I Smedgata 32 og 34 på Tøyen deler beboerne i borettslaget en privat hage. Men nå tør ikke barnefamilier og eldre beboere lenger være i hagen, som okkuperes av aggressive gjenger. Uro, bråk og hærverk har erstattet grilling og sosialt samvær. – Dette handler nok først og fremst om at unge søker et fellesskap, sier lederen av Forandringshuset.

Men dette er intet annet enn islamsk terror, slik muslimer oppfordres til i Koranen, f.eks. 8:12, 8:60 - You will terrorize non-muslims.

For fredelige nordmenn, som vil lage det trivelig i Smedgata 32 og 34, virker innvandrerguttenes inntrengning frekk, og fullstendig meningsløs. Men for disse ungdommene, indoktrinert som de er av foreldre og islamske autoriteter, er det ikke det. De har ingen interesse av å delta på nordmennenes - kuffarenes - premisser. De er kommet for å overta, gjøre området til sitt og leve ut den kulturen de har med seg fra sine opprinnelsesland.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner avvikler Sverige


Publisert 19. januar 2022

Av Torunn Hansen


Den svensk-britiske journalisten, forfatteren og filmskaperen Pelle Taylor har laget nok en tankevekkende dokumentar om innvandringens konsekvenser i Sverige. Pelle Taylor forlot Sverige i 1985. Da han kom tilbake mange år senere, var landet blitt ugjenkjennelig for ham.

Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Filmen hans berører en rekke problemstillinger rundt den politiske feminiseringen av samfunnet - et sosialt eksperiment som avvikler Sverige. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.


Hva med Norge? – vi kommer etter hvis vi ikke gjør noe. Det viktigste tiltaket vil være å sette en stopper for feminismens erobring av meningsfellesskapet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernekraft er fremtiden


Publisert 14. januar 2022

Av Oddbjørn Jonstad


Drømmen om en kjernekraftfri verden virker i disse dager ganske fjern

Frankrike er allerede verdens tredje største produsent av kjernekraft og en nesten like stor aktør som Kina. Tre fjerdedeler av landets strømforsyning kommer i dag fra kjernekraft. Frankrike får også støtte fra Brussel. EU sentralt har tatt steg i retning av å grønnvaske denne energikilden. 2022 har startet med at Europa langt på vei har akseptert atomkraft i den fremtidige energimiksen, hvilket har stor betydning for hvor kapitalen og teknologien flytter seg.

Teknologi er makt, og energileveranse gir stor geopolitisk innflytelse. Kina akter å bygge 150 nye atomkraftverk de neste 15 årene, mer enn verden for øvrig har bygd siden midten på 80-tallet, og vil eksportere atomkraftindustri til strategisk viktige land i Asia og Sør-Amerika som trenger energi og hjelp med å kutte klimagassutslippene. Det kan utløse en ny type atomkappløp.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den sosiale splittelsen


Publisert 10. januar 2022

Av Odd Bjørnsen


Den sosiale splittelsen i landet har gjort det mulig å ønske seg et multikulturelt samfunn. Denne sosiale splittelsen er skapt av politikere som ikke er i nærheten av å forstå konsekvensene av egen politikk. Disse politikerne tilhører "Stortingspartiet". Her er ikke bare uvitenhet og kunnskapsløshet, men ren og skjær ondskap. Men selvfølgelig er de ikke onde i egne øyne etter det verdisynet som styrer deres politikergjerning. Ondskapen blir først synlig når vi setter deres gjerninger i et nasjonalhistorisk perspektiv. Vi som står for den tradisjonelle, vestlige verdiforankring, vi er hatefulle og onde i deres øyne. De har til og med laget lover for å ramme tradisjonelle nasjonalkonservative synspunkter. Selv 17. mai kan ikke lenger feires med det tradisjonelle innholdet.

Når vi er onde etter deres verdisyn, så må også vi våge å erkjenne at deres verdisyn er så diametralt forskjellig - at våre globalistiske stortingspolitikere faktisk er onde etter tradisjonelle, norske verdier.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 3. januar 2022

Av Steinar Christiansen


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen norske forskere i en kronikk

De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfornevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sakens kjerne


Publisert 26. desember 2021

Av Sivert Bjørnsen


Sakens kjerne er at politikerne vil straffe dem som forteller sannheten om det samfunnet de samme politikerne har skapt! Våre politikere har bidratt sterkt til å begrense ytringsfriheten og på den måten ødelegge det demokratiet de selv hevder er så viktig! Politikerne begrenser også ytringsfriheten ved å betale MSM og NRK med folks skattepenger for å lyve for oss - og fortie sannheten. Nå må folk våkne snart!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The point of no return


Publisert 14. desember 2021

Av Lars Hansen


Trangen til dominans skiller muslimer fra alle andre innvandrergrupper. De har vært i Norge i snart et halvt århundre, og har vist seg å være urokkelige i dyrkingen av voldsideologien islam. I mer enn 200 moskeer sørges det for at ensrettingen opprettholdes - med statsstøtte. Undergraving av norske verdier og norsk samfunnsfellesskap tvinges etniske nordmenn til å bidra med over skatteseddelen.

Men våre eliter og maktmennesker blant politikere, akademikere, redaktører, journalister og kulturarbeidere nekter plent å erkjenne dette. I stedet har de gjort det til sin "profesjon" å lyve for vanlige, norske kvinner og menn når de omtaler muslimer og denne innvandrergruppens "berikelse" av vårt samfunn. Selv det enstemmige stortingsvedtaket av 1975 om innvandringsstopp saboterer samfunnselitene - i nær samlet flokk.


Mange lurer på om det skyldes at de har gitt opp. At muslimenes besluttsomhet har blitt dem for sterk - the point of no return - som det heter, er passert.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tidens tankevekker


Publisert 10. desember 2021

Av Lars Hansen


Mindre enn 50 år etter at de første pakistanere trengte seg inn i Norge på turistvisum, har deres ideologiske trosfeller bygd seg sterkere enn det vår ordensmakt greier å stå imot. Jeg mener dette er en av tidens tankevekkere - og skulle ikke dette være noe ma. universitetsprofessorer skulle advart oss mot? Men dette er virkeligheten i dagens Norge. I landets hovedstad utgjør de fremmedkulturelle mer enn 33 % av innbyggertallet, og er økende. Alle ser hvor dette bærer hen - bare ikke politikerne og ikke minst universitetsprofessorene.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjærligheten til hjemlandet


Publisert 2. desember 2021

Av Øyvor Mortensen


Daglig kommer de inn, beretningene om migranters elendighet i både øst, sør og nord. De har betalt langt mer enn en gjennomsnittlig norsk sparekonto for å bli fraktet til et idealland, et land hvor de blir tatt imot med åpne armer. Her kan de oppnå gode inntekter, flotte jobber, nydelige hus og alle velferdsgoder man måtte ønske seg - umiddelbart ved ankomst. For det er jo sånn vanlige folk har det i det gullkantede demokratiske Vesten.


Noen flykter nok i redsel for sine liv fordi de ikke mener det samme som styret i hjemlandet. Men enda flere flykter fordi de vil ha bedre levekår. Det behøver ikke være noe galt med det, men hvor ble det av kjærligheten til hjemlandet, stoltheten over familie og aner, samt kunst og kultur fra hjemlandet? Dette er momenter som gjør at de fleste nordmenn liker seg best i Norge. Ikke ødelegg landet for dem.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skilte par får barn sammen

 

Publisert 29. november 2021

Av Rasmus Pedersen


Vi vet og at svært mange somaliske par i Oslo er skilt etter norsk lov, men gift etter sharia. Da får man tillegg på trygden som eneforsørger, og fellesskapet må finansiere to boliger. Den ene boligen bor paret i, og den andre leies ut til venner og bekjente. To på trygd, barnetrygd, utleie av bolig, det gir grei inntekt det. Men hvorfor reagerer ikke naive norske myndigheter på at skilte par som ikke skal bo sammen fortsatt får barn sammen?


Hvor naive er norske myndigheter?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det flerkulturelle Norge


Publisert 22. november 2021

Av Nils Thorsen


Arbeiderpartiet og AUF sitt tankegods rundt oppgjøret med 22 juli består i at vi alle må innse at de som er mot innvandring og negative til mangfold og et flerkulturelt samfunn, er rasister og Anders Bering Breivik tilhengere. Mer nyansert blir det sannsynligvis ikke. Det er bare å grue seg.


Men, alt henger sammen med alt! Når et land går fra énkultur til flerkultur på én generasjon så er det naivt å bli overasket over at det vil få konsekvenser. Landet vårt som var trygt og forutsigbart før 1973, ble på under én generasjon konfliktfylt og uforutsigbart. De som bodde på "feil" sted; der hvor innvandrerne bosatte seg, var de som fikk de negative konsekvensene av det flerkulturelle Norge.

Eliten, politiker, samfunnstopper, visesangeren, kunstnere, journalister og alle de andre som også levde i det flerkulturelle Norge, men som bodde i områder med bare etnisk nordmenn, merket liten forskjell. De synes bare det var spennende og eksotisk å besøke og handle i bydeler med innvandrere. De opplevde aldri de negative sidene ved å bo i de flerkulturelle Norge. Det blir litt som de som er mest positive til ulv i Norge bor langt unna områder hvor det finnes ulv.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner i vranglås


Publisert 19. november 2021

Av Bjarne Nilsen


Stortingspresident Eva Kristin Hansen (AP) innrømmer at hun har brutt reglene for pendlerboliger, men har ingen planer om å trekke seg som stortingspresident. – Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet, sier Hansen.

Dette er et typisk trekk for kvinnelige ledere – de innrømmer ingen skyld og nekter å trekke seg. Jfr. hva den kvinnelige lederen i SSB presterte før hun måtte gå, samt lederen i NAV og e-helse. Listen kan gjøres svært lang.


Det de fleste av oss har sett i årevis er at "likestilling" handler om kvinners stilling i makt- og statusyrker. Det viser seg at i Norge har feminismen og kvinner overtatt samfunnslivet. Det gjelder så vel i politikken som i offentlige lederstillinger – trygge og godt betalte stillinger, men nesten uten ansvar. Når ansvar gjøres gjeldende, går disse kvinnene fullstendig i vranglås, jfr. DNB, SSB, NAV etc.

Dette har medført at forsvaret og politiet, samt rettsvesenet er på det nærmeste gjort ubrukelig. Det samme gjelder kirken, foreninger og media. Ytringsfriheten og rettssikkerheten er i dag illusorisk på grunn av feministiske ledergrupper hos påtalemyndighetene og domstolene. Innvandringen øker og øker. Det er på tide at ordene maskulinitet og mannfolk blir rehabilitert.


Folket må nå kreve at stortingsrepresentantene klargjør sitt forhold til feminismen, slik at vi kan velge representanter til den lovgivende forsamling som er i takt med folkemeningen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Modeller i markedsføringen


Publisert 17. november 2021

Av Odd Olav Bjørn


Jeg har i lengre tid undret meg over at nesten alle modellene i markedsføringen, reklamen etc. er mørkhudede – dvs. ikke er etniske nordmenn. Hvorfor?

Noe av svaret fikk jeg da jeg gikk inn på nettsidene til Kreativt Forum (Reklamebyråforeningen) og leste igjennom deres mangfoldsprosjekt. Her står det mellom annet: «Ha som mål å kalle inn minst én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til jobbintervju. Sørg for at flere kandidater med minoritetsbakgrunn blir med i bunken av søknader som vurderes for intervju. Bruk et ansettelsesutvalg som har mangfoldskompetanse og som er mangfoldig sammensatt»


Det Kreativt Forum glemmer er at forutsetningen for å få opphold i Norge er at man reiser tilbake til det opprinnelige hjemlandet når det er mulig. Kreativt Forums arbeid er derfor et svik mot lande og folk og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven - spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.


I et brev til Kreativt Forum har jeg foreslått at selskapet i fremtiden bruker etnisk norske kvinner og menn i sin markedsføring - i Norge.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringen – en nasjonal undergang


Publisert 5. november 2021

Av Odd Olav Bjørn


Flere av partiene som stiller til valg i høst, ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, samt på nytt å gå igjennom gamle søknader fra asylsøkere som har fått avslag. Dette til tross for at over 20 % av befolkningen på landsbasis har innvandrerbakgrunn – i Oslo er tallet i overkant av 30 %. I Nordre Follo kommune kan man observere at i nesten 50 % av eiendoms-overdragelser, er utenlandske navn involvert. Både på kjøpesentrene og i bybildet er hijab og afrikanske/asiatiske klær en del av hverdagen. Over 200 000 av disse som bor i Norge, er muslimer og praktiserer islamske skikker – som i disse dager blir eksponert for all verden i Afghanistan. Afghanistan er et tidsbilde på hvordan vi får det i Europa og Norge hvis vi ikke setter foten ned og repatrierer de ankomne, samt stiller de etniske nordmenn som promoterer innvandring for retten for landssvik. Dette haster mer enn klimakrisen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge - alle muslimers land


Publisert 1. november 2021

Av Arvid Antonsen


I en tåredryppende, rørende reportasje forteller NRK om lille Asia, fire år, som endelig ble gjenforent med pappa i Norge etter «besøk i Afghanistan».

For våre politikere og NRK er alle nordmenn. De snakker jo alltid om nordmenn som kommer fra muslimske land og hjem til Norge. NRK bruker bevisst muslimer i reportasjer hvor de skal henvise til saker om nordmenn. Barn er ekstra effektivt å bruke fordi ingen tør protestere når det gjelder barn, derfor brukes også de nå når velferden skal omstilles fra å gjelde syke og gamle til å brukes på integrering og barnefattigdom, folk forstår ikke hvor lurt de blir.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra feminisme – til mer feminisme


Publisert 28. oktober 2021

Av Odd Olav Bjørn


Media har i oktober 2021 presentert en graf som viser kvinner og menn i regjeringen siden 1945. Denne viser en markant økning i andelen kvinner da Gro Harlem Brundtland overtok i 1986. Så langt en kan se holdt det seg for det meste på litt under eller rundt 50 % kvinner frem til oktober 2021, da Støre overtok. Da økte kvinneandelen fra 45 % til 53 %. I det viktige justisdepartementet er både justisministeren (28) og departementsråden kvinner. De fleste statssekretærer på statsministerens kontor er kvinner – fem av åtte og begge de parlamentariske lederne for AP og SP er kvinner. Den yngste på stortinget er en ung jente på 20 år – hva blir det neste?


Når vi ser hva politikerne Brundtland, Merkel og Solberg har stelt i stand i politikken, spesielt når det gjelder innvandring, må man bare slå fast at kvinner ikke egner seg som politiske ledere. Likevel blir de gang på gang overalt gitt politiske maktposisjoner – selv om de er unge jenter med nesten kun politisk erfaring. Slik kan vi ikke ha det!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Savner innvandrere i regjeringen


Publisert 24. oktober 2021

Av Hans Einarsen


At Arbeiderpartiet ikke består av arbeidere lenger, er ikke relevant for Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.    

Han er mer opptatt av at det fargerike Norge ikke reflekteres i den nye regjeringen - I Norge er det ifølge SSB én million innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Svimlende få av dem er funnet verdig en plass i landets nye regjering. En regjering som springer ut av Arbeiderpartiet, landets tradisjonelt mest progressive parti.


Hadia Tajik, landets nye arbeids- og sosialminister, er den eneste av de 19 ved kongens bord som har bakgrunn fra et annet land.


West Johnsen mener det er et utrolig avvisende signal å sende, ikke minst til innvandrerungdom, om at makten i Norge er etnisk norsk, hvit om du vil, og at veien dit er veldig lang. Det nye Norge, det mangfoldige, sammensatte og flerkulturelle landet, er ikke representert i regjeringen. 

Regjeringens sammensetning avdekker et samfunnsproblem, frykter West Johnsen. Men ligner ikke dette initiativet mer på landssvik fra Johnsens side?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke


Publisert 19. oktober 2021

Av Ragnar Mortensen


Et lys ble tent for hver av de drepte da Kongsberg mintes sine døde i en egen sørgegudstjeneste en søndag i oktober 2021.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø, i tillegg medvirket biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen og kirkens kantorer med lokale krefter og musikere. Til stede var også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit. Dessuten Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, samt statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.


Men til stede under gudstjenesten var også Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. – Vi forstår fortvilelsen og vi forstår maktløsheten og vi forstår at det hele føles meningsløst, sa han. Man må undres over hva en muslimsk imam gjør i en kristen kirke i denne settingen. Dette burde få alvorlige konsekvenser for de involverte fra kirken, samt NRK ved journalist Pedja Kalajdzic som slapp til imamen i beste sendetid. Samtidig prøver politiet og media å fremstille det som at terroren ikke hadde noe med islam å gjøre. Hele situasjonen er nesten ikke til å tro - for fornuftige mennesker.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop – og ansvar


Publisert 13. oktober 2021

Av Odd Olav Bjørn


Under Dagsnytt 18 sending på NRK tok nestlederen i Drammen KrF til orde for at moskeen i byen skulle få bruke høyttalere til sine bønnerop. Dette skulle være i tråd med landets religionsfrihet.


Men dette er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Vi tror ikke muslimene kommer til å tolerere KrF og andre kristne når de får en maktposisjon i landet. Les mer på Norgesmotstandsbevegelse.no


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremstår som en hersketeknikk


Publisert 8. oktober 2021

Av Anne Torgunnsen


- Det er et enormt misforhold mellom virkeligheten og de mest alarmistiske påstandene og fortellingene om falske nyheter og hatytringer på sosiale medier, fastslår direktøren for tenketanken Justitia, som har sett nærmere på forskning og empiri om sosiale medier.

Påstander om "hatytringer" fremstår som en hersketeknikk som skal ramme alle former for debatt og kritikk som ikke sammenfaller med de som fremsetter klagene. I Norge er det en ubestemt "høyreside" som skal knebles med påstand om "hatytringer". Ingen på venstresiden kan konkret peke på "hvem som sier hva" på høyresiden - det er kun løse antakelser. Og bak det hele står en gjennomfeminisert regjering og statsforvaltning som ser det som sin oppgave å sørge for at migranter ikke skal føle seg krenket – noe de alltid gjør likevel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – en folkefiende


Publisert 29. august 2021

Av Odd Olav Bjørn


Feministiske kvinner (- og menn) har i dag overtatt vårt land fullstendig. I politikken er nesten alle - fra stortingspresidenten til statsministeren og de viktigste statsrådpostene - besatt av kvinner. I de offentlige institusjonene - som i staten og kommunene - er over 60 % av lederne kvinner. I media – som stort sett er finansiert av staten, enten direkte eller indirekte - er kvinnelige ledere dominerende. Noe av årsaken til feminismens fremgang, er den evig konspiratoriske og diskriminerende kjønnskampen, samt at mange mannfolk skal vise hvor prektige de er ved å gi kvinner ledende stillinger – nettopp fordi de er kvinner. Resultatet av vanstyret er mellom anna en innvandring som fører landet mot undergrunnen, jfr. Afghanistan. At dette har gått noenlunde bra så langt skyldes ene og alene inntektene fra oljefondet. Det er på tide med nødvendige endringer i samfunnet – før fondet er tomt. Jfr. Feminismen.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjertevarme – nei takk


Publisert 21. august 2021

Av Anton Evensen


Jeg var tidligere en veldig, veldig snill, hjelpsom og hjertevarm nordmann. Jeg ga alltid penger, jeg hjalp når jeg kunne og jeg gjorde min del for å hjelpe migrantene. Men så måtte jeg bo i Oslo i noen år og jeg møtte disse folkene som dere nå vil gi hjertevarme. Og de gjorde livet mitt til et helvete. Og de brukte opp all den norske godheten min. Jeg har ikke mer, de har brukt det opp. Så nei, de får ingen hjertevarme av meg fordi de utnyttet meg og brukte opp alt jeg hadde.


Dette er ikke nordmenns feil at vi er kommet i denne situasjonen. Dere kan ikke kreve at vi skal være snille og ha hjertevarme etter å ha blitt lurt, løyet til og utnyttet i 40 år. Det hadde vært galskap, mental sykdom. De får ingenting av meg - annet enn kritikk.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For å fylle kvinnekvoten


Publisert 12. august 2021

Av Gunnar Vestad


Regjeringen har satt som mål 30% kvinner på krigsskolene. Dette er et helt vilkårlig tall, og det er ikke gjort noen vurderinger på hvorfor dette skal være måltallet. Det er også uvisst om oppnåelse av måltallet vil gjøre Forsvaret bedre rustet til å løse sine kjernefunksjoner, som jo er å sikre nasjonens interesser med vold om nødvendig.
I det hele tatt, dette er en rent ideologisk målsetting, kun basert på antakelsen om at likestilling i seg selv et gode. Eller egentlig ikke likestilling, men equality of outcome. For likestilling har vi allerede; det er ingenting som hindrer en kvinne å søke opptak, gitt at hun klarer opptakskravene. Vi sitter igjen med at man senker kravene for innpass, slik at dårligere kvalifiserte søkere skal kunne gå foran bedre kvalifiserte, fordi man har en tanke om at flere kvinner i lederstillinger per def. er av det gode. Men er dette målbart? Eller foreligger det store, ikke-målbare fordeler ved å velge vekk bedre kvalifiserte søkere, for å fylle denne kvinnekvoten?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021

Av Erling Thoresen


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det vaklende politiske system


Publisert 29. juli 2021

Av Eline Antonsen


Politiske verv går trolig mer og mer i arv, i likhet med det som foregikk i Sovjetsamveldet. Man får da en politisk innavl som resulterer i mindre og mindre kompetente og dugelige politikere, mer og mer fjernt fra den alminnelige befolkning og dens ve og vel.

De som passerer nåløyet, later til å ha klart å overbevise om egen notoriske prinsippløshet og opportunistisk betingede blinde lojalitet. Lojalitet til ulike fraksjoner av stortingspartiet. Opphavet til demokratiets, og etter hvert landets havari er naturligvis å finne i disse fraksjonene. Hvor ellers skulle ansvaret for landets politiske utvikling være å finne?


De stiller til valg i september. Velgerne får i den anledning en sjelden sjanse til å la dem kjenne på hvor populære de er, og eventuelt sole seg i glansen, før de viderefører verket sitt. Eller de nektes videre deltagelse i utformingen av landets fremtid på vegne av kommende generasjoner.

Dette vaklende systemet vil fungere noenlunde i en tid. Men så vil det kollapse, slik sovjet-unionen også nødvendigvis, gjorde.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da vil det fungere


Publisert 24. juli 2021

Av Bjarne Alstad


Kan ikke noen si dette til norske politikere: "Politikken som ikke har virket i 40 år, vil heller ikke virke de neste 40 år". Her fortsetter man med den nøyaktig samme innvandrings- og integreringspolitikken som ikke har fungert på 40 år. Men bare man får enda mer av det som ikke har fungert før - ja da vil det fungere ser politikerne ut til å tro. Innvandrere integrerer seg ikke, de danner egne gettoer, men bare man får inn enda mer av de samme innvandrerne fra MENA-land, ja da vil det gå seg til. I tillegg har man har pøst ut et ukjent antall titalls milliarder på "integrering", uten at det har hjulpet, men bare man bruker enda flere milliarder på det som aldri har fungert - ja da vil det fungere later norske politikere til å tro.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet – har vi det?


Publisert 21. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være» og alle går rundt og snakker om at vi har da ytringsfrihet. For noe tøv. Vi har ingen ytringsfrihet her i landet – alle ytringer skal tilpasse det politisk korrekte, jfr. straffelovens §§ 185 og 266. Folkelige uttrykksmåter er ikke tillatt – spesielt hvis noen føler seg krenket, det ser vi i media hver dag. Derfor: Ti stille - og gå ikke rundt og påstå at vi har ytringsfrihet – for det har vi nemlig ikke.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Minoritetsspråklige interesser


Publisert 18. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


I mai 2021 skrev en gruppe lektorer i den videregående skolen et innlegg der de taler for en separat læreplan i engelsk for minoritetsspråklige. Vi takker for engasjementet og for innspillet. Vi ser det som positivt at lærerne løfter fram denne elevgruppas behov og tar med oss forslaget i videre arbeid skriver Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdannings-direktoratet (Udir).


Det er utrolig hva feministiske og overtallige kvinnelige ledere i staten er villig til å gjøre for innvandrere – som ikke engang kan norsk. Dette ligner på svik mot landets innbyggere som mer eller mindre frivillige har tatt i mot innvandrerne i den tro at de vil integrere seg. Ikke stem på noen av de partiene som i dag sitter på Stortinget.  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva visste politikerne?


Publisert 1. juli 2021

Av Odd Bjørnsen


Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen. Hovedpoenget her er hva Hjemmefronten visste om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Dette spørsmålet har vel bare nærmest akademisk interesse i dag. Et viktigere spørsmål i dagens verden er hva politikerne egentlig vet om Islamsk invadering av Europa gjennom en omfattende muslimsk migrasjon. Kanskje det om noen år kommer en bok med tittelen «Hva visste politikerne?» Vær beredt politikere – det blir en skremmende lesning om ikke dere setter Norge først omgående.  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nå er det slutt på «lensmann»


Publisert 21. mai 2021

Av Kåre Toresen


Regjeringen bruker sin tid på litt av hvert. Nå har man besluttet å endre tittelen «lensmann» til det kjønnsnøytrale «politistasjonssjef».

Media forteller om saken, og opplyser at regjeringen i tillegg vil erstatte begrepene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» med henholdsvis «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Politikerne er primært blitt misjonærer for en global identitets-politisk religion, og bare sekundært opptatt av løse praktiske oppgaver som vedrører landets økonomi, lov og orden og sikkerhet. Ord, trosbekjennelser og heksejakt på kjettere er blitt viktigere enn handling. Verdireligiøs posering i det nye norske teokratiet er blitt langt viktigere enn praktiske handlinger og befolkningens allmenne velvære.


Kanskje det er for mange kvinner både i politikken og politiet.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinners indirekte kostnader


Publisert 2. mai 2021

Av Ole Lerstad


Mens menn blir hatet og foraktet av det offentlige har venstresiden sydd puter under armene på "ofrene" (les: kvinner), simpelthen fordi de er født som kvinner. De er altså født med en "skavank", og sånn er det bare (og stakkars den som våger å si noe annet offentlig!). Mens kvinner i dag - i reelle tall - er vinnerne, blir de fortsatt fremstilt som taperne. Og på den måten kan de altså melke systemet for alt det er verdt.


I tillegg kommer alle indirekte kostnader som kvinner påfører oss alle. Hvem er det som promoterer "sinnsyk kunst"? Hvem er det som har stemt frem innvandring fra primitive kulturer, folk som med nødvendighet ikke kan bidra i et moderne samfunn, og dermed går rett inn i trygdesystemet? Hvem er det som heier frem muslimsk voldskultur? Hvem er det som har stemt frem velferdsgoder som ikke er bærekraftig, og påfører samfunnet kostnader så enorme, at regningen må sendes til fremtidige generasjoner?


På en måte var det bedre før, da kvinnen var økonomisk avhengig av mannen. Da var hennes driftskostnader synlige – det er de ikke i dag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil ikke ta vaksine


Publisert 11. april 2021

Av Kari Revoldsen


Innvandrere vil ikke ta vaksine – frykter å bli sterile og homofile. Dette kom frem under et dialogmøte i Frivilligsentralens lokaler i Halden.

Møtet ble arrangert av Frivilligsentralen og de såkalte smittevern-ambassadørene i Halden, Dette var det første møtet siden i fjor sommer, og det er nye penger fra IMDi som fikk fart i «frivilligheten».

Til stede på møtet var Rashid Bile (Østfold Innvandrerråd), Fitwi Ghebremskel (Eritreisk forening), Maaz Butt og Abdul Jabbar (Islamsk forening og Moskeen i Halden), Fereshteh Golparvar (Kurdisk Womens Rights), Ardian Haliti (Albansk trossamfunn og Moské i Halden), Naser Turkaj (Albanske organisasjonen Albano), Palwasha Kakar (Internasjonal kvinnegruppe), kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, Per Weydahl (smittevernambassadørene) og Celine Gøperød (leder i ungdomsrådet i Halden).


Under møter kom det blant annet frem at ikke alle disse leser aviser, ser norske nyheter eller leser informasjon fra helsedirektoratet. De prioriterer TV-kanaler fra «egne hjemland», hvor «ikke alle land gir riktig informasjon».


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABBs motiver


Publisert 9. april 2021

Av Sigurd Bjørnsen


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ensidig - og forutinntatt


Publisert 4. april 2021

Av Glenn P. Jansen


«Trump blir trolig frikjent i riksrett. Han burde vært dømt» skriver Christina Pletten og legger til "Hvor går grensen for hva en politiker kan si?"


Jeg vil spørre "går det en grense for hvor gjennomført ensidig og forutinntatt en kommentator i Aftenposten kan være?" Hun har i mange måneder utelukkende skrevet sine hatefulle kommentarer mot Trump og forherligelse av Biden. ("Lystløgner" brukes av andre i kommentarfeltet ser jeg.)


Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg trodd at hun var Demokratenes PR-sjef i Norge og lønnet av dem og ikke journalist i Aftenposten. Men i lys av eierstrukturen i Schibsted kan en jo spekulere litt om hvem som egentlig lønner henne. Kanskje er det blitt for mange feminister i media også?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taper i kraft av å være menn


Publisert 28. mars 2021

Av David Johnsen


Ser man på forekomst av psykiske lidelser blant norsk ungdom, øker forekomsten suksessivt i takt med at menn forsvinner fra både skole og utdanningsinstitusjoner. På samme måte som barn har behov for omsorg, lek og oppdragelse av begge foreldre fordi de i kraft av henholdsvis feminine og maskuline forskjeller tilfører ulike kvaliteter, har brukere av pedagogiske, psykologiske og helsefaglige tjenester tilsvarende behov for de ulike kvalitetene menn og kvinner besitter i kraft av kjønn. Eksemplene på at barn, og i særdeleshet gutter, taper stort på at mennene har forsvunnet fra utdanningssektoren, er mange. Men kjønnssegregeringen på andre felt gir tilsvarende utslag. I kvinnetunge systemer taper menn rett og slett i kraft av å være menn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktninger – og kvinner


Publisert 12. mars 2021

Av Odd Olav Bjørn


På nyhetene kan en følge med på at Norge i disse dager henter inn 35 såkalte flyktninger fra leirer i Hellas. Disse blir mottatt på det nasjonale mottakssenteret i Østfold med pomp og prakt. Men det som slår en er at hele velkomstkomiteen på over 30 personer bestod av kvinner – og det var også en entusiastisk kvinne som uttalte seg til NRK. Tilfeldig?


Nei – det viser seg at nesten alle «Welcome to Norway»-organisasjoner ledes av kvinner. Også i kommuner rundt omkring er det kvinner (60 %) som står for arbeidet med å tilrettelegge for flyktninger. Staten bidrar også – 75 % av alle lederne i staten er kvinner. Er det slik at innvandrervennlig feminisme har overtatt for demokratiet i landet?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dette hatet til menn


Publisert 5. mars 2021

Av Ole Herstad


Forslaget om i barneloven å innføre begrepet fødeforelder (i stedet for mor) har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet.

Det er merkelig hvordan alle slike nyord har en tendens til å gå utover "mann"-titler. "Pussig" nok er vel jordmor en av de få titlene som kan regne med å beholde sitt opprinnelige uttrykk. Utslettelsen spiller godt på lag med "verdier" som mannshat, hat mot autoriteter og rettighetstenkningen som også er på steroider....

Ja hvordan kan dette ha seg? Dette hatet til menn? Og i særdeleshet hvite heteroseksuelle menn? Hva er det som utløser dette hatet? Trump som et ypperlig eksempel, hvor hatet nærmet seg galskap? Vi trenger ikke gå lenger enn til vår egen lille andedam for å finne svaret, vi hvite heteroseksuelle menn er patriotiske og kjenner lojalitet, egenskaper som provoserer hinsides selvkontrollen, nettopp også grunnen til dette merkelige fenomenet hvor feminister og islamister finner hverandre, sosialister og globalister, hvordan kan dette ha seg? De hater alle sammen nettopp lojalitet og patriotisme fordi det står i veien for deres ideer om hvordan vi skal organiseres


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Koronasmitten - og innvandrerbefolkningen


Publisert 14. februar 2021

Av Hans E. Larsen


Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn. – «Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60% av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kostbare høyreekstremister


Publisert 12. februar 2021

Av Odd Olav Bjørn


Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) holdt i februar en pressekonferanse for å fortelle hvordan det stod til med den nasjonale og statlige sikkerheten i landet. En rask konklusjon var at det var Russland, Kina og høyreekstremister innenlands som stod for de største truslene. Hele pressekonferansen var bare svada omkring kjente problemstillinger – men PST mente at pandemien ville føre til flere ekstremister på høyresiden – uttrykt også gjennom flere hatefulle ytringer.

Hva koster så dette oss: E-tjenesten fikk siste året 140 millioner mer enn året før, til sammen 2.3 milliarder. Antall ansatte er 830. NSM fikk 316 millioner i 2019 og har 227 ansatte. PST har 600 ansatt + ansatte i politidistriktene og 26 lokalkontorer. Budsjettet er på 600 millioner.

Det betyr at disse ca. 1600 menneskene bruker ca. 3.2 milliarder skattekroner på å spekulere omkring tema Russland, Kina - og høyreekstreme.  Vi er ikke imponert hverken av disse eller politikerne.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tornerose-søvn


Publisert 26. januar 2021

Av Anton Antonsen


Muslimene lærer våre politikere, journalister - og resten av våre landsmenn - at islam er toleransen, likestillingens og sannhetens religion. Men alle som ikke har fått kortslutning og blitt blinde, lar seg selvfølgelig ikke forlede av sånt prat – for det vi er vitne til blant muslimene i hele den muslimske verden, er det stikk motsatte.


Det er meget interessant at vi nå får bekreftet av objektive journalister og pedagoger at det muslimene fremfører er blank løgn. Det dypt tragiske er at altfor mange naive nordmenn inkl. politikerne og journalistene, har dratt ned rullgardinen og tror på løgnen. Det er livredde for at "gode" muslimer trekker frem "Islamofobi- og muslimhatkortet" hvis de skulle finne på å kritisere islam. Dermed er dette en tapt sak. I humanismens og demokratiets høyborg vet muslimene at de kan tillate seg det meste, også å lære opp sine barn på "søndagsskolen" i moskeene å forakte vestlige verdier osv., osv.


Hvor lenge vil politikernes behagelige Tornerose-søvn vare?NAV – og språket


Publisert 20. januar 2021

Av Hans Antonsen


Fra kommentarfeltet: For noen år siden var min kone i en situasjon som gjorde at vi måtte kontakte NAV for å få veiledning i saken. Kom inn på et NAV-kontor i Oslo og det sto/satt seks "fargerike damer" i ankomst-skranken. Jeg begynte å legge frem saken for så å bli henvist videre til en saksbehandler. Ingen av de seks - ingen - kunne ett ord norsk. Etter mye om og men, kom jeg i kontakt med en norsk ansatt som kunne få oss videre til en saksbehandler og alt ordnet seg.

Det er mye slikt "daukjøtt" ansatt i offentlig etater - og det er mange unyttige mennesker i hele den offentlig sektor totalt sett – takket være oljefondet og slette politikere. Det virker som om sysselsetting av innvandrerkvinner er viktigere enn servicen ovenfor vanskeligstilte nordmenn.Hvite gamle menn – og kvinner 


Publisert 8. januar 2021

Av Odd Bjørn


Nå er jeg lei skriver Pauline Aurdal-Åmli (17) mellom anna i november 2020. - Jeg så lei av alle disse unødvendige forventningene og normene som gjør at mitt liv som kvinne vanskeligere enn om jeg hadde vært mann. Jeg sitter på sengen og er på gråten fordi p-pillene mine gjør meg deprimert. P-pillene jeg tar for å ikke ligge fire dager i strekk med kramper i magen 12 ganger i året. Jeg kunne fortsatt med mange eksempler, men jeg har kun ett spørsmål: Når vil det ta slutt?  - Jeg skal være ærlig å si at også jeg er en del av problemet. Jeg har også alle disse forventningene internalisert. Jeg tør ikke å bryte ut av forventningene som er satt til min rolle som kvinne. Usikkerheten kommer fra samfunnets normer og alle andres forventninger til hvordan jeg burde se ut og oppføre meg. Selv om de fleste av oss føler oss fanget, så er vi ikke det. Vi må bare få de hvite mennene som pusher femti, over på vår side. De er på vei, det er jeg sikker på.


Men er ikke feminismen strukket vel langt når kvinner står frem og klager på at de er kvinner? Og ganske typisk er det andre som har skylda for problemene.Folkeopprør


Publisert 1. januar 2021

Av Øystein S. Johnsen


Bompengekrisen er et folkeopprør og flere opprør vil komme hvis pengesluket i det offentlige byråkratiet ikke stanses - og fagmiljøene fortsetter å bli ignorert. – Bompengeopprøret er bare forsmaken på hva vi har i vente av folkelig opprør dersom det ikke gjøres mer for å tette lekkasjene og stanse veksten i statlig byråkrati, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv. Derfor er det et skrikende behov for en større utredning, ledet av erfarne og uavhengige forskere fra flere disipliner, etter modell av den Maktutredningen som fant sted ved årtusenskiftet, med det til oppgave å levere en forskningsbasert tilstandsrapport for det offentlige Norge. 


Det er mange unyttige mennesker i offentlig sektor – takket være oljefondet og slette politikere. Dette medfører at de kvinnelige feministene har overtatt alt fra stortingspresidenten og statsministeren til justisministeren og politiadvokatene. Disse kvinnenes lederskap medfører økt innvandring og islamisering av landet. Vi trenger derfor et folkeopprør – blir du med?


Godt nyttår!Mannlige innvandrere


Publisert 17. desember 2020

Av Hege Østenstad


Menn er kvinner tallmessig overlegne med til sammen 70 millioner i Kina og India.

Men Kina og India befinner seg åpenbart langt nok borte til at man gidder å sette søkelys på temaet - og man er lite interessert i å belyse det faktum at den innvandringsliberale, herskende klasse er i ferd med å importere samme problematikk i hele Vest-Europa. Men det er faktisk hva europeiske – og norske – politikere gjør. Riktignok i tallmessig mindre skala fordi europeiske befolkninger er mindre, men likevel i stor nok skala til at vi risikerer å bli sittende med alvorlige problemer hvis trenden fortsetter. Og de som vil få merke det først er den kvinnelige delen av befolkningen.


Og det hele skyldes at masseinnvandringen til Europa er sterkt mannsdominert. Mannsdominansen er i tillegg størst fra Afrika og det islamske Asia (som begge omfatter Midtøsten); såkalte R3-land som fra før av ikke utmerker seg med bevegelsesfrihet, rettigheter og likestilling for kvinner.


I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2018 (SSB) fremgår det at tallet på «mannlige innvandrere var litt høyere enn antallet kvinnelige» (380 000 mot 345 000). Dette gir en kjønnsproporsjon på 91 kvinner per 100 menn. Så «litt» er nok noe av en underdrivelse, for 35 000 flere menn enn kvinner er ikke «litt» i en befolkning som totalt teller 5,3 millioner og særlig ikke når trenden ikke viser noen tegn til å være avtagende. Faktisk tilsvarer mannsoverskuddet nesten et helt Tromsø (39 000 innbyggere).Norsk statsborgerskap


Publisert 13. desember 2020

Av Hans Jonsen


Hvorfor er det så om å gjøre å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine til asylanter? Flyktningrettens regler sier at asyl skal være en midlertidig ordning - ikke permanent. Når hjemlandet blir trygt nok skal asylantene reise hjem igjen til sitt eget hjemland. De skal ikke bosettes permanent i Norge og få norsk statsborgerskap. Det må være en sjelden unntaksregel, ikke hovedregelen.


Nå må norske politikere begynne å føre en ansvarlig politikk. Befolkningen her i landet er jo i ferd med å bli skiftet ut. Slik man holder på å dele ut statsborgerskap i øst og vest, er det bare et tidsspørsmål før vi etniske nordmenn blir i mindretall i eget land! I Oslo så utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere i år er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%! Det er til å grine av.En form for selvavviklende tid


Publisert 10. desember 2020

Av Signe Hansen


Vi lever i en form for selvavviklende tid. For politisk ledelse har bestemt seg: Islam skal møtes med åpne armer nær sagt uansett hvilken drakt islam ikler seg. Og da er det formålstjenlig for Regjeringen å lene seg på grunnlovens § 16, hvilket gjøres i en ny trosproposisjon: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje»

Nettopp derfor er ikke islam til diskusjon for Regjeringen, ikke et ord om denne ideologiens politiske, juridiske og «teologiske» kjerne. Vi serveres tørre tall om islam, som at i 2008 var det 83.684 medlemmer av islamske trossamfunn, tilsvarende 1,7 prosent av den totale medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn, mens i 2018 hadde massen doblet seg til 166.861 medlemmer. Og vi serveres dertil egenreklame fra eksempelvis Brorskapets bastion i Norge, Det islamske forbundet, moskeen som har huset flest kjente jihadister og terrorister:

Gitt all støyen og alle gnisningene islam allerede nå bringer med seg, våger man knapt å tenke på hvordan situasjonen er om 10 nye år - og en mulig ny dobling til over 300.000 medlemmer.Husk hva de har gjort!


Publisert 1. desember 2020

Av Odd Bjørn


Demokrater, og folk innad i det republikanske partiet som ikke støtter Trump, har allerede begynt å skremme dem som har støttet den amerikanske presidenten. Den omstridte politikeren og kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez oppfordrer folk til å dokumentere og skrive ned navn på dem som støtter Trump slik at de kan bli holdt ansvarlig i fremtiden. – Vi må aldri glemme de som fremmet Trump-agendaen, står det videre

Slik burde vi også tenke i Norge om dem som politisk, forvaltningsmessig og personlig har opptrådt som landssvikere når det gjelder innvandring og islamisering. Noen av disse er nevnt på internettsidene Riksrett.no, Landssviker.no og Landssvikoppgjoer.no. Kollaborasjonen.no er også et godt tips. La dem ikke bli glemt når det politiske, juridiske og økonomiske regnskapet skal gjøres opp en gang i fremtiden.Bruk din fornuft


Publisert 21. november 2020

Av Yngve Antonsen


Jeg alene kan ikke redde verden fra verken islams ekstremisme eller global oppvarming. Likevel, det jeg lille menneske kan foreta meg, er iallfall å ikke opptre falskt og feigt. Jeg skal derfor ikke ignorere og bare late som ingenting, snakke pent om religionsfrihet og respektere fremmedkulturer når jeg ser at islam og masseinnvandringen er i ferd med å destabilisere demokratiene og rettsstaten. Alene er vi ingenting, sammen står vi sterkere, det gjelder det meste i denne verden, og det er lite konstruktivt å diskutere hvem som har skyld i at isbreene forsvinner grunnet høyere temperaturer, iskremen du har smelter fort om du ikke spiser den. Ikke gjør som mannen som ville overraske kona med en iskrem da hun våknet om morgenen, han la den på nattbordet og da forstår de fleste hva som skjedde, det var bare papiret da hun våknet. Historien er sann, bruk din fornuft i alle sammenhenger og opptre redelig, ikke la det gå prestisje i saker som er viktige for oss alle.Hvem/hva er du?


Publisert 20. november 2020

Av Ken Antonsen


I dette landet har det dessverre blitt slik at hvis du ikke er for å åpne grensene for alle som vil komme hit og tære på våre fellesgoder uten å yte noe tilbake, da er du rasist. Hvis du tillater deg å kritisere islam for å være en totalitær politisk religion, da er du islamofob, skal målbindes og er muslimkrenker. Hvis du tillater deg å stille spørsmålstegn ved alle oppleste og vedtatte «sannheter» omkring miljø og klima, for ikke å snakke om å kritisere Greta Thunberg som «klimaekspert», da er du klimafornekter. Hvis du ikke er helt med på all drittkastingen og utdritingen av Trump og antyder at han faktisk har gjort noe bra også, da er du komplett idiot. Hvis du tillater deg å mene at hijab, burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg og symboliserer manglende vilje til integrering, da er du også rasist. Hvis du refererer til andre medier enn mainstreamene, hvor alt ovenfor er dagligdags, da er du høyreekstremist. Slik kan vi fortsette. Er fri debatt i ferd med å bli ofret på den politiske korrekthetens alter?Arrangerte ekteskap


Publisert 11. november 2020

Av Steinar Christiansen


Spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Personer fra tredjeland inngår arrangerte ekteskap for å komme legalt inn i EU. Disse er for det meste menn fra Pakistan, India og Bangladesh, men også fra Serbia, Nepal, Ukraina samt enkelte stater i Nord-Afrika. Kvinnene som er villige til å inngå et fiktivt ekteskap, kommer fra Bulgaria Portugal, Romania og Slovakia. De har lite utdannelse og svært lav inntekt.

Prisene det er tale om, er mye penger i opphavslandene, hvor det i praksis er overklassen som migrerer illegalt til Europa, hvor de bruker det politiske asylet og europeernes manglende evne til hjemsendelse som middel til et nytt liv på vår bekostning.Flyktningopprøret


Publisert 9. november 2020

Av Odd Bjørn


Regjeringen bør ta flyktningopprøret i storbyene på alvor fordi byenes ønske om å ta imot flere Moria-flyktninger, er en protest mot den stramme flyktningpolitikken mener Bergens Tidende i en lederartikkel i november 2020 - og mener det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe.

Som vanlig nevner ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring - eller at mange er økonomiske migranter. Islams vekst i Europa, samt radikal islam og terrorfare, enorme kostnader, parallellsamfunn, splittelse i våre land og at aksept av noe migrasjon skaper presedens og dermed ytterligere migrasjon- forbigås alltid i stillhet i avisen.

Hvorfor drøfter ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring? Kanskje noe av svaret ligger i ledergruppen i Bergens Tidende. Daglig leder er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og politisk redaktør er Eirin Eikefjord – alle kvinner etter navnene å dømme. At feministiske kvinner i hovedsak promoterer innvandring, er velkjent – det burde få konsekvenser ved ansettelser.Religionskritikk – eller fobi?


Publisert 6. november 2020

Av Øyvind Thommassen


Fobi er i utgangspunktet et dårlig ord da det peker på en sykelig tilstand. Man sier jo antisemittisme og bør derfor bruke ordet antiislamisme. Det er helt legitimt å være imot islam da islam er har en politisk innpakning - eller en ideologi. Det er langt fra bare en religion.

Det blir derfor også feil å bruke ordet religionskritikk for jeg tror folk i Norge ikke bryr seg så mye om selve religionen. Vi gir for det meste blaffen i kristendommen også. Likevel vil de fleste hegne om `kristenkulturen` - etter 1000 år har vi endelig plassert kirken og det vi kan kalle `kristenfolk` der vi syns den/de hører hjemme. Men så skal vi plutselig begynne å forholde oss til en jeg vil kalle en hjernedød ideologi?

Hvorfor ser vi ingen store problemer med jøder, hinduer, siker, bahaier og andre religiøse grupper? Jo fordi de ikke er ideologiske. Nå må muslimer snart begynne å skjønne dette – prøv!
Den pågående kjønnskampen


Publisert 30. oktober 2020

Av Steinar Antonsen


I oktober 2020 slo forskere alarm om en sex-ukultur i politiet. Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen har blitt kritisert.

Har vi kastet all kunnskap på bålet, for å tilfredsstille feministene? Har kastreringen av mannen kommet så langt i Norge? spør en kommentator


All historisk kunnskap og særlig naturhistorisk kjennskap til pattedyrenes forplantningslære burde tilsi at blander man kjønn, oppstår seksuell tiltrekning. Kvinner tiltrekkes av den mannen som utstråler mest testosteron og vil gjerne "bedekkes" av den "høye og mørke" i en flokk. I alle profesjoner vil kvinnene "flokke" seg rundt dem med makt og penger. Ja - begjæret etter makt og penger er det som teller mest. 

Så når en blander unge kvinner og menn vil det alltid oppstå seksuell tiltrekning og spenning. Jeg håper jeg ikke tar feil i dette, men gjør jeg det er menneskeheten ille ute!


Samfunnets "hen" prøver å oppheve naturens lover for å oppnå politisk makt - og #metoo er ett av maktmidlene som nå blir maksimalt brukt i den pågående kjønnskampen.Å få snakke ferdig


Publisert 28. oktober 2020

Av Odd Bjørn


Elisabeth Tangen (17), 1. nestleder i Aker Unge Høyre, er lei av å bli overkjørt i samtaler av det motsatte kjønn. Dette gjør hun rede for i et avisinnlegg i oktober 2020 med tittelen «Fra nå av krever jeg å få snakke ferdig». Dette forklarer hun med følgende: Altfor ofte blir jeg nemlig avbrutt av en gutt. Jeg sitter igjen med inntrykket av at gutten jeg snakker med, ikke synes det jeg sier er viktig nok til å vente på tur. Jeg kan bli overkjørt under hele samtalen.

Men hvorfor skal jeg bli møtt med stygge blikk og spørsmål om jeg er sur, når jeg sier ifra om at jeg ikke var ferdig med å snakke? Hvorfor blir ikke jeg møtt med den samme støtten som gutten blir? Det er på høy tid at vi nå står opp for oss selv. Jeg krever at jeg blir møtt med den samme respekten som vi har for gutter. Jeg krever at guttene ikke lenger skal bli unnskyldt. Jeg krever å få snakke ferdig.

Frøken Tangen blir nok en snakkesalig, radikal feminist med årene vil en tro? Hvor skal dette ende?Krav til samfunnet


Publisert 25. oktober 2020

Av Reidar Thomassen


I våre dager forventes alle å mene noe om Islam. Alle forventes å kunne masse om Islam. Det forventes at alle skal ha kjempestor respekt for islamske skikker og kultur som muslimene har med seg fra sine hjemland. Selv der de bryter fullstendig med norsk kultur og norske verdier. Siste eksempler er muslimske kvinner som ikke ville håndhilse på vår Kronprins - og mann som ikke kan håndhilse på våre fremste folkevalgte. Det er deres kultur, som nordmenn selvfølgelig skal respektere i deres hjemland. Men dette er Norge. Hvor er respekten den andre veien?

Det er ingen andre innvandrergrupper som stiller slike krav til det norske samfunnet som muslimene gjør. Samtidig er det ingen andre innvandrergrupper som er så lite innstilt på å rette seg etter skikkene i landet som de har valgt å slå seg ned i. Og av en eller annen grunn, så er det heller ingen andre innvandrergrupper som sliter så mye med integrering. Og som ikke har noe ansvar for det selv. Det er nordmennene som må endre adferd i Norge. Selvfølgelig er det slik.

Det kan jo være grunnen til at mange etter hvert begynner å bli ganske lei.Kvinner og media


Publisert 18. oktober 2020

Av Odd Bjørn


Hvis man over tid følger Bergens Tiendes skriverier – spesielt om innvandring og islamisering, fremgår det helt klart at avisen ikke fungerer som en objektiv og nøytral nyhetsformidler, men som en venstreradikal, politisk aktivist. Dette medfører at avisen prioriterer og promoterer innvandring og islamisering av landet, både redaksjonelt og på debattsidene.

Det har lenge vært kjent at kvinner er mer positive til innvandring enn menn. I Bergens Tidende er alle tre i toppen kvinner. Daglig leder/ adm.direktør er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og Eirin Eikefjord er politisk redaktør. Kanskje dette forklarer noe av entusiasmen for Islam – selv om det i seg selv er et stort paradoks.En alvorlig situasjon


Publisert 14. oktober 2020

Av Walther B. Toresen


Islam er en religion/trosretning som har kommet på kant med alle andre trosretninger i verden, bør ikke det alene tilsi varsko? Vi i Norge og resten av Europa har mange forskjellige trosretninger, men det er kun denne ene som forårsaker svært voldelige situasjoner (terror) - så hvordan er det mulig å kalle dette en fredens religion?

Vi vil før eller siden måtte ta dette alvorlig - vi vil enten måtte bøye oss eller det vil komme borgerkriger slik som det har hendt i alle land hvor dette er den ledende trosretningen. Historiebøkene er full av dette, så hvordan kan noen tro dette ikke vil skje her? Vi ser alle tydelige tegn allerede - selv med en MSM som prøver å dempe informasjonen til folket. Den er meget alvorlig - hele situasjonen!Problemer oppstår i våre land


Publisert 1. oktober 2020

Av Hallvor Toresen


Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Men da har man ikke tatt med alle flyktningene som har kommet seg til vesten. Bare i Europa har det hopet seg opp med minst 50 millioner flyktninger de siste tiårene. Og mange millioner har endt opp i Nord Amerika, Australia og New Zealand i tillegg.

Med hensyn på elendigheten i landene de flykter fra, hvorfor gjør ikke dette "verdenssamfunnet" noe med det? Når spesielle interesser skal ha ett land smadret så er det ingen problemer med omtanke og handling?

Enda verre er det vel at bistandspenger går til vanstyre i mange land. Men alt vi hører om, er at folk skal overføres til våre land. Jeg er litt usikker på hvordan dette liksom løser noe som helst problem. Grunnen til at folk rømmer fortsetter mens nye problemer oppstår i våre land er jo det som faktisk er resultatet. Og mens dette bedraget fortsetter så blir ofrene i våre land ignorert og informasjonen om deres skjebner sensurert.

Er det bare ondskap som står i hodet på disse politiske luringene som later som at de bryr seg mens de egentlig bare skaper mer elendighet?Flyktningretten - et virkemiddel i nødssituasjoner


Publisert 27. september 2020

Av Grete S. Hansen


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951 og flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen. Det innebærer at det enkelte land som er bundet av konvensjonen, ikke fritt kan innsnevre definisjonen av en flyktning. Den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold til konvensjonen.

En flyktning har altså krav på asyl. Dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans sammenlikne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land.Skepsis til muslimer


Publisert 19. september 2020

Av Kåre Halvorsen


Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har offentliggjort Integreringsbarometeret, den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold.

Undersøkelsen viser at folk i Norge er vesentlig mer skeptiske til muslimer enn til kristne. Litt under halvparten i undersøkelsen sier at de er skeptiske til personer med muslimsk tro. Bruk av niqab, som dekker hele ansiktet, er problematisk både på arbeidsplassen og på gaten, mener et stort flertall. Flere har aksept for hijab, som bare dekker håret. Rundt en tredel er negative til bruk av hijab på gaten. Et stort flertall mener at innvandrerne som kommer, må tilpasse seg norske verdier fullt og helt.

Men samtidig er mange enige i at befolkningen som bor her fra før skal komme dem i møte. Institutt for samfunnsforskning gir seg ikke!
Politikerne må nå ta ansvar


Publisert 2. september 2020

Av Sylvi Andersen


Når skal det bli hjemsendelse på somaliere? De har ingen troverdighet som flyktninger og det er en majoritet som lever på oss nordmenn hele livet unntatt noen få som jobber litt og da som oftest betalt av NAV. Alle som reiser fra Gardermoen ser de reise hjem til Somalia eller Djibouti - for de som lyver og sier de er fra Somalia. Alle som har dem i nærmiljøet vet om at de er der flere i måneder og sender ungene dit alene også. Da er det ikke flyktninger - naive og feige politikere!

Vi vet at så mange somaliske gutter og menn helt siden de første kom på 90-tallet, driver med kriminelle ting, de sextrakasserer kvinner og de opptrer truende mot nordmenn der de kommer i gjenger. De vil aldri integreres og de er mange som bedrar med flere koner og får store barneflokker med dem - noe som er både kriminelt bedrageri og en enorm belastning for oss i Norge. De har klart å markere seg på en ekstremt negativ måte og når de kan flytte hjem så må politikere nå ta ansvar! Hver folkevalgt er nå indirekte ansvarlig for hvert knivran og hvert NAV- bedrageri! De er indirekte ansvarlige for denne voldtekten! De bør skamme seg!SIAN, politiet og feminismen


Publisert 28. august 2020

Av Britt Bratsberg


I Aftenposten kunne man i dag lese en artikkel skrevet av Daniel Røed-Johansen med overskriften «Politiet vil vurdere om Sian skal få nei til å markere i boligområder». Årsaken er at Sian blir møtt av mange motdemonstranter - og det er derfor ikke sikkert at disse markeringene er egnet nær boligområder i fremtiden, mener Oslo-politiet, representert ved politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland.

Men dette er jo å snu problemstillingen fullstendig på hodet. Det er ikke Sian som er problemet. Det er kriminelle og rabiate innvandrere som skaper ordensforstyrrelsene og begår lovbrudd. Representantene fra SIAN oppfører seg som folk skal gjøre.

Spørsmålet er så hvordan vi kan havne i en slik situasjon at det er etniske nordmenn som får skylden for at innvandrere oppfører seg som lovbrytere – og det er nordmennene som må nektes ytringsfrihet av et politi som svikter gang på gang i møte med innvandringsproblemene.

Det er nok ikke politisk korrekt å mene at dette har noe med feminisme å gjøre – men la oss se hvem som styrer i politinorge.  

Statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, sjefen for politihøyskolen er kvinne, politidirektoratet blir ledet av en kvinne, politimesteren i Oslo er kvinne, det samme er politimesteren i øst-politidistrikt. På toppen av det hele er nesten 70 % av politiadvokatene i Oslo politidistrikt kvinner. Etc. etc. Og fremtiden ser ikke lysere ut – 51 % av studentene som begynner på Politihøyskolen i år er kvinner.

Bak det hele ligger også det faktum at alle organisasjoner som promoterer innvandring er dominert av kvinner – det samme gjelder de som reiser til Hellas og tar imot migrantene der.

Det er derfor god grunn til å tro at problemene landet har med innvandringen skyldes feministiske kvinners grep om politikken generelt og politiet spesielt.Å beholde sin egen kultur


Publisert 24. august 2020

Av Gunn Toresen


Dersom integrering er målet, skal det synges norske sanger og salmer i barnehager og skoler. Kristendomskunnskap skal være obligatorisk for alle gjennom hele skoleløpet. Men noe kom skjevt ut allerede i starten på 1970-tallet da invasjonen av muslimer startet. Naive politikere ble fortalt av like naive "forskere" at integrering gikk best om inntrengerne fikk støtte til å beholde sin egen kultur. Resultatet er selvbærende parallelle samfunn.
Skolen har sviktet elevene fordi de ikke har fortalt om de vilkår minoritetselevene faktisk lever under. Lærere har orkesterplass til elevenes levekår. Lærere unnskylder seg med at det er lukkende miljøer og at de ikke vil stigmatisere barna. Lærere har søkt seg bort fra skoler med høy minoritetsandel, eller de har ensidig fokus på minoritselever på bekostning av norske. Da flytter norske familier.

Stadig flere barn født og oppvokst i Norge begynner på skolen uten å kunne norsk. Da må man ha fokus på migrasjonspolitikken. Vi må innse at muslimer ikke vil bli integrert i norsk kultur og samfunn. Det er det de sier selv.Propaganda fra innvandringslobbyen


Publisert 15. august 2020

Av Hermann Johnsen


I Norge har vi mange innvandringsliberale, venstreforskrudde, Soros-disipler, fanatiske globalister og andre, som ikke kan få nok fremmedkulturell innvandring, og konstant står på barrikadene for å få flest mulig til Norge, og aldri sende noen ut – uansett – selv om de ikke har rett til å bli her i landet.

Vi har kampanjer og propaganda fra innvandringslobbyen, ivrig støttet av ukritiske klakører i MSM-redaksjonene, som bedriver følerijournalistikk som verktøy for å liberalisere denne fremmedkulturelle innvandringen, og som sikter mot og argumenterer for stadig nye oppholdsberettigede. Utsendelser etter avslag treneres til topps i rettssystemet, noe som undergraver og underminerer gjennomføringer og setter lovverket og praksiser helt ut av kraft.

Dette faller inn under det vi kan kalle «asylindustrien» – der det er mange, og ikke bare asylsøkere og migranter, som systematisk utnytter rause og naive velferdsordninger til egen berikelse, uten noen som helst bekymringer eller ansvarsfølelse for de enorme konsekvensene denne uansvarlige politikken vil få for landet vårt - og våre barn og etterkommereHun har ingen hemninger


Publisert 4. august 2020

Av Hans Skjærstad


NRK har i juni 2019 gjort en reportasje som viser at kvinner som har vært en del av IS, opprettholder støtte til den islamske ideologien som lå til grunn. – Vi har bare gjort det Allah ba oss om å gjøre. Allah har beordret oss til å utføre jihad, hellig krig. Det eneste vi har gjort er å praktisere sharia, sier en av kvinnen NRK har intervjuet. – Er du stolt over det du har vært med på? – Ja, klart det. Allah har gitt oss ordre om å gjøre dette.

Jeg holder spesielt Erna ansvarlig for legitimeringen av denne brutale ideologien. Hun har ingen hemninger når det gjelder å innføre islamsk ideologi i Norge. Det er uspiselig slik som hun driver på. Skulle tro hun hadde konvertert i all hemmelighet. Og nei, det er ikke på grunn av muslimer som sådan, men utelukkende på bakgrunn av tekstene, dogmene om man vil. Tror ikke Erna er i stand til å lære noe nytt, hemningsløsheten er kommet for å bli, så vi får stålsette oss for fremtiden.Den muslimske verden


Publisert 1. juli 2020

Av Edvard Arnesen


Om man følger med på hva som skjer i den muslimske verden, så trer det frem et bilde som helt klart skaper grunnlag for skepsis mot islam. Man kan begynne med Recep Erdogans hatefulle uttalelser mot vesten siden 2014. Erdogan kan sin historie og vet å bruke den som referanse. Hans taler rydder ikke vekk skepsis mot islam i noen særlig grad. Og han er ikke alene. Den muslimske verden har et godt utvalg med gale ledere på enda verre nivå som sprer islam for et formål. Om den jevne muslim egentlig ser dette bildet, er et annet spørsmål. Der er det nok gruppepress, religion i seg selv og egennytte som er drivkraften. Men mange muslimer blir ofre i politiske og religiøse lederes spill om makt over land og folk. Å si sin mening offentlig, kan koste den enkelte dyrt. Norge tilbyr denne friheten - så lenge det varer.Muslimsk utfoldelse i Norge


Publisert 16. juni 2020

Av Paul Stenersen


Uavhengig av galmannsverket i Bærum og andre tragedier, er det riktig mange som ikke er overvettes begeistret for islam slik vi ser den utfolde seg, og som gir uttrykk for det. Islam er en religion som fortjener mye kritikk! Det er også en religion som åpenbart trenger en reformasjon. Nå benytter venstremannen Abid Raja anledningen til å fremme forslag om at den som fremsetter kritiske ytringer om islam, skal stemples som islamofob: altså et forsøk på å la muslimsk utfoldelse i Norge bli unntatt fra kritikk. Hans dårlige forslag må ikke tas til følge. Velgerne bør forlange at de partiene som får deres stemmer, hegner om ytringsfriheten. Nyttige idioter


Publisert 28. mai 2020

Av Oddvar Gjertsen


Historien viser at muslimer ikke noe sted på jorden har kunnet leve i fredelig sameksistens med ikke-muslimer og selv flykter de fra sine land, ødelagte av Islam og bringer med seg sin ødeleggende religion dit de blir tillatt å slå seg ned.
Libanon er et eksempel på hva som kan skje, når islam begynner å ture frem. Og i Spania, som man fremstiller som muslimenes "fredelige sameksistens", ble den opprinnelige befolkningen fanget inn i flokker og drept av muslimene, til folkeforlystelse. I India ville muslimene prøve om de kunne klare å drepe 100 tusen hinduer -på en dag-. Det finnes tusener av eksempler og tusener av advarende stemmer, blant annet fra muslimer som har gått bort fra Islam.
En dag, vil både Erna, Jonas, Siv og de andre angre bittert, når de oppdager at den islamske krokodillen de har foret opp, kommer til å spise dem.
Tilstanden i Iran, der homofile og kvinner uten hijab, blir hengt opp i bygningskraner, til folkeforlystelse, er også et eksempel på hva som kan skje, når sosialister og andre nyttige idioter går i allianse med Islam.De er en del av problemet


Publisert 5.mai 2020

Av Håvard Johnsen


Vestlige land har i tiår "tatt tak" i integrering, men ingen har lyktes med å integrere islam så langt, ingen. Det finnes ikke det land i hele verden som har lyktes med å integrere islam inn i sin kultur. Det er enten eller med islam. Jada, islam eksisterer og lever her i landet, men det er ved siden av oss, ikke sammen med oss. Og jada, det finnes muslimer som faller inn under "integrert", men det er unntakene.


De land som har latt islam få skikkelig fotfeste har blitt muslimske stater til slutt. Islam er u-integrerbar, enkelt og greit. Islam er dessuten en helt annen verden enn vår åpne frie verden. Islam er et tvangssamfunn tuftet på frykt og underkastelse, og tillater ikke andre lover, regler og levesett å overstyre seg.


De av oss som i fullt alvor mener at vi må ta et skippertak, vi må prøve, vi må være villig til å se forbi det vanskelige og svelge kameler, de er en del av problemet!

Islam har overhodet ingenting her å gjøre! Islam er en altomfattende ideologi fra helvete! Det andre bygger opp, bryter islam ned og erstatter med sitt eget. Gi islam lillefingeren og du er snart uten hånd, arm, kropp og identitet!


Islam må bli forbudt og straffbart å forkynne før det er for sent!

En tragedie at folk på liv og død med godhetsflagg i handa, skal tvinge ondskapen islam inn på resten av befolkningen! Islam er farlig for alle andre enn dens undersåtter, forstår du virkelig ikke det?Hva er hat?


Publisert 30. april 2020

Av Nils Helgheim


Hva er hat? Jeg liker ikke Brokkoli, jeg liker ikke Erna Solberg, men jeg hater hverken Brokkoli eller Erna. Jeg er derimot bekymret for den innflytelse Islam er i ferd med å få i Europa, og jeg ønsker ikke dette for Norge, men jeg hater ikke muslimer. Min frykt for muslimer er i motsetning til en del andre frykter jeg har, en rasjonell frykt som baserer seg på at muslimer står bak over 90 prosent av alle terrorangrep i verden, at troende muslimer utfører grusomme handlinger for å skape frykt blant befolkningen; Det seg være seg branner, halshugginger og voldtekter. Frykten er basert på at Islam som religion og ideologi ser på vantro som mindre verdt, og vissheten om at hvis Islam får fortsette sin utbredelse, vil våre barn bli tvunget til å følge Koranen, utføre bestialske handlinger mot vantro, og friheten som vi kjenner den i dag vil være over for godt.Et verdensomspennende kalifat


Publisert 24. april 2020

Av Hans Tystad


Mitt største mareritt er et verdensomspennende kalifat. I gamle dager så man for seg fremtiden med flygende biler og byer på Mars. Selv om dette ikke har gått i oppfyllelse, har menneskeheten potensiale til å skape en utrolig fremtid. Og hva kan islam tilby?

Tvangsekteskap, halaslakting og skjæring i barns kjønnsorganer. Offentlige og barbariske henrettelser som følge av forbrytelser som ikke er forbrytelser. Korrupsjon og justismord. Pedofili og overgrep mot barn av begge kjønn. U-lands lignende tilstander med alt av hunkjønn, fra de er gamle nok til å gå, innpakket i svette plagg, hysterisk opphengt i alt som angår sex, roping fra minareter flere ganger om dagen, tvang i forbindelse med å be mot Mekka, delta i fellesbønn, pugge koranen og bli styrt og kontrollert av religiøse skikker og ritualer fra vugge til krav. Ingen glede i form av filmer, TV og musikk, ikke noe dans eller uteliv. Kun en tung, depressiv og grå tilværelse ligger som en vekt på skuldre og nakke og gjør deg krokrygget lenge før tiden. Og kan en under disse forhold fremdeles tenke fremover i tid, ser man kun en uendelig lang og svart tunnel uten lys i enden. Det er altså slike samfunn de som sverger til islam og sharia ønsker seg, og som PK-eliten gjerne bidrar til å legge forholdene til rette for. Hva som foregår i slike hoder, kunne være vel verdt et studium i seg selv.Migranter med cruiseskip


Publisert 18. april 2020

Av Olav Jonstadius


Korona-pandemien har store konsekvenser for migranter og mennesker på flukt. Mens lovgivning og forskrifter bankes gjennom på rekordtid, er asyl og flyktningeforvaltning og domstolskontroll mange steder nesten gått i dvale. Nye asylsøknader blir ikke vurdert. Kvoteflyktningeordningen er satt på vent av FNs høykommissær for flyktninger, og overfylte flyktningeleirer er hermetisk lukket.


Derfor arrangerer universitetet i Oslo (UiO) et seminar. Deltakerne på seminaret er professor Maja Janmyr (UiO), advokat Brynjulf Risnes, professor Terje Einarsen (UiB) og Kristin Bergtora Sandvik (UiO/PRIO).


De øyner et håp, for samtidig med krisen kommer også nye muligheter: For eksempel har UDI har begynt å gjennomføre digitale asylintervjuer, Portugal gir midlertidige statsborgerskapsrettigheter til alle migranter og asylsøker, og organisasjoner som jobber med å fremme menneskerettigheter som den internasjonale juristkommisjonen (ICJ Norge), har foreslått å bruke cruiseskip for å kunne evakuere folk fra Morialeiren. Språkkrav er rasisme


Publisert 25. mars 2020

Av Martin Magnussen


Oslo kommune deler i mars 2020 ut skriftlig informasjon om coronaviruset på 14 språk – her skal det ikke mangle på service. Likevel viser det seg at mange av dem som er blitt smittet nettopp bor i det tett befolkede parallellsamfunnet Grønland i Oslo.

Svenskene har tatt det et skritt lenger: Etter at det ble kjent at mange av de som døde av coronaviruset i Stockholm var somaliere, har SVT begynt å sende nyhetsrapporter på arabisk. Da coronaviruset spredte seg til Sverige, var det ikke så mye informasjon på somali og mange mennesker levde som vanlig, sier Jihan Mohamed, styremedlem i Svensksomaliske legeforeningen. – Jeg vet ikke hvorfor Järva-området skiller seg ut når det gjelder avdøde i henhold til Covid-19, men mange bor trangt her. Flere generasjoner kan bo i samme leilighet, og det kan spille en rolle. Samtidig vet vi også at folkehelsen generelt er verre i slike utsatte områder, sier Mohamed.

Sverige er blitt et multikulturelt samfunn og innvandrere har fortsatt ikke lært seg språket. Sverige har i likhet med Norge gjennom årene vært veldig slappe med å kreve noe av innvandrerne. Noen har også sagt at språkkrav er rasisme. Nå kan det bli uante konsekvenser fordi de ikke kjenner språket.Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Øyhild Sinsen


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.Norges største tragedie


Publisert 15. januar 2020

Av Roar Nordtvedt


Under andre verdenskrig var det mange som samlet sine krefter i ulovlig og farefull kamp mot nazismen - ut fra sin samvittighet og moralske overbevisning. I dag er det stort sett bare lommeboken som har kraft i seg til å mobilisere. Det er kanskje Norges største tragedie, og forakten og/eller likegyldigheten for vår kulturelle arv vil koste så dyrt at det ikke en gang kan måles i statsbudsjetter.

Folk trodde på løgnene om mangfold og berikelse, men vil gradvis oppleve at det var enfold og fattigdom som fulgte i de fagre løftenes spor. Folk ropte på frihet fra ferdenes tradisjoner og lyttet til sjarlatanenes forførende løfter om lykke, frihet og fred, men vil en dag våkne opp til ufrihet, tyranni, sorg og et land der freden er forsvunnet fra gatene. Utviklingen er allerede kommet langt.Kvinner og NAV-skandalen


Publisert 9. januar 2019

Av Odd Olav Bjørn


I januar 2020 kan en lese ma. følgende: Stortinget må få full kjennskap til eventuelle råd fra regjeringsadvokaten om adgangen til å sette begrensninger for å ta med seg trygd ut av Norge. Hvis de nekter, er det ikke mulig å komme til bunns i skandalen. Og da kan ikke regjeringen fortsette å si «at alle steiner skal snus». Det er ikke egnet til å gjenreise tilliten til offentlige myndigheter dersom regjeringen, i en rettsskandale av et slikt omfang som dette, ikke etterlever Grunnloven og nekter Stortinget tilgang til møtereferater eller de juridiske råd som de ansvarlige statsrådene har mottatt.


Artikkelen er illustrert med bilde av fire kvinner: Anniken Hauglie, Sigrun Vågeng, Erna Solberg og Hanne Bjurstrøm. Sier ikke dette noe om at kvinner ikke duger i politikken – eller?Flyktningene


Publisert 26. desember 2019

Av Øyhild Senstad


«Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljø-forurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere. Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene. Visste du hvem jeg er? Jeg er Flyktningene» skriver Fares Albattoura, flyktning og tidligere advokat i Syria.


Hvis du tror at du er så viktig at du alene er årsaken til hele Europas flyktningproblemer, har du jammen i meg ganske høye tanker om deg selv. Hva med å skrive litt om det gode livet du har fått her i landet, selv om jeg skjønner at du har mistet mye. Men vet du hva. Man behøver ikke å være flyktning for å ha mistet og opplevd sorger i livet. Akkurat her vi ble født og vokste opp, har vi også opplevd både å miste - ektefelle, barn, jobb og helse. Og mange av oss har opplevd krig.


Sett deg ned med den flinke pennen din og skriv et innlegg til Aftenposten om hvor fint det er her, og hvor glad du er blitt i ditt nye fedreland. Selv den vestlige verden er full av halvtomme glass, men jeg velger å kalle dem for halvfulle. Gjør du?Regjeringen - opptrer som sosialister


Publisert 18. desember 2019

Av Narve Pedersen


Det er åpenbart at Norge blir overkjørt i bilaterale forhandlinger, men regjeringen foreslår likevel å legge oss nærmere EU. Er det noe som tyder på at vi ikke blir overkjørt av EU? Hvor mange EU-direktiver har ikke Norge iverksatt siden EØS-avtalen ble innført? Vi har sagt nei til EU 2 ganger, men allikevel er vi for alle praktiske formål medlemmer, og nå søker altså vår "høyreregjering" enda nærmere tilknytning.

Vi har en regjering bestående av partier som i teorien skulle være konservative, men som opptrer som sosialister. Det gjelder også toppen i FrP. Det er et tarvelig skue å betrakte dette. Et land som logrer og gjør alt hva de kan for at USA skal fortsette å være vår sikkerhetsgaranti, samtidig som vi har politikere helt i toppen som høytlydt forakter det amerikanske folkets valg av Donald Trump. Vi har et land der ledelsen trekker oss stadig nærmere et fascistisk styresett med logring for ledelsen av kommunistpartiet i Kina, og stadig mer totalitære virkemidler for å strupe ytringsfriheten. Frekkheten kjenner ingen grenser for disse politikerne. I tillegg har vi en presse hvis oppgave er å spre propaganda, blandet sammen med hjernedød "underholdning" med midler fra statskassen.Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth ArntsenHva skal vel kristentroen med fiender?


Publisert 21. oktober 2019

Av Arne Antonsen


På KrFUs landsmøte i oktober 2019 vedtok ungdomspartiet å gå inn for å tillate ansiktsdekkende plagg i norsk undervisningssammenheng. - Vi må inkludere alle. I diskusjonen om hvorvidt lærere skal få lov til å gå med religiøse symboler på jobb, kan man kun tillate noen religiøse plagg. Det blir for dumt og er urettferdig. Bare fordi noe er ukjent skal man bare stenge det ute, spør fylkesstyremedlem Ingvild Halderaker Husby i Oslo KrFU.

Hvis forholdene rundt nikaben og alt dens vesen virkelig er ukjente for Haldaker Husby og Oslo KrFU, så er det bare for oppegående mennesker å beklage deres uvitenhet!
Det er sannelig sterkt å påstå at nikab-oppstyret «er ukjent» når hele Europa og hele internett flommer over av seriøs kunnskap om nettopp nikaben og dens historie og dens virkninger på mennesker og samfunn!
Haldaker Husby og KrFU har muligvis heller ikke oppdaget at koranen eksisterer og islamske hellige skrifter? - eller har de bare ikke rukket å lese litt i dem? Disse skriftene skulle følgelig være ufarlige så lenge noen ungdommer ikke gidder å åpne dem?


KrFU-ungdommens uvitenhet synes grenseløs! "Gud bevare oss alle tretten!", som de gamle sa. I alle fall: Måtte Gud bevare fedrelandet!


Hva skal vel kristentroen med fiender når den har slike venner i KrfU?Handlingsplan mot islamofobi


Publisert 16. oktober 2019

Av Hans Timrå


Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi.

Men dette er et totalt vrengebilde av virkeligheten, snekret sammen i møtelokaler bak lukkede dører og isolert fra den virkelige verden utenfor. Det finnes ingen sterke krefter fra ytre høyre som blåser gjennom Europa. Det finnes bare redde, sinte og frustrerte vanlige mennesker som ser ekte og farlige krefter etablere seg og vokse seg sterke, med god hjelp fra realitetsfjerne mennesker representert av bl.a. SV. 


Resultatene fra spørreundersøkelsene tolkes som holdninger man må kjempe mot. I stedet bør de tas til etterretning, da mye av frykten er velbegrunnet og påstander sanne. 
Når det er nettopp muslimer som føler seg utsatt, i motsetning til andre religiøse grupper i samfunnet, ligger forklaringen nettopp på muslimene selv og deres lakeier. Det er derfor vi ikke ser en nasjonal handlingsplan mot buddhismofobiForskjellen mellom Islams Allah og kristendommens Gud


Publisert 23. september 2019

Av Sverre Kjeldsen


Den protestantiske kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag, dagen da Jesu disipler fikk Den hellige ånd og over 3000 ble kristne i Jerusalem. For mange er pinsen den kristne høytiden de forstår minst av, men for de som vil forstå forskjellen mellom kristendom og islam, er pinsen avgjørende, spesielt i en tid hvor kristendommen synes å miste mange av sine forsvarere, mens islam får stadig flere.


Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den hellige ånd er altså et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Når vi da sier at kristendommens Gud er kjærlighet, er Den hellige ånd bekreftelsen på nettopp det.Fremskrittspartiet lurer deg


Publisert 19. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?


Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden. Men svært ofte viser det seg at våre løsninger best ivaretar flyktningers og muslimers muligheter for å lykkes i Norge.


Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.Psykose er ikke årsaken til vold


Publisert 13. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder i Hvite Ørn – bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse, har i et innlegg i media i august 2019 skrevet ma. følgende: Psykiatri er ingen vitenskap. Diagnosene og symptomene som anses som sykdom, er aldri blitt påvist i fysisk test. Dette er vedtatt av et begrenset antall fagfolk som i dag har sterke bindinger til legemiddelindustrien. I virkeligheten er psykosen som oftest en reaksjon på for mye undertrykkelse og indre stress. Psykosen kan til og med være en helbredende- og traumeforløsende prosess om den får gå sin naturlige gang. Det er ikke tilstanden psykose som er årsaken til voldelig adferd. Det er undertrykkelse, utenforskap og uforløste traumer som kan føre til radikalisering og i verste fall voldelige opprør. Dette uavhengig av om dette underliggende fører til psykose eller ikke.

 

Kommentar: Kanskje dette er noe av forklaringen på de mange terroraksjonene mot Islamske installasjoner vi ser rundt om i verden i dag – også i Norge?Det "moderne" presteskapet


Publisert 12. september 2019

Av Hans Skjærstad


Det som er minst forståelig når det gjelder unnfallenheten i forhold til islam, er at prester gjør seg til talsmann for en tro de må vite ikke er kompatibel med den tro som har vært grunnlaget for Europa, og våre frihetsverdier. Dersom de har gått igjennom sin presteopplæring, så vet de hva som er forskjelligheten mellom islamsk tro, og kristen tro. Likevel forfører de mange med sin lyst til å sidestille disse to. Hvorfor det er slik, har jeg ikke svar på. Og regner ikke med å få det de nærmeste dagene for å si det sånn. Men at vi som folk hadde vært bedre tjent med sannheten, det kan det ikke være tvil om. Hvem vet, kanskje den kommer. Om ikke så spørs det om vi har behov for det "moderne" presteskapet overhodet.Hvor var Sylvi Listhaug?


Publisert 4. september 2019

Av Lars Olsen


I september 2019 er det igjen brudulje over en post som statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har lagt ut på Facebook. «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», sto det på en plakat.

Men hvor var Sylvi Listhaug da hennes parti FrP og regjeringen finansierte 2 skip i Middelhavet i en årrekke, for å smugle mennesker til motsatt side av havet? g hvorfor sier hun ingenting om at de godkjenner at Ocean Viking smugler mennesker i Middelhavet i dag. 


Listhaug jobbet også med og godkjente migrantpakten for fri flyt av mennesker også økonomiske. Målet til FrP er som det EU-vennlige partiet de er: Fri flyt av mennesker og varer. Mens Sylvi Listhaug kommer med sure oppstøt mot vindkraft. Reiser hennes kolleger rundt og selger vindkraft som det skulle være gull for økonomien og naturen.Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totalt


Hedre dem som bygde landet


Publisert 30. juli 2019

Av Berit Antonsen


Den som er blitt sjokkert over den bisarre utviklingen vi ser i Vesten og spesielt i Sverige, der en kvinne i Malmø nylig ble nektet adgang til en buss fordi hun ifølge bussjåføren var for lettkledd, har virkelig ikke fulgt med i samfunnsutviklingen, eller har problemer med å forstå innlysende sammenhenger. 


Det er først og fremst våre egne som svikter sin egen kultur. Det er det som gjør det hele så nitrist. Gjennom generasjoners møysommelige arbeid, slit og forsakelse, ble Norge et av verdens beste land. Vi var en fredelig avkrok i verden som det var all mulig grunn til å være stolt av.

Den kulturen blir nå ikke holdt i hevd av våre egne. Det gir en kulturell retardasjon som snart gjør oss til det samme søppellandet som Sverige og andre land man helst ikke bør sammenligne seg med.

Skal man iverksette en annen kultur enn sin egen, må det i tilfelle være en høyere utviklet kultur, ikke en primitiv kultur som er preget av vold, rasisme, kjønnsapartheid og rasering av menneskerettighetene. Det er skammelig mange blant oss som ikke står opp for den arven våre forfedre og formødre ga oss.


Det er mangt man skal skamme seg over om dagen. Det snakkes om både flyskam og kjøttskam. Men mest av alt føler jeg skam over at så mange av mine landsmenn ikke er villige til å hedre de som bygde et av verdens beste land.Likestilling i kvinnens favør


Publisert 10. juli 2019

Av Hanne Sakariassen


Jeg tenker nå at likestillingen i Norge er langt unna vellykket. Vi har rett og slett tilpasset skole, det sosiale og selv de strukturerte rammene rundt arbeidslivet som rettigheter for kvinner, og hvor menn er tapere. Er det likestilling? Jeg mener nei. Ordet likestilling defineres som likhet mellom begge kjønn, men i praksis er den til kvinnens favør og slettes ikke like rettigheter for alle.


55% av jentene melder om seksuell trakassering. 40% av guttene rammes av det samme. Likevel evner utdanningsminister Jan Tore Sanner å be guttene skjerpe seg. Gutter og jenter trakasserer hverandre i ganske lik grad, sier sosialantropolog Thorgeir Kolshus Begge kjønn opplever fysisk trakassering der 35 prosent av jentene mot 25 prosent av guttene rapporterer om seksuell tvang.


Guttene sliter mest på skolen når karakteren er satt av lokale lærere som kjenner til dem. De kjeder seg oftere og blir lettere distrahert. Dette kan ifølge forskerne føre til at jentene som er flinkere til å følge reglene og tilpasse seg, senere får lettere innpass på høyere utdannelse.


Men samfunnet drar dette enda lengre, og vi har i dag 120 studier som gir jentene kjønnspoeng. For guttene er det bare 7 studier som gir kjønnspoeng. Differansen er på sjokkerende 113 studier.Gjengmiljøene i Oslo er blitt et nasjonalt problem


Publisert 12. april 2019

Av Sigurd Haraldsen


Informanter, spaning og politihelikopter avslørte massiv innførselsårer for narkotika til Oslos kriminelle gjenger. – Vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


Kripos har nover «lang, lang tid» drevet etterretningsvirksomhet opp mot enkelte av de kriminelle miljøene i Oslo.

– Vi mener at gjengmiljøene er et nasjonalt anliggende. Det er ikke bare et ansvar for Oslo politidistrikt, så vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


De fremhever at noen av gjengmiljøene er spredt utover østlandsområdet. Blant annet Young Bloods, som også er etablert i Øst politidistrikt. De selger narkotika til flere deler av landet og har klare internasjonale knytinger

De kriminelle gjengmiljøene i Oslo har vært involvert i flere hendelser det siste året. Spesielt i vinter og vår har det vært flere alvorlige episoder. Det ble avfyrt flere skudd på Vestli i april. Den beryktede MC-klubben Satudarah har også forsøkt å etablere seg ved å «patche» (innlemme) norske medlemmer av et kriminelt miljø.

Senest søndag ble det skutt mot en bil mens den kjørte på Østre Aker vei ved Haugenstua. En 28 år gammel mann, som tilhører Young Guns-miljøet, er siktet og etterlyst, opplyser politiet.


Ja – slik blir situasjonen når politikerne syns det er de gjengkriminelle det er synd på og som trenger trøst, omsorg og penger
Handlingsplan mot hatefulle ytringer


Publisert 28. mars 2019

Av Odd Olav Børn


Oppgjør med hatet: – Jeg mener vi trenger en felles handlingsplan mot hatefulle ytringer og handlinger. Når starter vi, Erna Solberg, Jan Tore Sanner og resten av regjeringen, spør Samfunnsdebattant Yousef Bartho Al-Nahi. Men en egen handlingsplan mot muslimhat er en dårlig idé.


I flere år har det blitt etterlyst en handlingsplan mot muslimhat. Debatten startet etter 22. juli. Jeg var imot det den gangen, og nå som debatten har blusset opp igjen etter terrorangrepet i New Zealand, så er jeg er fortsatt imot en slik handlingsplan. La meg forklare.


Jeg er ikke imot en slik handlingsplan fordi jeg mener hat, fordommer og konspirasjonsteorier mot muslimer ikke er et stort problem i samfunnet vårt. Det er hevet over enhver tvil.


Ifølge en befolkningsundersøkelse gjort av HL-senteret, som ble publisert i 2017, svarer 34.1 prosent av de spurte at de har utpregede fordommer mot muslimer. Hele 47 prosent mener at muslimer selv er skyld i at det er en økende muslimhets i samfunnet. 42 prosent mener at muslimer ikke ønsker å integrere seg i samfunnet og 39 prosent mener at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur.Flere muslimer vil gravlegge sine kjære i Norge


Publisert 15. mars 2019

Av Sverre Kjeldsen

 

Muslimer i Oslo ønsker i februar 2019 å få mulighet til å begrave sine døde på lørdager da den muslimske lære anbefaler at de døde begraves så raskt som mulig.

Forslaget får støtte fra Islamsk Råd Norge, som sier at behovet trolig vil øke ettersom flere muslimer vil gravlegge sine kjære i Norge, og kommunikasjonsansvarlig Yasir Ahmed i rådet sier: Det hender ofte at det blir et stressmoment og at det blir stor belastning og hastverk for familien å måtte skynde seg slik. Hvis en person dør torsdag ønsker familien å få begravd dem alt dagen etter. Hvis en person dør fredag, må de vente til over helga med begravelse. For mange blir det en ekstra belastning at de ikke får kommet seg videre i sorgprosessen og får holdt en begravelse raskt.

Han mener at debatten ikke bør handle om eventuelle kostnader ved å åpne for gravlegging i helgene.


Mennesker med fleretnisk bakgrunn er også er nordmenn


Publisert 5. mars 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Ellen Reiss, prosjektkoordinator i Minotenk og medforfatter av boken «Hvit PR – Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk massekommunikasjon» skriver følgende: « Hver tredje Oslo-borger, og nesten hver femte i Norge, har en minoritetsetnisk bakgrunn. I Oslo-skolene er rundt 40 prosent av barna minoritetsspråklige. Hva slags norsk og bikulturell identitet denne generasjonen danner, og hvilken tilhørighet de får til landet, vil påvirke hvor godt samfunnet blir i fremtiden. Skal vi dømme etter debattfeltene på Facebook er det ennå mange som ikke har forstått mennesker med fleretnisk bakgrunn også er nordmenn. Norge er for lengst blitt et fleretnisk samfunn. Derfor er hverdagsrasismen et problem, et problem som får store kostnader for mange borgere».

Forfatterne mener tilsynelatende at samfunnet er best tjent med å fortrenge virkeligheten. Det er aldri en god løsning. Arrogansen i denne kronikken er nesten litt komisk, men den er dessverre ganske symptomatisk. "Jeg har rett, og jeg kan ikke tenke meg muligheten for at jeg tar feil".Har du ingen samvittighet kan du heller ikke føle anger


Publisert 5. november 2018

Av Erik Ovesen


En intellektuell venn av meg som jeg besøkte i august 2018 her i Nederland, skriver for tiden en bok om samvittigheten, kulturell og historisk bakgrunn, utbredelse etc. Samvittigheten viser seg å være et kulturelt betinget begrep. Han har intervjuet flere muslimer anledning boken og de skjønner ikke spørsmålet. Det skjønner ikke hvilken følelse han snakker om. Har du ingen samvittighet kan du heller ikke føle anger. Dette fenomenet har også den bivirkning at når den nederlandske dommeren spør den dømte muslimen om han angrer så svarer denne nei noe som fører til ekstra streng straff. Sånn sett et ganske artig utslag av at man spiller etter forskjellige kulturelle regler, som en håndballspiller på en fotballbane.Selvsagt skal flyktningstatus opphøre når de kan vende hjem igjen


Publisert 30. august 2018

Astrid Hansen


Norge bryter flyktningkonvensjonen, sutrer NOAS og Redd Barna i en ny rapport, fordi å frata noen flyktningstatus skaper frykt og usikkerhet blant innvandrergrupper. Nå må det bli slutt på dette tullet. Selvsagt skal flyktningstatus opphøre når de kan vende hjem igjen.

«Norge bryter flyktningkonvensjonen», sier buketten Ann-Magrit Austenå (NOAS), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen), Monica Sydgård (Redd Barna) og Brynjulf Risnes (advokat).

Alle fire har sugerøret godt plassert ned i skattebetalernes sparegris. Deres levebrød er langt på vei å få flest mulig ikke-vestlige innvandrere til Norge – helst på permanent basis, slik at de kan opprettholde egen velstand med kjempeårslønner.Eneste umiddelbare forsvar er å totalforby sharialov


Publisert 22. august 2018

Av Hans Pedersen


Å forby Koranen kan virke fristende, men vi gjenoppbygger ikke Europa ved å forby bøker og kneble ytringer vi ikke liker. Vi burde heller filleriste tøvet Koranen inneholder, og le av Muhammeds skrøner fra oldtiden, slik de fleste nordmenn gjør når ingen lytter. Å forby islam er også umulig, for man kan simpelthen ikke bestemme hva folk har i hodet.

Men å forby et fremmed lovverk/regelverk som skaper apartheid, og underminerer våre egne lover? Se, det kan gjennomføres i et demokrati. Det vil skape endring, skape hindringer for fundamentalismen, og gjøre det mye vanskeligere for politisk islam å spre seg. Og et slikt forbud kan strengt tatt ingen motarbeide med et snev av logikk, for hvem vil vel ha apartheid i Europa? Ett sted må vi sette ned foten, og sharialov har ingenting med demokrati å gjøre. Få det vekk. Eller få mer av det. Velg nå.En menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur


Publisert 8. august 2018

Av Grete Eriksen


Norge er ikke et islamsk land, heldigvis, og nå bør det ryddes opp. Vi må tilbake til opprinnelig norske forhold og verdier som vi hadde det før masseinvasjonen og koloniseringen av islam startet.


Ikke noe mer halalslakting. Generelt forbud mot bekledning som er symbol for islam dvs, hijab, niqab og burka. Alle særordninger som ble innført for muslimer i skole og arbeidsliv må reverseres. Alle som vil bo i Norge må rette seg etter norske lover og regler samt norsk kultur.


Det er selvfølgelig en menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur, men da må de flytte tilbake til sine dysfunksjonelle samfunn de opprinnelig kommer fra.De stiller seg skulder ved skulder med inntrengerne


Publisert 30. juli 2018

Av Lars Hansen


En engelsk reporter har i juli 2018 vært en uke i Paris-forstaden Saint Denis. Hans rapport er rystende lesning. Det er islam som er autoritet og ingen andre religioner tolereres.

Hvis NRK eller Aftenposten eller et annet norsk riksmedia sender journalister til Saint Denise, Paris, Frankrike, vil de observere det samme som Daily Mail-reporteren Andrew Malone. Men til forskjell fra Malone, vil høyskolenes og universitetenes indoktrinering om velsignelsen av globalisme og flerkultur sitte så sterkt i deres sinn at de ikke vil være i stand til å forstå hva de observerer.

De vil stille seg skulder ved skulder med inntrengerne, og gi det franske majoritetssamfunnet skylden for forfallet og kriminaliteten som folder seg ut foran deres øyne. Vi så hvordan de hatefullt skrev og oppførte seg da de var haleheng til FrP-statsråd Sylvi Listhaug under hennes reise til Sverige og inntrengerghettoene der. Jeg har sett bare få tegn til minsket lyst på å gi flere inntrengere opphold.

Journalisten får seg ikke til å innrømme at forfallet i Saint Denise er et resultat av at franske politikere og myndigheter har tillatt alt for mange fremmedkulturelle inntrengere få etablere seg i bydelen - uten å ta ansvar for, og sørge for jobber til dem. Og slik må det jo bli siden disse menneskene hverken har kunnskaper eller kompetanse som etterspørres i et moderne, komplekst samfunn.NRK vil bare ha islam


Publisert 4. juli 2018

Av Johan Johansen


NRK har et mål om at hver tredje ansatt i statskanalen skal ha «flerkulturell kompetanse», og innrømmer at de jobber systematisk med å hente inn de med «flerkulturell kompetanse» til å jobbe i nyhetsavdelingen. Nyhetsredaktør Marius Tetlie i NRK som innrømmer at de ikke fornøyde med at personer med innvandrerbakgrunn er såpass lite synlige i nyhetsartikler på NRK.no.


Det ville da vært gledelig om NRK kunne presentert hvor mange katolikker, jøder, buddhister, mormonere, inuitter og læstadianere som er representert blant deres nåværende ansatte.


Vel, om norske medier, med NRK i spissen, skal " speile samfunnet" er det på tide de blir mer kritiske til innvandring. Da hadde det vært en mer reell speiling av hva det norske folk mener, tenker jeg.


Men nei - NRK vil bare ha islam. Intet annet.De fleste nordmenn mener innvandring i hovedsak er bra


Publisert 21. juni 2018

Av Oddbjørn Sigurdarson


Flere i Norge mener innvandring i hovedsak er bra enn dem som mener det er dårlig, men kun et fåtall synes integreringen fungerer godt mener forskerne Jan-Paul Brekke og Ferdinand Andreas Mohn i juni 2018.


Når vi spør direkte om folk mener innvandring er bra eller dårlig for Norge, er det flere som er positive enn negative. Fire av ti mener innvandring i hovedsak er bra for landet. Tre av ti er negative, mens resten står midt imellom. Kvinner, personer som bor i Oslo og personer med høy utdanning er blant de mest positive.


Samtidig er folk i Norge ikke imponert over hvordan det går med integreringen. Færre enn én av fem mener integreringen fungerer godt. Men det er vel ingen overraskelse fordi muslimer ikke vil la seg integrere.


Men disse såkalte forskere. finansiert over statsbudsjettet – har for lengst dokumentert at forskningen deres er venstreekstrem aktivisme for ytterligere innvandring til landet.Er det hvem som sier ordet som er av betydning for en rett, eller ordet i seg selv?


Publisert 7. juni 2018

Vidar A. TorkelsenHøyesterett har forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.


Tenke seg til at slike ord kommer til en rettsak. En kan si at å bruke slike ord er lavmål, men hører det hjemme i retten? Når vedkommende attpåtil har rett i det han sa, neger kan en vel finne i mang en gammel bok, eller var det "jævla" han ble dømt for. Er det hvem som sier ordet som er av betydning for en rett, eller ordet i seg selv?


I USA kaller kulørte hverandre for "nigger", hva om to møttes, og ene hadde følt seg støtt av betegnelsen og saksøkt den andre for bruken av ordet? Kompliserte greier for en rett dette, men av og til i kampens hete så er det kanskje verdt å få sagt det en vil også, så får en heller møte opp i retten etterpå. Husker første gang jeg hørte Hellbillies, Neger på Ål stasjon, flott låt på et godt album, ingen den gang stusset særlig over dette, og folk sang for full halls "neeeger på Ål stasjon" på konserter over det ganske land. Nå spiller de den ikke lenger. Dit er vi kommet. Og enda bedre blir det vel fremover.17. mai: «Rasisme, hat og illeluktende nasjonalisme»


Publisert 23. mai 2018

Odd Olav Bjørn


Kulturredaktøren i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, legger ikke fingrene imellom når han skal omtale vår nasjonaldag. Bjerkestrand, gikk ut i et sterkt angrep på nasjonaldagen og forsøkte å male et bilde av et rasistisk og fremmedhatende Norge. Et Norge der innvandrere nærmest er redde for å gå ut av døren i frykt for å bli angrepet. Bjerkestrand brukte ord og setninger som "illeluktende nasjonalisme" og "Norge i rødt, hvit og smått" og at nordmenns kjærlighet til sitt eget land er "raseri" og "møkkete rasisme".

Å dikte opp rasisme, fremmedhat og høyreekstremisme, er en godt inngrodd tradisjon hos de venstreorienterte skribentene i våre dagsaviser. Ingen har forsøkt mer iherdig å søle ned vår nasjonaldag enn Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende.Hold islam og muslimer unna 17. mai-feiringen


Publisert 13. mai 2018

Bjarne Halvorsen


Nå står 17. mai for døra, og nok en gang skal vi få se NRK presentere "Norge" ved å intervjue hijabkledde barn. 17. mai er Norges dag, ikke somaliernes eller pakistanernes dag. Å skitne til 17. maifeiringen med flagg fra andre stater er å tråkke på norske verdier. Hvis man er så godt integrert, hvorfor stille med flagg fra f.eks. Afghanistan? Jeg tenker på krigsseilerne som med livet som innsats bidro til å bekjempe et totalitært styresett under 2. verdenskrig. Hva tenker de som er igjen av disse når de ser at vi aksepterer at representanter for nye totalitære styresett "feirer" vår nasjonaldag? Hold islam og muslimer unna 17. maifeiring. Nok er mer enn nok.Mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd


Publisert 24. april 2018

Bjarte Bjørnson


Men jeg er ikke i nærheten av å kunne si og mene det jeg står for. Man blir kneblet, bremset, moderert, advart, uglesett og nullet. Dette til tross for at man ikke er i nærheten av å tiljuble ulovlig atferd, stygge holdninger eller forsippent livssyn. I en alder av 50 pluss, merker jeg hvordan jeg står midt i en enorm gruppe mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd, men som ikke under noen omstendighet ønsker å fronte disse synspunktene.


Jeg er livredd det Norge jeg er en del av hver dag. For det har blitt et Norge der alle de verdiene jeg vokste opp med, og har levd etter siden, står for fall. Og jeg har blitt er “ondt menneske” for å leve etter disse verdiene. Jeg føler meg ikke trygg lenger, verken på egne eller barnas vegne. Jeg har blitt tvunget til taushet.


Kondolerer, Norge! Dere klarte å gjøre en bra fyr til et “ondt menneske” som må skrive anonyme leserinnlegg. Skam dere!Det er vår egen ungdom som utøver volden


Publisert 10. april 2018

Odd Olav Bjørn


Ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo de siste årene, og mer brutal vold blir begått av stadig yngre gjerningspersoner, kunne Dagsrevyen fortelle oss en tirsdag i februar 2018. Leder av enhet for forebygging i oslopolitiet, Janne Stømner, var gjest i studio og ble intervjuet: – Det som vi ser på vår statistikk når det gjelder ungdomskriminaliteten, det er at det er ungdom, født og oppvokst i Oslo, og det er ungdom som bor i Oslo som utøver kriminaliteten. Og det tenker jeg er viktig for oss som politi i Oslo, og Oslo, å vite; at det er vår egen ungdom som utøver kriminaliteten.


Fra kommentarfeltet: Disse er ikke våre ungdommer, ikke norske og vil ikke bli det på 10 generasjoner. Men det merkelige er at politiet (som mangler ressurser) driver "forebyggende". Når ble det politiets oppgave å bruke ressurser på dette? Skal noe forebygges så er det en oppgave NAV og sosialapparatet. Politiets forebygging virker som en varmestue for feigingene i korpset som ikke våger være ute i gate å brette ramp, men heller vil slepe rundt på reflexbamsen og dele ut klistremerker og refleks i barnehager og skoler dagtid mellom 08 - 16.Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen?


Publisert 3. april 2018

Niels Bøhn


Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen? Har godhetsprofetene tenkt seg den tanken? Hva om det dukker opp et høyreradikalt parti som lover å stenge grensen og kanskje til og med å kaste ut store innvandrergrupper? Vil ikke ganske mange kunne finne på å stemme på et slikt parti? Kanskje ikke i dag. Men hva om 10–15 år da 20–30 prosent av befolkningen kan komme fra land som Afghanistan, Syria og Somalia om dagens utvikling får fortsette?Haukeland sykehus får sykehusimam


Publisert 29. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Sykehusprest Liv Ingrid Svela har sørget for at Haukland får en fast ansatt sykehusimam, den første i sitt slag ved norske sykehus.


Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk. Hun er også sykehusprest ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.


Svela og sykehuset er helt i sluttfasen av å ansette en sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ansatt en imam.


Imamen, som er tilknyttet en moské i Bergen, har den siste tiden vært mye på sykehuset i forbindelse med et prosjekt, og Svela ønsker nå å gi ham en stilling. Det er bare formaliteter som gjenstår før det er i boks.


Og i fremtiden har kanskje ikke sykehuset prest lenger, etter initiativ fra sykehusimamen – eller?Norge har nå 916.625 personer med innvandrerbakgrunn


Publisert 8. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Ved årsskiftet 2017/2018 var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen, og en økning på vel 32.000 siden i fjor. Det tilsvarer nesten hele befolkningsveksten i fjor, som var 37.300. Folketallet i Norge 1. januar var 5.295.619.


Innvandrere utgjør nå 14,1 prosent av befolkningen, og barna deres, norskfødte med innvandrerforeldre, utgjorde 3,2 prosent.


Blant de vel 916.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 47 prosent (431.200) bakgrunn fra land i Asia og Afrika. Denne gruppen utgjorde 407.500 personer til samme tid i fjor.Syrere er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Til sammen er det registrert 27.400 innvandrere fra Syria, en økning på rundt 7.000 personer siden i fjor.


Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.Stortingets administrasjon ekspanderer


Publisert 24. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Den 28. januar 2018 kunne en i en herværende avis lese at Stortingets administrasjon skulle ansette ny direktør. Direktøren skulle lede Stortingets administrasjon som er organisert i syv avdelinger med ca. 500 ansatte. Siden det er 169 representanter blir fasiten nesten tre ansatte pr. representant. For tre år siden var Stortingets driftsbudsjett på 870 millioner kroner, det vil si over fem millioner kroner per stortings-representant. Og enda er det noen som påstår at vi ikke har korrupsjon her i landet.


Les mer på politikerkontoret.no og hjemmesitterpartiet.noAutoritære toner fra Aftenposten


Publisert 16. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Når de store techgigantene har samme samfunnssyn som Aftenposten, Trine Skei Grande og CNN, begynner ytringsfriheten å få det trangt.


Aftenpostens leder mener det er tvil om nettsteder som Document bør omfattes av pressens egen selvdømmeordning, PFU. Aftenposten mener at vi er «aksjonsgrupper snarere enn seriøse medier» og at «det vil virke urimelig legitimerende i det hele tatt å la dem omfattes av selvdømmeordningen.»


Aftenposten og norske medier har uten unntak ført en kampanje mot USAs president siden han stilte som kandidat. Deres favorisering av Hillary Clinton har vært utilslørt og pinlig etter hvert som den ene skandalen har avløst den andre. Hvis det er noen som fortjener begrepet aksjonsgruppe, så er det Aftenposten. Norske medier generelt svikter sin informasjonsplikt.For å bevare illusjonen om alt ordner seg


Publisert 7. februar 2018

Christian Rongstad


Om bare politikere og eksperter kunne basert seg på enkel logikk når det gjelder innvandring - altfor mange analfabeter fra dysfunksjonelle hovedsakelig muslimske land - kunne mye vært oppnådd. Noe så enkelt som at alle tiltak koster og må betales. Som at det som kommer inn i statskassa må være lik eller større enn det som renner ut for at økonomien kan kalles "bærekraftig".


I stedet for å basere seg på enkel logikk og regneferdigheter, er det drømmer og visjoner om mulitikultur og peace&love. Og når statistiske data og annen empiri etterhvert begynner å sive inn, gjelder det å pynte og sminke på det hele for å bevare illusjonen om alt ordner seg.Generalforsamling i NRK


Publisert 3. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Statsråden (Helleland) uttrykte på generalforsamlingen i 2017 at hun var tilfreds med at tilbudet til nasjonale minoriteter er forbedret, og at tilsynet slår fast at NRK ivaretar kravene om å formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet, og skaper arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. Generalforsamlingen fattet også følgende vedtak: Generalforsamlingen samtykker til at NRK deltar som eier i Faktisk.no AS. Lønn utbetales som følgende: Styreleder kr 262 789 (Birger Magnus), nestleder kr 155 668 (Gunvor Ulstein) og øvrige medlemmer kr 107 648.


Det statlige aksjeselskapet NRK har bestemt at Norge i fremtiden skal være et flerkulturelt samfunn. God lønn har de også!Ministeren fra Sudan har mer fornuft i hodet enn våre norske politikere


Publisert 30. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) er på diplomatisk reise til Nord-Afrika, for blant annet å snakke om flyktningkrisen og hvordan best hjelpe de i nød i området. Der fikk hun høre noe som vil sende sjokkbølger gjennom innvandringslobbyen i Norge. "Vi klarer ikke å integrere afrikanere fra nabostatene våre", sa en minister fra Sudan.


Å skape et multikulturelt samfunn i Vesten har vært politikere og medias drøm i mange tiår. Det har dessverre ikke gått seg til. Tvert imot har det skapt fattigdom, underklasser, segregerte boligområder, høy kriminalitet og gnisninger mellom ulike folkegrupper.


Nå forteller en minister fra Sudan til Sylvi Listhaug på hennes Afrika-reise at de ikke engang klarer å integrere mennesker fra sine egne naboland, på grunn av forskjellig kultur og religion.


I alle fall ser det ut til at ministeren fra Sudan har mer fornuft i hodet enn mange av våre norske politikere. Men kanskje den sudanske ministeren mente at de manglet penger til å kunne integrere flyktninger fra nabolandene, derfor denne henvendelsen til Listhaug. Og de pengene kommer nok!Er det noe rart at politikerforakten øker?


Publisert 26. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


På nyhetene kan en lese og se at politikere fra Høyre, Venstre og FrP holder regjeringssamtaler på badet på Jeløya ved Moss. Men hvem er det som betaler for denne ekstravagansen med overnatting og overdådige måltider? Skattebetalerne selvfølgelig. Dette til tross for at politikerne har egnede lokaler på Stortinget og i området rundt – samt subsidiert mat i Stortingets kantine. Er det noe rart at politikerforakten øker når også FrP ikke duger i regjering til tross for deres egne påstander om det motsatte.


På de samme nyhetene kan en se at politioppbudet på Jeløya er stort og kostbart. Hva er det politikerne er redde for? Vi har da et fantastisk demokrati og en gjennomført ytringsfrihet – hvorfor skulle noen komme på tanken å skade en politiker. «Vi er ikke redde» sa statsministeren for en tid siden. Etter det har de montert skuddsikre glass i Stortingsbygningen og barrikadert landets hovedgate - og brukt milliarder på PST og terrorsikring m.a. i regjeringskvartalet. Livvakter er dagligdags, men som sagt; redde er de ikke.


En ting er sikkert – de tre damene på Jeløya imponerer ikke med sin politiske tyngde.Løgnen ligger i det hun ikke snakker om


Publisert 23. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


I januar 2018 kunne en lese følgende: «Nå ser vi en ny generasjon jenter med minoritetsbakgrunn stå frem. En frihetsgenerasjon.  De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte.» Dette var det viktigste budskapet i statsminister Erna Solbergs femte nyttårstale.


Modige jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn har det siste året tatt sin rettmessige plass i det offentlige rom. Det er heldigvis ikke et nytt fenomen, men er blitt tydeligere. Noen av disse kaller seg «de skamløse jentene». De er heldigvis ikke alene, og står på skuldrene til moderne pionerer som har gått foran. Men de opplever sterk motstand, også i form av «grove trusler og hets».


Fra kommentarfeltet i det samme media: Flott tale! Synd den ikke gjenspeiler virkeligheten. Løgnen ligger i det hun ikke snakker om. Dette var kun et oppgulp av den gale Agenda 21, ispedd det vanlige PK søppel om multikultur - at vi skal fortsatt få motta uønskede personer som ikke har noen grunn til å være her. Det kom ikke frem i talen at Norge er et lite land i verden.Den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår


Publisert 20. januar 2018

Laila Ballingrud


Asylinstituttet blir misbrukt. Dette skjer fordi flertallet av den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår hvorfor eller hva. En flyktning er heller ingen innvandrer, det er det snart ingen som forstår hvorfor. Som med ordet 'rasisme' så har multikulturalistene og globalistene utnyttet en mental lat befolkning mettet på gode tider gjennom 30 år til å indoktrinere og utvanne begrepene gjennom innplassering av ferdig indoktrinerte medspillere i media, skoler, universiteter, offentlige institusjoner osv.


Og alle tror de at de arbeider for den 'gode' sak. Det er alltid lettere å få folk til å stille seg bak noe som tilsynelatende ser ut som en positiv handling. Jo mindre observante og kunnskapssøkende disse er, jo lettere er det å påvirke de til egen agenda. I gode tider er det tydeligvis enklere enn ellers. De tror forfedrene ville applaudert deres holdninger og beslutninger - ja kanskje hos noen ganske få ville det skjedd.Vi har ikke lengere har et demokrati


Publisert 16. januar 2018

Halvor Thoresen


Det største problemet er at vi ikke lengere har et demokrati, og at til og med de borgerlige ivrer for globaliseringen. Muligens går de litt stillere i dørene når det gjelder antallet kolonister som skal bosettes permanent i Norge hvert år, men det er jo bare marginalt bedre enn alternativet, noe ala skal vi ta imot 5.000 eller 10.000 hvert år. Og det, kombinert med utplasserte ideologister i sentrale stillinger i forvaltningen, så er vi låst fast uansett.


Det vil si, det går den veien høna sparker uansett så lenge man legger sin lit til at det etablerte skal rydde opp i det kaoset de har stelt i stand. Den eneste forskjellen på de er tempoet. Her trenges det helt nye kluter og en massiv og vedvarende informasjonskampanje for å få fram hva som egentlig er i ferd med å skje og konsekvensene av dette. Første steget kan være ett upartisk krav om desentralisering av makten og krav om ett folkedemokrati. Det er vel noe de aller fleste borgerne kan slutte opp om uavhengig av politisk farge."Fader forlat dem for de vet ikke hva de gjør" – eller?


Publisert 9. januar 2018

Vera Austad


Det merkelige er med hvilke midler venstresiden med all kraft vekselvis lumskt tildekt og åpenlyst løgnaktig, distanserer seg fra voldsutøvelse, når de selv representerer den strake linje fra Hitler og Stalin. Her inngår også muslimer av alle varianter som et kjært tilskudd og alibi for å vaske bort eget tankegods som i praksis, utelukkende, munner ut i mer sosialisme, mer vold, terror og død. Jesus sine ord på korset "Fader forlat dem for de vet ikke hva de gjør" er forlengst gått ut på dato. De vet meget godt hva de gjør, og gjør det enda med overlegg! Sosialistene i dagens Norge hyller indirekte slike terroranslag som Breivik utførte, nettopp fordi de tror på sosialismen som rettesnor og de hyller muslimer som gjør som Breivik, hver dag, året rundt verden over!Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har mer enn hundredoblet seg


Publisert 5. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


1971 var det 58.000 innvandrere i Norge. Innvandrerbefolkningen utgjorde kun 1,4 prosent av befolkningen, og de aller fleste av dem kom fra vestlige land, og var godt integrert. Integrering den gangen var ikke noe tema. Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen var godt under 5.000.


Ved inngangen til 2017 hadde den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen mer enn hundredoblet seg, til mer enn en halv million. Innvandrerne utgjør nå nesten 17 prosent av befolkningen og majoriteten av innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land. Bare i 2016 økte den ikke-vestlige befolkningen i Norge med 31.000, mens arbeidsinnvandrerne fra østeuropeiske EU-land økte med kun 5.200 og innvandrerbefolkningen fra vestlige land falt.Nettokostnadene knyttet til den ikke-vestlige innvandrer-befolkningen


Publisert 1. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Hva de de reelle nettokostnadene knyttet til den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen er, finnes ingen beregninger på, men den ligger trolig vesentlig høyere enn 53 milliarder kroner pr. år, trolig mer enn 100 milliarder kroner.


Med utgangspunkt i SSBs kontantstrømsberegninger, påførte den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen den norske stat et nettotap på 43 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer tre jordbruksoppgjør som førte til slik tautrekking blant politikerne ved forrige korsvei. Men SSB har vært tydelige på at de ikke har tatt hensyn til asyl- og integreringskostnadene de første ørene, som anslagsvis beløper seg til rundt 10 milliarder kroner årlig.


Uten innvandrerbefolkningen ville Oljefondet tilsvart mer enn 1,8 millioner kroner pr. hode. Det betyr at hver nordmann med familie som befant seg i Norge da oljeeventyret startet har gitt fra seg verdier for mer enn 300.000 kroner til innvandrerne og deres etterkommere.