INNLEGG


                                          INNLEGGPartiet Rødt - og innvandring


Publisert 12. desember 2023

Av Oddbjørn Jonstad, Norsk Folkeparti


En rask gransking av partiet Rødt viser at innvandrere har fått stor plass og makt i partiet. Disse blir som den trojanske hest når det gjelder innvandringen til landet

Dessuten er dette er et brudd på Grunnlovens §2 som slår fast at: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» – samt Straffelovens kap. 17 som omhandler: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129».

Resultatet av undersøkelsen viser følgende: Sentralstyret: 3 stk. innvandrere, landsstyret: 2 stk., stortinget: 2 stk., fylkestingene: 1 stk. og kommunestyrene: 14 stk. innvandrere. Totalt 22 innvandrere i maktposisjoner i partiet Rødt. Og dette er bare begynnelsen – eller?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den store utskiftningen


Publisert 26. november 2023

Av Oddbjørn Jonstad, Norsk Folkeparti


Hovedstrømsmediene og liberale politikere prøver å assosiere hele ideen om befolkningsutskiftning med ytre høyre, rasisme, nasjonalsosialisme og så videre og så videre. Det er den klassiske historien: stemple motstanderen din som nazist eller fascist eller rasist, og det er slutten på debatten. Du trenger ikke å snakke om emnet lenger.

Det er det som skjer selv med dette emnet. Og hvis merkingen, den rasistiske og høyreekstreme og fascistiske merkingen ikke er nok, så går de inn i terrorsaken og sier at Breivik nevnte denne ideen.


Bak den destruktive utviklingen står en globalistisk elite som har som mål å ødelegge dagens orden og erstatte den med en slags idé om et globalt samfunn der det ikke er kulturelle forskjeller eller forskjeller mellom nasjoner og sivilisasjoner – en gammel idé som aldri vil fungere.


Vi kan trygt slå fast at ikke en eneste partileder på Stortinget ville våge å uttale noe i nærheten av den eksistensielle faren som befolkningsutskiftningen representerer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamofobi? – for noe tull!


Publisert 14. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


«Islamofobi» er et uttrykk som islam-aktivister og deres hengivne støttespillere blant islam-apologetene elsker å trekke frem.

På fagspråket beskrives 'Fobi' som en form for 'irrasjonell frykt'. Men når det gjelder Islam dreier det seg altså ikke om 'irrasjonalitet', men en erfarings- og faktabasert og logisk skepsis ogsunnkritisk innstilling. Dette med såkalt 'islamofobi' er derfor bare tull.


Motstanden mot og kritikken mot den totalitære, undertrykkende, grunnleggende rasistiske, frihetsberøvende og antidemokratiske ideologien islam har ingenting med irrasjonalitet eller 'sykelighet' å gjøre. For å få dette bekreftet kan en se til alle de endeløse problemene og konfliktene som islam stadig mer og mer skaper i vestlige land – også Norge.

Norge er et ekstraordinært raust og tolerant samfunn. Det er en del av selve fundamentet for samfunnet vårt. Vi bør være tolerante, rause og ha menneskerettigheter osv. som rettesnor. Men vi kan ikke innrette oss slik at vi nå og i fremtiden har denne grenseløst naive innstillingen til islam. Politikere og folk flest må forstå hva islam faktisk er, og innebærer. Gjør du? Klokken er fem på tolv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam på europeisk jord.


Publisert 3. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


Vi trenger ikke å tillate organisert islam på europeisk jord. Vi trenger ikke å subsidiere dem. Vi trenger ikke å anerkjenne dem, vi trenger ikke å gi dem tillatelse til å bygge moskeer her. Europa er ikke et islamsk territorium og skal heller ikke bli det. Den europeiske sivilisasjonen og islam er arvelige fiender. Vi har vært i krig med islam i mange, mange år allerede. Og vi har gjentatte ganger vært i stand til å presse islam tilbake til den andre siden av Middelhavet, f.eks. ved Poitiers i 732 og etter slaget ved Wien i 1683. Vi tolererte islam i mer enn 800 år i Spania. Det var 800 år for mye – la det ikke gjenta seg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er multikulturalisme i Europa en fiasko?


Publisert 28. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Selvfølgelig er multikulturalisme en fiasko. Masseinnvandring er en av de største truslene mot den europeiske sivilisasjonen og absolutt mot europeiske nasjoner. Løsningen er ganske enkel. De aller fleste utlendinger bør ikke slippe inn. Og de som kommer ulovlig inn bør kastes ut. Det er løsningen. Selvfølgelig er det ikke alltid så enkelt som dette, men dette bør i det minste være motivasjonen for en mer effektiv plan for å assimilere innvandrerne som allerede er her lovlig. Dessuten bør vi organisere repatriering av ikke-europeiske innvandrere, innvandrere som ikke ønsker å integrere seg, som ikke ønsker å assimilere seg inn i landet vårt. Hvis vi ikke gjør det, tror jeg det vil være slutten på Europa slik vi kjenner det. Det vil være slutten på vår europeiske sivilisasjon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan islam reformeres og endres?

 

Publisert 20. oktober 2023

Av Oddbjørn Jonstad

 

Hvordan kan en i det hele tatt forestille seg at islam noensinne kan reformeres og endres, hvis islam ikke fritt, åpent og uproblematisk kan kritiseres? Islam må endres innenfra, men det vil ikke skje hvis det ikke stilles krav om det fra storsamfunnets side. Til alt overmål får også utrakonservative og fundamentalistiske islamske miljøer og grupperinger i praksis fritt dure i vei og ta seg til rette som de lyster. Inkl. kontakt og samrøre med konservative og fundamentalistiske miljøer og grupperinger i andre land, både i og utenfor Europa.

Det må en stor endring til både i politiske, journalistiske og andre miljøer mht. hvordan man ser på og behandler islam. Den hinsides absurde islam-apologetismen og endeløse skjønnmalingen av islam må en gang for alle ta slutt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det europeiske endeliktet


Publisert 5. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Houari Boumediene, den tidligere presidenten i Algerie, sa en gang: «Vi vil vinne krigen mot Vesten med våre kvinners livmor, med demografiske våpen og med innvandring som våpen.» Og det er det som skjer nå. Masseinnvandring er et våpen i hendene på radikal islam, som organiserer denne fiendtlige overtakelsen av Europa. Vi må stoppe dem, vi må stoppe dem med alle de demokratiske midler vi har til rådighet – nå!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nazismen og islamismen


Publisert 21. september 2023

Av Rasmus Pedersen


Det er nærmere 60 stater på kloden som betraktes som islamske, og mange av de har forbud mot homofil praksis. Straffen for å leve ut sin homofile legning varierer, men er til dels særdeles strenge og det praktiseres også dødsstraff blant de islamske statene for å elske med
den man elsker.

Det er ingen hemmelighet at mange islamister har lite til overs for de vantro og umoralske som muslimene er hevet over, og spesielt jøder og homofile ser ut til å stå langt ned på rangstigen. I islam er det Allahs 1400 år gamle lover og leveregler som styrer islamistenes liv, alt ligger i Allahs hender. Kan det være en medvirkende årsak til at så mange islamtro blir betraktet som utilregnelige og dømmes til tvungent psykisk helsevern ved at de selv ikke har ansvar for sine liv?

Det eksisterer flere likhetstrekk mellom nazismen og islamismen, mens islamismen er godtatt av dagens regjering, er nazismen ikke det.
Hvorfor oppstår polarisering, utenforskap, utrygghet og hat i nesten alle vestlige land hvor islamistene vokser seg sterke. Er årsaken den gigantiske kulturkrasjen det er mellom vestlige verdier og verdisettet til islamistene?

I vesten har vi sentrale verdier som likeverd, likestilling og ytringsfrihet for alle, det finner en ikke mye av i de islamske statene hvor en erfarer islam i praksis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nye Norge


Publisert 1. august 2023

Av Herbert Jonsen


Det viktigste av alt for politikerne er visst å kaste vekk mest mulig av skattepengene vi betaler inn på tussete "grønne" prosjekter.. som man kan skryte av til FN- og EU-byråkrater m.fl. "Se hvor flinke vi er", det gir kreditt i de "rette kretser". Og gjerne en solid betalt jobb etter hvert i samme kretsene.

Hva dette egentlig handler om, etter min ringe mening, er et "samfunnsregime" og en slags "samfunnstilstand", som blir fremmet og forfektet av internasjonalt "inspirerte" politikere og div. andre "samfunnsaktører". Det dreier seg om et spesielt "tankegods". Og et "regime" som forfekter et helt annerledes samfunn enn det "folk flest" kjenner og er vant med. Hvor bevisst er egentlig "folk flest" dette "nye Norge" og "det nye samfunnet" som globalismeentusiastiske politikere og div. andre aktører forfekter og jobber iherdig for?

Jeg tror det er svært begrenset hva "folk flest" er innforstått med av konsekvenser av den politikken som føres. Bl.a. og ikke minst pga. hva NRK, TV2 og andre "hovedstrømsmedier" ("MSM") forfekter og fremmer. De som utvilsomt ikke har nevneverdige motforestillinger i forhold til dette "nye samfunnet" som vi mer eller mindre "tvinges" til å akseptere og som fremmes på alle mulige hold. Inkl. i div. reklamer på TV, og i andre medier, der man gjerne kan ende opp med å lure litt på hvilket land man egentlig befinner seg i.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamismen blomstrer i Norge


Publisert 29. juli 2023

Av Bjarte Antonsen


PST uttalelser om at høyreekstremisme med anti-statlige holdninger er den største trusselen mot vårt samfunn, setter hele sikkerhetstjenesten i skam. De vet at islamismen blomstrer i Norge, men tar den likevel ikke alvorlig.

Terroren utenfor Per på hjørnet og London pub den 25. juni var et islamsk rovmord som ikke bare rammet de drepte og skadede, men en hel nasjon og hele det demokratiske fundamentet som landet er bygget på.

Vår øvrighet forener seg i erkjennelsen av at det er hatet som bærer ansvaret for elendigheten. og at det kun er den som brakte hatet til torgs som må stilles til ansvar. Mens de samtidig forener seg i forherligelsen av Pride-gjengens stadig mer utagerende kjærlighetsliv. Noe som gjør at Pride-juntaen får oppgradert sin offerrolle i takt med at øvrigheta får befestet sitt godhetsdiktatur.

Vår øvrighets hypermoralske avstandtagen fra hatet i kombinasjon med kjærligheten, er et etisk totalhavari. Det utgår et bud om at vi skal ta avstand fra hatet, og omfavne kjærligheten. Diversiteten er ikke lenger vår styrke. Vi skal stå skeive og samlet til Dovre faller.

Det etiske totalhavariet ligger i den enfoldige og endimensjonale virkelighetsforståelsen til vår intellektuelt forfalne øvrighet. Fordi det blir begått en forenkling som tilsier at det bare finnes en type hat, og en type kjærlighet. I en så naivistisk og illusorisk verden ville det vært enkelt å ta avstand fra det ene og omfavne det andre. Da kunne alle stått sammen mot den tilsynelatende enslige hateren.

Men som vi vet er det ikke noen ensom ulv det er snakk om. Han kom fra en gedigen flokk. Hvis øvrigheta vil ha oss til å ta avstand fra den ene ulven, så må vi også ta avstand fra den gedigne ulveflokken han representerer. Det hadde vært noe folk og øvrighet kunne stått sammen om. Men som vi vet ville det vært et falskt samhold uten like da det er vår øvrighet som har bygget opp den stadig eskalerende ulvestammen.

Øvrigheta må definere akkurat hva slags hat det er vi har med å gjøre. Hvor det stammer fra, og hvilket tankegods det bygger på. Uten den ærligheten kommer vi ikke noe som helst slags hat til livs. For det etiske totalhavariet vil vise seg i all sin hjelpeløshet når det også smeller skikkelig i fra motsatt hold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fakta


Publisert 18. juli 2023

Av Odd Olav Bjørn


I juni 2023 sendte NRK et program hvor de viste bilder fra et gamlehjem hvor beboerne utøvde vold mot de ansatte. Ifølge reporteren var det gamle med demens som jaget de ansatte. Men bildene viste tydelig at det var kun mørkhudete innvandrere blant de ansatte som ble jaget. Episodene hadde ingen ting med demens å gjøre, men oppgående beboere som blir påtvunget pleie fra noen som har en annen religion, hudfarge og klesdrakt enn den de selv har i skapet hjemme?


NRK er en skam for landet og en skam for de politikere som holder bedriften i gang - med et bidrag på 6 milliarder kroner pr. år fra skattebetalerne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Integrering og mangfold? - i IMDI


Publisert 25. juni 2023

Av Odd Olav Bjørn


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har kontorer i Narvik og Oslo. Direktoratet skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Hittil i år (pr. 06.06.2023) har IMDi bosatt 12609 flyktninger.


Per 31.12.2022 utgjorde den ikke etnisk norske andelen av bemanningen i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 33%. Per 31.12.2022 var det 270 ansatte i IMDi og 89 av disse 270 ansatte hadde ikke etnisk norsk bakgrunn.


Men er ikke dette å settebukkentilåpassehavresekken? Skal virkelig innvandrere legge til rette for flere innvandrere til landet?Dette vitner om landssvikaktige handlinger.


Det er helt på det rene at å promotere innvandring juridisk sett er landssvik jfr. Grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» og straffelovens kap. 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».Men vil de som har stått i spissen for innvandringen av mange forskjellige grunner og de som har hatt innvandring - direkte eller indirekte som levebrød – noen gang bli straffet for ugjerningen? Jfr. straffeloven av 2005 § 119.


Skal vi finne oss i en 5. kolonne i offentlige etater?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bortsnakking og tåkelegging av innvandringsproblemene


Publisert 9. juni 2023

Av Herbert Jonsen


Politikerne, byråkrater og andre må – når det gjelder innvandring - forholde seg til realiteter, og endre politikk i henhold til hva som faktisk utspiller seg i samfunnet. Å styre blindt etter ideologi og overbevisninger osv. - som at man prinsipielt ønsker å være innvandringsliberal og "hjelpe utsatte», er ikke ansvarlig. Man må ha en ansvarlighet også i forhold til eget land og samfunn - og medborgere.

Vi må få redelighet omkring alle disse innvandringsproblemene som nå eskalerer i samfunnet rundt oss. Ikke bortsnakking, tåkelegging og å skyve problemene under teppet. Redelighet er det første som må skje. Uten det vil bare problemene fortsette å eskalere, slik vi har sett i Sverige og andre land. Bl.a. og ikke minst fordi man ikke har vært redelig - man har ikke villet snakke på redelig og faktaorientert måte, fordi det ikke er politisk korrekt og medfører berøringsvegring. Politikken må åpenbart endres på mange områder. Vi vil ikke ha verken svenske eller franske tilstander her i landet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Berøringsvegring – i Norge


Publisert 31. mai 2023

Av Herbert Jonsen


Politiet i England forholdt seg passive mens 1400 jenter ble seksuelt misbrukt av gjenger, som i all hovedsak består av voksne menn med pakistansk bakgrunn. Politiet skal ha vært redde for å gripe inn, fordi de ikke ønsket å bli sett på som rasistiske.

Skremmende, men dessverre er det slike holdninger også i Norge, både innenfor politiets rekker og ellers i samfunnet. Berøringsvegring kaller man det. Man er redd for å bli anklaget for å være 'rasistisk'. Derfor er man villig til å ofre samfunnssikkerheten for å vise seg frem som 'politisk korrekt' og ikke under noen omstendighet kunne mistenkes for å ha 'rasistiske holdninger'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Staten er skurken


Publisert 5. mai 2023

Av Lars Billingstad


Nordmenn blir flådd av staten. Vi er angivelig "verdens rikeste land". Likevel sliter majoriteten med økonomien. Folk må derfor begynne å bruke hodet og komme seg ut av transen om at alt er så fantastisk i dette landet.

Innvandrere kommer hit og ser galskapen og hvordan systemet er bygd opp. Men de er mer slu og beregnende. De står ikke med lua i hånda som en dum og naiv nordmann. De ser at staten er skurken som flår landets innbyggere. De ser at staten utnytter nordmenn. Så de vender på flisa og begynner å utnytte systemet og staten.


Faktum er at den norske stat er mye mer skurk enn den vanlige mann. Statenskurken har tross alt media, politikere og politiet på sin side og blir aldri stilt til ansvar for sitt skurkeri!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volden i norske skoler


Publisert 15. april 2023

Av Fredrik Arntsen


Det har i de siste årene samlet seg opp en mengde reportasjer om skolevold i Norge. Felles for reportasjene er at det ikke blir nevnt noe om årsakene til volden. Lærere og andre som ytrer seg om saken, er svært varsomme med å angi hvem det er som står for volden - og om det er spesielle typer elever eller miljøer som står bak. Skolevold er med andre ord blitt et av mange politisk korrekte tabu-områder i norsk offentlighet, der det råder en form for taushet om slike hendelser - av frykt for represalier fra enten elever og deres foresatte eller fra skolemyndighetene som utøver press på lærerne slik at de holder seg i skinnet og ikke ødelegger skolens politisk korrekte omdømme.   

At volden i norske skoler har med den store asylinnvandringen til landet å gjøre, er det ingen grunn til å tvile på. Skjellsord som mora-puler og hore er neppe et utslag av praksis av etnisk norske elever.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Livskvalitet vs. medisinbruk


Publisert 29. mars 2023

Av Fredrik Fredriksen


Det faktum at noen muslimer tilsynelatende tilpasser seg vestlig tenkesett, borger ikke for at de har forlatt islam. En etnisk norsk kvinnes tydeligste opplevelse i så måte var den iranske legens avfeiing av temaet livskvalitet, vurdert opp mot medisinbruk. "Vi tenker ikke slik, vi" var det korte svaret hun fikk, da hun ville drøfte saken. Temaet var med andre ord et ikke-tema, fordi legen av politisk/religiøs overbevisning hadde bestemt at slik skulle det være. For ham var det helt uten betydning at temaet livskvalitet vs. medisinbruk er et høyst relevant forhold i vestlig/norsk helsevesen.

Spørsmålet blir: Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan regnes med at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forsvarlig innvandring til Norge?


Publisert 22. mars 2023

Av Herbert Jonsen


Stortingsmelding 74/1980 og innholdet og intensjonene i denne er nok noe som folk flest ikke aner noe som helst om, og heller ikke er i stand til å finne fram til, men den er tilgjengelig og kan leses / lastes ned som PDF-fil.

Enkelte har referert til denne noen ganger, bl.a. mht. noe som der ble eksplisitt uttrykt, nemlig at innvandringen til Norge måtte være forsvarlig - et viktig premiss, som dessverre siden har blitt forlatt.

Når vi nå i økende grad ser lignende problemer som i Sverige eskalere også her i landet - om enn foreløpig i mindre målestokk- er det god grunn til å minne om hva som ble uttrykt i denne Stortingsmeldingen. Det vi ser utspille seg stadig mer og mer i landet vårt er en rekke samfunnsproblemer, som sosiale problemer, økende sosiale forskjeller - i hovedsak innvandrerdrevet - utenforskap, segregering, fattigdoms-problemer og kriminalitet m.v. Dette er et resultat av enalt for storfremmedkulturell innvandring over årtier, fordi det ikke har blitt stilt tilstrekkelig med klare krav og forventninger til disse innvandrerne (i stor grad et utslag av at man fra makt- og meningselitens hold gjerne vil konstruere et «multikultursamfunn») og som i praksis medfører at samfunnet ikke er i stand til å ivareta og absorbere fremmedkulturelle som har fått komme hit på en forsvarlig måte. Det skaper, som i andre vest-europeiske land, stadig større sosiale og økonomiske vanskeligheter både i lokalsamfunn og bydeler m.v. og ikke minst for landet i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Likestilling - for hvem?


Publisert 13. mars 2023

Av Odd Olav Bjørn


9 av 10 som forsker på kjønn er kvinner, de som jobber med likestilling er som regel kvinner og de som skriver om likestilling i media er som regel kvinner. Man kan også legge merke til reaksjonene som menn får i media dersom de forsøker å ta opp mannsproblematikk. Det mangler ikke på kvinner som vil beskytte sin feministiske definisjonsmakt ved å gå til angrep på den mannlige meningsbæreren. Ofte ønsker de ikke engang å anerkjenne de objektive faktaene som mannen presenterer, men bruker isteden masse hersketeknikker for å få mannen til å være stille. Vår egen likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, har f.eks. gjort dette flere ganger den siste tiden, bla. i forbindelse med den såkalte likelønnsdagen.


Hvorfor tar ikke media og politikere dette alvorlige samfunnsproblemet på alvor?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det naive Norge


Publisert 27. februar 2023

Av Erik Svendsen


Iranske myndigheter tillater ingen med iransk bakgrunn å besøke landet uten iransk pass. Det er videre offentlig kjent at stortingspresident Gharahkhani har vært på ferietur til Iran, der han blant annet skal ha truffet sin nåværende kone. Ferieturen der de to møttes skal ha funnet sted i 2002. Nå er det kommet frem at Gharahkhani også reiste til Iran i 2017.

Stortingspresidenten er den høyeste rangerte personen i Norge etter kongehuset. Men mediene unnlater å stille Masud Gharahkhani helt legitime og strengt tatt helt åpenbare spørsmål om sin sårbarhet overfor Iran. Noen ganger er norsk presse fullstendig udugelige.

For en må begynne å lure. En skarve ambassadør/diplomat mister sikkerhetsklareringen fordi han har fått seg en thailandsk dame mens en innvandrer med iransk pass gjøres til Stortingspresident. Her er det noe som skurrer! Tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg ble hundset av alt fra AP til tidligere forsvarstopper fordi han hadde tatt med seg en skarve tjenestetelefon under et besøk til Iran. Ayatollahene må le seg skakk over det naive og imbesile Norge. AP har snart oppnådd å ødelegge landet fullstendig. Vi som advarer blir kalt alt mulig, men det kommer en dag og da vil de vel rope på nåde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk korrekte narrativer


Publisert 14. februar 2023

Av Herbert Jonsen


I hovedstrømsmediene mørklegges rundt absolutt alle mulige problemstillinger og negative konsekvenser av den fremmedkulturelle masseinnvandringen som har pågått i flere tiår, og fremdeles pågår for full propell. Det er ikke politisk korrekt å nevne noen problemer eller negative konsekvenser. for det kan stigmatisere osv. Men vitrengerredelighet rundtfaktiskesamfunnsproblemer og uheldige trekk ved samfunnsutviklingen, og noen som tar opp alt dette og gjør det mulig for menigmann å komme med sine tanker og meninger.

Kanskje en sikkerhetsventil er løsningen? Ja en skal ikke undervurdere verdien av at det fins slike «trykkavlastningsventiler» i samfunnet vårt hvor folk kan få gi verbalt uttrykk for misnøye, frustrasjon, irritasjon osv. i forhold til problematikk de selv opplever og erfarer – og ser utspille seg i samfunnet.

Hvis det skal legges totalt lokk over absolutt alt (slik en del politikere, MSM-redaksjoner og div. aktører i praksis tar til orde for), og det ikke gis noen som helst muligheter for å gi uttrykk for frustrasjon og misnøye med politikken som føres og visse trekk i samfunnsutviklingen som en ikke liker eller er bekymret for, kan jo slik misnøye og frustrasjon i verste fall komme til uttrykk på svært mye mer uheldige og uønskede måter.

Men uansett må alle respektere og akseptere at vi lever i det som skal være et fritt, åpent og demokratisk samfunn, med grunnlovsfestet ytringsfrihet. Dette fordrer også etreeltmedie- og meningsmangfold, og det må gjeldeallesamfunnsspørsmål!

Denne endeløse jakten på og hetsen av medier, personer, grupper osv. som ikke slavisk følger visse politiske korrekte narrativer, må ta slutt. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke stem!


Publisert 30. januar 2023

Av Odd Olav Bjørn


Snart er det både lokalvalg og stortingsvalg igjen - og da sier politikere av alle nyanser at du må gå og stemme. Hvorfor sier de det? Jo – for å gi inntrykk av at befolkningen støtter dem i det de gjør - og ikke minst det de sier. Men faktum er jo at dersom du stemmer på stortingspartiene, er du medskyldig i den politiske katastrofen som rir landet som en mare for tiden. Alle politikerne som sitter på stortinget - inklusive ungjentene - er ganske like – og alle tenker bare på seg og sitt - samt sin lukrative karriere som yrkespolitiker.

Derfor: IKKE STEM! En tydeligere stemme kan du ikke avgi. Hvis du må stemme av forskjellige årsaker, så stem på et parti som ikke sitter på Stortinget – så får de en sjanse til å vise at de duger i praksis. Alle partiene som sitter på Stortinget i dag, har dokumentert klart og tydelig at de ikke duger i å ivareta det norske folks interesser - det gjelder alt fra strøm og innvandring til eldreomsorg.

Noen vil nok fortelle deg at hvis du ikke stemmer, kan du ikke klage. Realiteten er det stikk motsatte. Har du stemt på noen av de likeartede stortingspartiene, vet du på forhånd hva du får – og retten til å klage og syte faller dermed bort. Så enkelt er det.

Igjen – ikke stem, eller stem på et parti som venter på deg utenfor dagens stortingssal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk politikk – og muslimer


Publisert 8. januar 2023

Av Odd Olav Bjørn


I den innvandreraktivistiske avisen Aftenposten kan man søndag den 25. september lese to innlegg skrevet av politiske innvandrere. Det ene er skrevet av Abdullah Alsabeehg som er varaordfører for Oslo Arbeiderparti. Det andre er skrevet av Mehmet Kaan Inan som er skolepolitisk talsmann for Oslo Høyre.

Dette viser en tendens i tiden, norske politiske partier blir mer og mer islamvennlige – også Fremskrittspartiet som liksom skal være mot innvandring. I Rødt Oslo er det Siavash Mobasheri som er sjef og Arbeiderpartiet har innsatt den iranske muslimen Masud Gharahkhani som stortingspresident – i stillingen som sorterer rett under den norske kongen.

Eksemplene er mange – burde man ikke nå kreve at norske politiske partier blir bemannet med etniske norske menn og kvinner – eller er det for mye forlangt i feminismens tidsalder?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pressen er preget av konsensus


Publisert 20. desember 2022

Av Kåre Gjertsen


Det er ikke mye som skiller norske aviser fra hverandre. Den norske pressen er preget av konsensus. Debatten er forsiktig, meningene er nesten identiske. Dette reduserer debatten til kjedelige kompromisser og innholdet til ulike versjoner av det samme.

Nordmenn virker å ønske seg et konsensussamfunn hvor den tydeligste forskjellen mellom de største partiene er fargen på logoen deres. Er det norske samfunnet og den norske befolkningen så lite mangfoldig?

I alle tilfeller bør journalistikk være provoserende og spørrende. Den bør være ubehagelig og få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg. Og ja, den bør inneholde sterke meninger.

Å ta tilflukt i nøytralitetens trygghet skaper kjedsomhet og betyr også at de som innehar maktposisjoner, slipper unna. Det tillater at politikken blir formløs, fordi stortingsrepresentantene bare kan repetere det samme stoffet, som deretter blir sitert til kjedsommelighet i norske aviser. Slik er det bare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den akademiske eliten


Publisert 11. desember 2022

Av Geir Norvald


Først og fremst er det alvorlige feilslutninger og beslutninger hos den akademiske eliten i dette landet som er hovedårsaken til at ondskapens ansikt får vise seg i nettopp dette landet. Det er ingen av dem som fortjener verken den statlige lønna, eller prestisjen det en gang var, å være akademiker. De har vist seg totalt bortreist og snubler i sine egne kompliserte tankerekker hver gang de må svare for seg, uten manus.
Arbeidsfolket holder landet i hevd, og det er vi som må redde stumpene før den akademiske dumskap og arroganse knuser siste mulighet.
De en gang så prestisjefylte læresteder er nå bare en feig, kvalmende forsamling, fylt av forvirrede eksperter og verdensmestre.
Hvilke unnskyldninger og bortforklaringer skal vi få høre når borgerkrigen bryter ut for alvor? For det gjør den når disse "pøblene" møter motstand.
Pøbel er et mildt ord for disse ødeleggerne. De ødelegger alle steder der de klynger seg sammen. Det blir bare vold, terror og underutviklede samfunn. Klokken er fem på tolv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er kulturelt mangfold bistand?


Publisert 3. desember 2022

Av Øygunn M. Strand


Det er mange godt voksne som setter spørsmålstegn ved innvandringen fra muslimske land og problemer det medfører. Det er også mange som har opplevd å få sine kommentarer i avisene slettet.

Men det er ikke hat når man er usikker på om kulturelt mangfold er den beste måten å drive bistand på. Og er det egentlig bistand når mennesker fra fattige land ønsker seg til velferdslandet Norge.

Det er ikke hat å mene at vi må konsentrere innvandringen om å ta imot flyktninger fra forfølgelse og fare for sine liv. Det er ikke hat å bekymre seg over store sosiale utgifter og ungdomskriminalitet i spesielt byene.

Først ganske nylig synes det å være blitt lov til å stille slike spørsmål i kommentarfeltene. Lenge har ordet "innvandring" vært nok til at den blå stripen umiddelbart er kommet til syne, og kommentaren ikke er blitt godkjent.

Så la det være klart. De som bekymrer seg, og de som stiller spørsmål, hater ikke. De ønsker bare en rettferdig og bærekraftig innvandrings-politikk - og ikke minst: lov til å ytre seg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk ledelse i Norge har valgt


Publisert 20. november 2022

Av Signe Haraldsen


At moskéen til Det islamske forbundet er satt opp på terrorliste av Emiratene, og at mang en jihadist og terrorist har hatt tilhold i denne moskéen, ga statsminister Støre åpenbart ingen betenkeligheter med å stille opp på deres id-feiring på Rådhusplassen i Oslo i 2022. Politisk ledelse i Norge har valgt, man stiller seg skulder ved skulder med ideologisk totalitære krefter som jobber for en verden under kalifatets og shariaens fane.

Man blir virkelig skamfull når de ser Norges statsminister Jonas Gahr Støre stå der i sin uvitenhet og hylle islam. Man blir også skamfull når man ser den islamske mediekanalen NRK forherliger denne terrorideologien. Er det av dumhet eller redsel for islam og dens tilhengere?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et reelt demokratisk samfunn?


Publisert 8. november 2022

Av Harald Johnsen


Vi blir fortalt at vi lever i et av verdens mest demokratiske land, men det gir en viss kognitiv dissonans når en hele tiden erfarer at både 'MSM', 'politikere flest', 'Big-Tech' og snakkeklassen' i sin alminnelighet - samt en lang rekke innflytelsesrike samfunnsaktører, i praksis faktisk motarbeider reell ytringsfrihet, et reelt meningsmangfold -ogat det såkalte 'parlamentariske systemet' vi har blir stadig mer dysfunksjonelt mht. å ivareta grunnleggende viktige interesser overfor nasjonalstaten og landets befolkning og samfunnet vårt, samt samfunnsutviklingen. Nå til dags er detovernasjonalehensyn, og hva overnasjonale konstellasjoner har for vyer, som teller mest i forhold til samfunnsutviklingen, samfunnsretningen og hva som 'aksepteres' av ulike tanker og meninger om samfunnet og hvordan dette skal være..

Hvis vi faktisk skal ha et reelt demokratisk samfunn - som vi blir fortalt at vi har - fordrer det at vi har en fri, åpen og redelig offentlig diskurs. Og dette må gjelde iallesaker og samfunnsspørsmål. Ikke sensur, boikott, utestengelse, fordømmelser, sanksjoner osv. I verste fall kan jobb og karriere være i spill dersom man ytrer noe som fra visse hold anses å være 'feil meninger'.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norske langtidskrenkede kvinner


Publisert 25. oktober 2022

Av Fredrik Fredriksen


Mange menn mener at norske langtidskrenkede kvinner trenger andre perspektiver – noen kvinner er enig i det. Godt voksne kvinner som ser ut til å "stortrives" i den nærmest livslange offerrollen, avslører en merkelig svakhet hos seg selv. De nekter å ta det ansvar for seg selv, som det forventes at ethvert voksent menneske gjør. Vi gjør alle tabber - men det gjør oss vel ikke automatisk til offer? Ville man ofte støte på at menn, som kan ha blitt rundlurt av foretaksomme kvinnfolk, og som ville ha gått inn i en offerrolle?


Jenter i 17-/18-årsalderen er nær ved, eller har oppnådd, myndighetsalder. De er klar over hva de begir seg inn i, med en affære med en godt voksen, gift mann. Den eneste part som kan ha noen som helst rett til å bli krenket, er vel gubbens faste partner, vel å merke dersom han har løyet for henne om egen trofasthet, da. Men det blir igjen en sak mellom de to i det faste parforholdet - ingen andre. Slik er det bare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet


Publisert 14. oktober 2022

Av Hans Timberstad


For de som har fulgt med, eller om noen hadde samlet samtlige nyhetssaker som angår innvandrere og de med ikke-vestlig bakgrunn, helt fra begynnelsen av 70-tallet og frem til i dag, så ser man en utvikling det ikke er mulig å ignorere. Alle vet det, også media og våre politikere. Men deres reaksjoner er motsatt av hva man burde kunne forvente. Det er de som kritiserer innvandringspolitikken, islam og annet som følger i kjølvannet som angripes og utsettes for heksejakt.

Samtidig ropes det etter mer og mer innvandring fordi det er vår plikt etc. Vi har det visstnok så godt i Norge at vi er nødt til å dele ved årlig å ta imot mangfoldige tusen migranter, også kalt flyktninger og asylsøkere, samt deres familier.

Har enda til gode å høre en eneste tilhenger av denne politikken prestere å forsvare den gjennom logikk og fornuft. Det hele kan reduseres til infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet. Og så er media frekke nok til å forsøke å skjule konsekvensene av den politikken de selv har vært pådrivere for.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fjernkulturelle er skadelig for landet


Publisert 4. oktober 2022

Av Anders Thomsen


Innførsel av fjernkulturelle er skadelig for et land som har alt på stell, eller nesten alt på stell. Norge er et av verdens rikeste land, eller realiteten er at det er verdens rikeste stat, nesten. Sammenlignet med mange andre land i Afrika og Asia er Norge derfor bra. Til tross for dette stemmer mange på kommunistene.

Hvem er det da som stemmer på Rødt? Det er som jeg har forstått det fjernkulturelle og unge kvinner. De fjernkulturelle kommer fra land hvor ingenting fungerer som f.eks. Somalia eller Afghanistan. Da vil man til Norge hvor man kan få det bedre. Men, så stemmer de på et parti som skal ødelegge eiendomsretten og hele strukturen i Norge. Dermed kan landet komme til å se ut som f.eks. Somalia. Hva tenker man med i slike tilfeller? Kanskje man savner hjemlandet og vil ha Norge så likt det som mulig, dermed stemmer man for revolusjon og ubegrenset innvandring.
Når det gjelder hvorfor unge norske kvinner eller bygdeoriginaler av mannlig type stemmer Rødt bør man ikke, eller vil man ikke si mye om, men at noe er fryktelig galt skal være klart.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fremtiden


Publisert 23. september 2022

Av Odd Bjørnsen


Vibeke Fürst Haugen ble ansatt som ny toppsjef i NRK etter Thor Gjermund Eriksen. Dette er første gang at en kvinne ansettes i stillingen. Hun har jobbet i NRK i flere tiår.

Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet. Det er mange ting som går bra i NRK - vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, det norske folk vil merke at NRK vil fortsette å levere et innhold som publikum både har behov for og setter pris på, sa Fürst Haugen

Dette viser at den nye sjefen ikke forstår hvordan NRK arbeider, nemlig som en venstreradikal aktivist med vekt på muslimsk innvandring og kvinner. Men etter flere tiår i NRK blir man kanskje ganske hjernevasket?


Hva blir det neste fra NRK?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet, hatkriminalitet – og kvinner


Publisert 14. september 2022

Av Odd Olav Bjørn


NRK sendte fredag 8. april 2022 en reportasje fra politiets hatgruppe på Manglerud. Bakgrunnen for etableringen av gruppen er at straffeloven har fått inn en bestemmelse som de kan straffe folk for hvis de kan si at et lovbrudd «har sin bakgrunn i negative holdninger til andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne». Det vil normalt kunne betegnes som hatkriminalitet ifølge politiet.

Men så langt en kunne se var alle de ni tilstedeværende kvinner, inkl. sjefen. Det betyr at det er i hovedsak en feministisk avdeling med de ulemper dette medfører. Man kan mistenke at § 185 (rasistparagrafen) i straffeloven er etablert for å sysselsette kvinner som det allerede er i flertall på Politihøyskolen. Man kan videre konstatere at ytringsfriheten har dårlige kår i Norge – og dårligere skal det bli - ifølge Hatgruppen i politiet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminell mentalitet


Publisert 9. september 2022

Av Roald Gjertsen


Det kan være nødvendig å understreke den rett og slett kriminelle mentaliteten som preger ledelsen i Statnett:

Statnett-sjef Hilde Tonne har 5,1 millioner i lønn. Det er 1,9 millioner mer enn det Auke Lont hadde som Statnett-sjef.

I en debatt sa NVE-sjef Rynning-Tønnesen at Statkraft lojalt fulgte opp de politisk vedtatte verneplanene for vassdrag og ikke ønsket å være noen politisk aktør.Slike begrensninger la ikke Statnett-direktør Hilde Tonne på sitt engasjement for å bygge hybridkabler, stikk i strid med politiske signaler.De to siste utenlandskablene til Tyskland og England har bidratt til å føre de høye europeiske strømprisene hit. Vinterens prissjokk har understreket alvoret i situasjonen.I stedet for å gå inn i disse problemstillingene med det alvoret de fortjener, karakteriserte Tonne debatten om utenlandskablene som «smålig».

Det er ikke for ingenting at noen har nevnt Auke Lont som en som burde vært etterforsket av Økokrim. Og Hilde Tonne følger åpenbart opp i samme psykopatiske stil. Det er klart man kan lure på om politikerne selv sikler etter tilsvarende lønninger eller i det "minste" noen styreverv til et par-tre hundre tusen i året. Men det Hilde Tonne har gjort mer enn klart nok, er at nettopp ledelsen i Statnett i seg selv har vært sterke pådrivere for å mele sin egen kake og er og har sikkert gjennom alle de år hvor de har gått inn for få dette energiregimet på plass, vært villige til å benytte seg av de simpleste hersketeknikker. Bare den siste opptreden hos NRK burde, under bare noenlunde anstendige forhold, ha vært nok til at Tonne ble fjernet umiddelbart fra stillingen og ble etterforsket av Økokrim hun også. Det dreier seg om forræderi. Her er det en virkelig ondsinnet narsissistiske mentalitet som rår.


Feminismen har gått for langt her i landet. Tonnes opptreden faller inn i mønsteret – skattebetalte kvinner gjør aldri noe galt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ansvar – i vår tid


Publisert 1. september 2022

Av Odd Olav Bjørn


Når man se på historien og dagens utvikling i Frankrike og Tyskland, er det ikke noen tvil om at innvandringen kommer til å ende med en katastrofe for Europa og europeerne. Spesielt skyldes dette den politiske islamske ideologien og muslimene som legger koranen til grunn i samfunnssystemene de lever i. Derfor er det ingen juridisk tvil om at de som promoterer innvandringen, begår landssvik, jfr. for eksempel grunnlovens §2 og straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser»

Når det hele eskalerer blir det snakk om hvem som har skylden for at innvandringen fikk fortsette selv etter at varslene blir klarere og synlige i mange land. Derfor bør man allerede i disse dager notere seg navnene på dem som skal stilles for retten under et nytt landssvikoppgjør. Dette gjelder ikke bare politikere, men også statlige og private medløpere – de såkalte kollaboratørene som i mange tilfeller også har hatt en økonomisk gevinst av innvandringen. Ingen av disse må bli glemt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Topplederdebatten 2022


Publisert 28. august 2022

Av Odd Olav Bjørn


I Aftenposten 5. august 2022 finner man en helsides annonse for Topplederdebatten 2022 som Aftenposten arrangerer under Arendals-uka i nettopp Arendal. Bakgrunnen er at vi nå har fått kvinnelig NRK-sjef, fotballpresident og sentralbanksjef. Hva er egentlig kvinnelig lederskap og hvorfor trenger vi det nå spør Aftenposten og lurer på hvordan man skal knekke kvinnekoden. 73 % av foreleserne er kvinner, kan det bli verre?Sjef for Aftenposten er en kvinne; Trine Eilertsen. Aftenposten eies av Schibsted som også har en kvinnelig sjef; Kristin Skogen Lund etc.Fakta er vel at kvinner har overtatt både i media, politikken, idretten samt statlige og kommunale bedrifter hvor de arbeider for enda mer feminisme – i tett samarbeid med NRK.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk helsevesen


Publisert 24. august 2022

Av Fredrik Fredriksen


Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan påregnes at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?
Mange forventer ikke at norske myndigheter noensinne skal begynne å ta innover seg erkjennelsen: Islams doktrine, levesett, etikk osv. er ikke kompatibel med vestlig ditto.
Dermed vil heller ikke det åpenbare følgespørsmålet om muslimske yrkesutøvere vil kunne gjøre god nok jobb i vestlig forstand, bli tatt opp.
Ei heller vil spørsmålet om vestlige leger, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. vil kunne tilfredsstille muslimers særlige behov, bli tatt opp i særlig grad, selv om norske myndigheter - i lovgivning og ellers - gir tydelig uttrykk for at muslimske særbehov har forrang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avstanden til folks hverdagsliv


Publisert 12. august 2022

Av Rolf Thommassen


Dessverre virker det som om den sittende regjeringen hverken har forstått problemstillingen, eller har handlekraft til å gjøre det som må gjøres med strømprisene og drivstoffprisene. Regjeringen jages fra skanse til skanse av både opposisjon og folkeaksjoner. Mye tyder på at avstanden til folks hverdagsliv har blitt for stor for våre folkevalgte. Ikke bare for regjeringen, men for hele Stortinget og apparatet rundt dem. Det er på tide at de mister noen frynsegoder, slik at de selv kan kjenne konsekvensene av det de vedtar. Så kanskje de våkner – eller?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Våre virkelighetsfjerne politikere


Publisert 7. august 2022

Av Sigurd Bjørnsen


Våre virkelighetsfjerne politikere viser gang på gang at de kun er der for maktens skyld, med en urokkelig tro på egen fortreffelighet. Deres nedlatende og arrogante oppførsel er godt synlig for folket, og folket vet at disse egentlig skulle arbeide for det norske folket og landet vårt, i stedet for å finansiere terrororganisasjoner, spesielt når vi vet at fattige nordmenn sitter i egne hjem og fryser! Og nok en gang viste det korrupte politiske Norge seg fra sin verste side, ved å ansette Stoltenberg som sentralbanksjef! Korrupsjonen og nepotismen er en drivende kraft hos "våre" politikere. Er det mulig? Deres sosiale antenner er enten knekt eller ikke oppe i det hele tatt!

Politikerforakten sprer seg nå i folket, og de tingene som er beskrevet her pluss strøm-ranet har fått vanlige mennesker uten tidligere politisk interesse, til å våkne og reagere mot våre absurde, destruktive politikere, og det brede lag av folket forstår nå sviket og vanstyret hos "eliten". "Våre" politikeres ettermæle vil bli: De som ødela landet for det norske folket.


Det blir en spennende tid fremover!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd


Publisert 26. juli 2022

Av Asbjørn Eriksen


Demografiske framskrivninger viser, at ikke bare Marseilles, men hele Frankrike vil ha et flertall av muslimske borgere om 30 år - mener noen analytikere. Norge ligger ikke langt etter.

For staten ved rikspolitikerne, som selv driver både statistikkbyråer og sitter med en liten hær av rådgivere og analytikere i departementene - i tillegg til militære og politiske etterretningskapasiteter og alfabetbyråer - later som om alt er ved det normale og at befolkningsutskiftningen er en konspirasjonsteori.


I tillegg til at den sørger for å holde seg med et betalt pressekorps og en skattefinansiert rikskringkaster, og til overmål et eget sannhetsministerium til å vedlikeholde narrativet og undergrave eventuell opposisjon. Mens man sørger for å stifte hatlovgivning rettet mot originalborgere, som måtte ønske seg landet sitt og fremtiden sin tilbake fra stortingskartellets multikulturelle kupp.

Triste og mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd - der vi stødig marsjeres mot et teknokratisk fullovervåket globalisert tyranni.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfall, korrupsjon og islamisering


Publisert 27. juni 2022

Av Martin Antonsen


En kan alltids drømme og forestille seg at Norge, Sverige og de fleste land i Europa ble styrt av mennesker som satte egne land og borgere først. Riktignok ville vi da blitt enda mer attraktive honningkrukker for krefter utenfra, og noen lider av en overbevisning om at jo bedre vi har det, desto mer skal vi skamme oss og må derfor finne frelse i form av en underkastelse som innebærer åpne grenser og stadig flere milliarder ut av landet. Men dette er et vestlig og dermed kulturelt fenomen. Kan noen se for seg kinesiske, russiske eller afrikanske ledere som sier "vi har det for godt, slik kan det ikke fortsette. På tide at vi begynner å delegere godene våre til resten av verden." Uten denne kulturelt betingede mentaliteten ville vi i dag hatt et samfunn som ikke var preget av elementer som forfall, korrupsjon og islamisering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den store demografiske utskiftingen


Publisert 20. juni 2022

Av Werner Henriksen


Halvparten av franskmenn tror på «den store demografiske utskiftingen» - de mener eliter innen politikk og næringsliv prøver å erstatte den innfødte befolkningen i Frankrike.

Tallene kommer frem i en meningsmåling foretatt av Ifop, og det franske nyhetsmagasinet L’Obs, som stilte en rekke spørsmål rundt temaer som innvandring og islamisering. Den fant at hele 50 prosent av franskmenn tror på teorien kjent som «den store utskiftingen», som hevder at det er en global elite som samarbeider mot den hvite befolkningen i Europa for å erstatte dem med ikke-europeiske folk gjennom masseinnvandring.


Det er vel det samme som skjer i Norge også. Bare se på reklamene i tv og andre media, nesten alle reklamene inneholder en eller flere afrikanere. I utlandet tror de vel at vi alle er noen snyltere - med afrikanske slaver.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sosialhjelp til innvandrere


Publisert 17. juni 2022

Av Arne Henriksen


Personer med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 20 prosent av befolkningen, men fikk i 2019 utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp på landsbasis. I Oslo er tallet 75 prosent av alle mottakere.

I 2009 ble det utbetalt 1.8 milliarder i sosialhjelp til personer med innvandrerbakgrunn. I 2019 var tallet økt til 4 milliarder. Fire milliarder kroner i sosialhjelp til innvandrere – hvert eneste år. Og tallene bare øker år for år. Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge de senere årene. Betyr ikke dette at Norge og nordmennene finansierer sin egen undergang?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil vite om kriminelle er innvandrere


Publisert 13. juni 2022

Av Lars Antonsen


Etter 17. mai-opptøyene i Fredrikstad svarte en klar majoritet under en spørreundersøkelse at de ønsker å vite etnisiteten på de som begår kriminalitet i samfunnet.

Flere hundre aggressive ungdommer angrep politiet og gikk amok i Fredrikstad sentrum under 17. mai. Politiet måtte sette inn både hundepatruljer, politihelikopter og bevæpne seg etter at de ble fysisk angrepet med slag, spark, brostein og flasker av det som i all hovedsak var ikke-etniske nordmenn.

Innsatslederen fortalt at langt de fleste av voldspersonene hadde ikke-etnisk bakgrunn. Da gikk lokalavisen ut med en avstemning til sine lesere og spurte: «Var det riktig av politiet å uttale at majoriteten av bråkmakerne hadde innvandrerbakgrunn?»

Over 8778 lesere stemt, hvorav hele 76 prosent har svart «Ja, det er relevant». Kun 19 prosent har svart «Nei, det er ikke relevant», mens 5 prosent svarte «Vet ikke».

At over 80 prosent valgte å ikke svare nei på spørsmålet viser at det er en stor avstand mellom den etablerte venstresiden i norsk politikk, som er koblet mot en nærmest altoppslukende politisk korrekthet via massemedia, og folkets ønsker.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright @ All Rights Reserved

FRA NOTISBOKEN


Her finner du personer Nabokjerringa har notert ikke har holdninger som er i samsvar med den kristne norske kulturarv.

TRYKK HER

FORMÅL


Formålet med Nabokjerringas notisbok er å få folk på bedre tanker når det gjelder innvandring og islamisering 


ADRESSE: Nabokjerringa,  Postboks 145, 1429 Vinterbro. EPOST: post@nabokjerringa.no. TLF. 451 70 340


FØLG OSS PÅ FACEBOOK - TRYKK HER


På denne siden har jeg delvis gjengitt - og noen ganger kommentert - innlegg fra/om personer som åpenbart ikke har forstått at innvandringen (innvaderingen) og ikke minst islamiseringen - har medført - og i fremtiden  vil medføre - alvorlige skader på det norske samfunn - både som folk og nasjon.

Jeg håper leserne tar det innover seg og prøver å gjøre noe med det. 


********************************************************************************************************************************

Jobb nr. 2 – Ansvarliggjøring av kollaboratører


Publisert 4. juni 2022

Av Odd Olav Bjørn


Som tidligere angitt må jobb nr. 1 for Norges Motstandsbevegelse (se denne – norgesmotstandsbevegelse.no) være å stille politikere og dommere for riksrett for sviket mot land og folk på grunn av innvandringen. Men det er ikke bare disse som må straffeforfølges, det samme gjelder alle dem som promoterer innvandringen og samarbeider med innvandrere – såkalte kollaboratører. Disse er det dessverre mange av.

Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media - om innvandringen og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Men det hjelper lite å klage og kyte, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige for retten, intet annet. Alt annet er bare prat.


Ansvarliggjøring av kollaboratører må være jobb nr. 2. Blir du med?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bydelsmødre i Nordre Follo


Publisert 31. mai 2022

Av Odd Olav Bjørn


Bydelsmødre i Nordre Follo kommune har fått med seg 16 kvinner som snakker 13 forskjellige språk, og har bakgrunn fra 12 ulike land, og 4 verdensdeler. De representerer også et stort mangfold i forhold til bosted i kommunen, botid i Norge og innvandringsbakgrunn. Med dem får kommunen tilgang til et nettverk med bred erfaring og kompetanse, skriver kommunen i en pressmelding.

På første samling holdt ordfører Hanne Opdan en velkomsthilsen og formidlet at kommunen ser behovet for bydelsmødrenes kompetanse, og setter stor pris på innsatsen de skal i gang med. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.

I Nordre Follo er ordføreren og 80 % av lederne i kommunen kvinner. Driften av kommunen bærer preg av det. Kvinner – og spesielt innvandrerkvinner - har forrang i alle sammenhenger, finansiert av høye parkeringsavgifter. Man får håpe på at velgerne setter en stopper for den samfunnsskadelige feminismen ved neste valg – men det blir vel med håpet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shariaekteskap - på norsk jord


Publisert 24. mai 2022

Av Signe Helgesen


Loven om tvangsekteskap har vært i virke siden januar 1995, altså i et kvart århundre. Vi har hatt under en håndfull domfellelser, til tross for flere tusen tvangsekteskap gjennom årene. Men loven fungerer åpenbart ikke etter Stortingets intensjoner.

Nylig frifant Frostating lagmannsrett en voksen iraker for å ha inngått et tvangsekteskap med ei jente han betalte foreldrene kr. 70.000 for. Shariaekteskapet ble gjennomført av en imam. Domstolen har med dette akseptert shariaekteskap på norsk jord.

Domstolen ignorerte at dette var et tvangsekteskap, som jenta ettertrykkelig har fortalt om i tillegg til voldtekter i shariaekteskapet.

Man må dessverre konstatere at en naiv innvandringspolitikk og manglende tydelighet fra justissektoren hva gjelder krav og forventninger, har tillat fremvekst av det som i realiteten er parallelle samfunn i landet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK har en agenda


Publisert 14. mai 2022

Av Helge Johnsen


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktivistiske kvinner


Publisert 11. mai 2022

Av Anne Åsnes


Forskning har vist, gang etter gang, at kvinner har betydelig mer positive tanker om kvinner enn om menn. Menn har ikke den samme biasen. Dette høres intuitivt feil ut for folk flest, antakelig fordi offernarrativet har vært så effektivt kommunisert, men forskningen er likevel tilgjengelig for alle som måtte ønske å sette seg inn i det. Dessverre er det flest aktivistiske kvinner som jobber med og skriver om kjønn, og som dermed sitter med kontrollen over hva vi som samfunn skal få høre om. Samtidig finnes det ikke et problem som ikke er lite nok til at kvinner kan motta omsorg og støtte for det, og det florerer derfor av kvinner som rett og slett syter og klager.

Kjønnsforskere bryr seg selvfølgelig ikke om det, de har alltid en unnskyldning for hvorfor vi skal fortsette å fokusere på kvinner og hvorfor vi må ta fokuset bort fra menn. Virkeligheten vi lever i passer rett og slett ikke deres agenda.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På frukten kjenner man treet


Publisert 9. mai 2022

Av Inge Danielsen


Dette er egentlig helt ufattelig, men dessverre sant. NRK har blitt Islams fremste influenser i naive Norge. Så mye elendighet som denne "religionen" har skapt, og så skal vi lulles inn med å tro at Islam er kjærlighet. 99 av 100 terroraksjoner de siste 30 årene har sin bakgrunn i Islam, men det er vel vestens sin feil – eller. I

Bibelen heter det at det er på frukten man kjenner om treet er godt, og mht. Islam må denne frukten smake svært bittert. De fleste reagerer på NRKs begeistring over denne voldsreligionen.

NRK som intervjuer muslimer, klarer aldri å stille et kritisk spørsmål, men bytt denne muslimen med en jøde, da hagler det med kritiske spørsmål!

I forbindelse med TV-aksjonen var det ingen som nevnte elefanten i rommet, nemlig Islams standpunkt for barnebruder. Muhammed giftet seg med en 9 åring, Khomeini innførte det som lov i 1979 at man skal kunne gifte seg med jenter ned til 9 år.

Også skal vi bli fortalt hvor fantastisk Islam er?? Hvor mange beviser trenger man for det motsatte? En kan bli oppgitt av mindre.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvem er det "fest" for?


Publisert 5. mai 2022

Av Anne Torbjørnsen


Alle asylsøkere kan stanses ved Norges grense, uten at konvensjoner brytes. Folk har kun krav på asyl i nærområdet med raskest mulig retur som mål. I Norge er dessuten asylantene pendlere, da har de ikke behov for asyl.

Nå henter Norge ved UD flere afghanere, også barn, fra Afghanistan.
De har fått asyl i Norge, er blitt norske statsborgere og nytter passet til pendling. Rutefly til og fra Norge er stappfulle av asylanter og såkalt familiegjenforente som pendler. Asylinstituttet blir misbrukt av asylsøker, norske myndigheter, media og såkalt frivillige organisasjoner. Hvem tjener på det? Ikke skyld på norske pensjonister. Migrantene blir påfallende raskt syke og uføretrygdede. Dessuten får de mange barn med medfødte lidelser grunnet inngifte gjennom generasjoner.

Nå er mange spent på hva dagens regjering vil foreta seg for å rydde opp i asylsvindelen og en innvandring som ikke er bærekraftig. 50 år med turist-pakistanere burde resultere i et sørgetog, ikke fest.


Hvem er det "fest" for - så lenge vi har penger i Norge?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke i stand til å rydde opp


Publisert 1. mai 2022

Av Hans Johnsen


Alle vet hvorfor volden i skolen tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som derfor har voldsberedskapen med seg hjemmefra.

Dette er triste konsekvenser av at politikerne med makt i sine hender forlengst har forkastet premisset om å sørge for en sosialt ansvarlig innvandring, slik det ble beskrevet i stortingsmeldinger mv. for flere tiår siden. Vi ser i stadig økende grad tilstander som i Sverige, og politikere og andre er ikke i stand til å rydde opp. Hvis det noensinne vil skje, må det være etter at man innser de helt konkrete sammenhengene, er åpne og redelig om dette, griper målrettet inn i visse grupper / miljøer i samfunnet - og generelt begynner å føre en sosialt og samfunnsmessig ansvarlig asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk.

Men mange har sine tvil om at dette noensinne vil skje. For "man" har tydeligvis bestemt seg for at landet vårt og samfunnet rundt oss skal formes - egentlig er vel gjerne omkalfatres en mer presis betegnelse - i henhold til tankegods fra ideologiene globalisme og multikulturalisme. Koste hva det koste vil, og tydeligvis omtrent uansett konsekvenser. Og alle negative konsekvenser og problemer som utkrystalliserer seg skal man ikke snakke om på redelig måte, men derimot tåkelegge rundt, bortforklare, benekte osv.


Slik går landet vårt trinn for trinn mot svenske tilstander, og hvem vet hvordan det vil ende til slutt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ny ekstremismekommisjon


Publisert 26. april 2022

Av Max Antonsen


En ny ekstremismekommisjon skal undersøke samfunnets tiltak mot radikalisering. Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

En god begynnelse for kommisjonen ville være å sette seg inn i vanlige nordmenns sted og se verden gjennom deres øyne. Da ville man skjønt litt mer av den frustrasjonen som kommer til uttrykk i særlig sosiale medier.
Hvordan man kan forhindre at slike som Breivik og Manshaus oppstår er verre, siden disse ser verden på en måte som er fremmed for de fleste nordmenn. Men så lenge landet opplever trusler som befolkningsutskiftning vil dette alltid skape sterke følelser i mange. At noen med sviktende mental helse responderer med å begå drap og terror er tragisk, men dessverre ikke noe som kan forebygges så lenge politikken er som den er. Med mindre man da fokuserer mer på psykiatrien og barns oppvekstsvilkår, slik det hintes om.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilskudd til tros- og livssynssamfunn


Publisert 20. april 2022

Av Inger Tellefsen


Det som er skremmende, er at våre myndigheter gir økonomisk støtte til islamsk-muslimske organisasjoner gjennom ordningen med Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - slik at muslimske skriftlærde skal kunne fortelle sine medlemmer hvor viktig det er å følge Allahs formaninger, påbud og forbud.

Støtten er nå på kr. 1310 pr. medlem for 2021, hvilket vil si at hvis det er alt i alt 100 000 muslimske medlemmer i disse islamsk-muslimske organisasjonene her i landet, da får organisasjonene utbetalt av staten 131 millioner kroner av våre skattepenger som "takk" for at muslimske skriftlærde forkynner Allahs budskap om å bekjempe de vantro som måtte bo i nærheten, slik det står i koranen: "Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige."

Det var nemlig dette, at en muslim praktiserte det han hadde blitt fortalt, som gjorde at 5 mennesker ble drept i Kongsberg. Vi får derfor håpe på at noen kan sette en stopper for galskapen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Syrere uten behov for beskyttelse


Publisert 15. april 2022

Av Ragnar Pedersen


I områdene i Syria hvor IS hadde sine største styrker, er det nå fredelig og butikker, restauranter, skoler, moskeer etc. er bygd opp igjen. Syriske ledere har allerede i lang tid anmodet syrere om å komme hjem og være med på å bygge opp landet, øke handelen og skape arbeidsplasser. Hvorfor tviholder norske folkevalgte på de mange unge syrerne som ikke har behov for beskyttelse? De bør snarest returneres til hjemlandet, til sin kultur og til klanen de tilhører. Fellesskapets penger som i dag benyttes til bolig og livsforhold til syriske flyktninger i ett av verdens mest kostbare land å bo i, kan da frigjøres til å brukes til andre gode formål – det er ingen mangel på det.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon


Publisert 12. april 2022

Av Odd Olav Bjørn


«Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati. Dei prioriterte arbeidsområda er å legge til rette for eit sterkt mediemangfald og kritisk medieforståing i befolkninga» står det på Medietilsynets hjemmeside.

Medietilsynet har nå på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRK virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Rapporten er overlevert departementet og inneholder ma. følgende konklusjoner:

* Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

* NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter.


På de samme hjemmesidene finner man at 90 % i ledelsen i Medietilsynet er kvinner – med Mari Velsand som direktør. Da er det ikke til å undres over at kjønnskamp og minoriteter er på dagsorden der i gården.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fordummingstiden


Publisert 8. april 2022

Av Karin Tonstad


Historisk sett er våre sosiale tjenester, våre skoler og universiteter, vår ytringsfrihet, familiestruktur, rettssikkerhet og demokratisk system bygget på kristne verdier. Opplysningstiden, som insisterte på nettopp fri kritisk tanke og vitenskapens fremvekst, var forankret i kristne verdier.


Når disse kjerneverdiene nå ødelegges, bytter vi i realiteten frihet og form med kaos og kontroll. Hvis man skal gi tiden vi er midt oppe i et navn må det bli fordummingstiden. Når det kristne verdigrunnlaget og vitenskapen avvises, er det over tid den jevne borger som blir den store taperen. Alt han eller hun får er kaos, kontroll og et splitter nytt føydalsamfunn. Du må for fremtiden vokte alt du sier og alt du gjør, du må se deg over skulderen og bøye deg for overmakten. Alt dette på grunn av dumskap, grådighet, feighet og nyttige idioter i politikken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«Jeg hadde rett»


Publisert 22. mars 2022

Av Hans Randstad


Det ser ut som våre politikere vet ekstremt lite om Islam - dessverre - på tvers av alle partier virker det som. Det er noe som er galt når selv eks-muslimer som prøver å opplyse våre folkevalgte om farene ved Islam, ikke lyttes til. Eller enda verre, blir demonisert og nærmest satt i samme bås som høyreekstreme.


Det er åpenbart når en ser på hva som skjer i nærmest alle land der Islam får et solid fotfeste, både politisk og når det kommer til kriminalitet - og ikke minst i forhold til terrorfare. Dette er ikke på noen måte holdbart i lengden. Om vi skal ha innvandring for å holde folketallet oppe, så må drastiske tiltak på plass snarest. Danmark ser ut til å delvis ha skjønt dette, selv på venstresiden, men i Norge så saboteres alt for mye pga.  hva folk som ABB/Manshaus har gjort for å ødelegge all saklig debatt.


Det var politisk svært praktisk at ABB fikk ønsket sitt om å bli erklært strafferettslig tilregnelig oppfylt, men det har vært ekstremt ødeleggende for en saklig dialog i ettertid. Dette kan igjen øke sjansen for at ABB en gang i fremtiden vil kunne si at "han hadde rett" i galskapen sin.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Legger til rette for masseinnvandring


Publisert 10. mars 2022

Av Lars Hansen


Katrine Fangen, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er en av universitetsprofessorene, som - i likhet med Lars Gule og Thomas Hylland Eriksen - aldri vil innrømme at de har vært med på å legge til rette for masseinnvandring av muslimer til Norge, og langt mindre hva konsekvensene av denne har vært for samfunnsfellesskapet - det som gjør oss til en nasjon.

De nekter å innse realitetene og trusselen som vokser seg stadig sterkere ved ghettodannelsene av muslimske klaner i Oslo og andre steder - slike som har som bærende ide å ikke ha noe med nordmenn å gjøre, annet enn å utnytte NAV og Norges velferdsordninger - uten å vise forståelse for at dette er noe alle som bor i landet plikter å bidra til gjennom ærlig arbeidsinnsats.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor mange heter Muhammed


Publisert 28. februar 2022

Av Hermann Maxims


I Norge som i det meste av Vest-Europa og Nord-Amerika, har økt muslimsk befolkning ført til mye mer vold. Jeg vet ikke om noen land som har klart å motvirke dette. Årsaken ligger i oppveksten til de fleste muslimer, med hjernevask og indoktrinering, hvor det altså ikke er så merkelig at så mange av hankjønnene heter Muhammed eller lignende. De blir behandlet som prinser i egen familie og passer derfor ikke inn i våre feminiserte samfunn.


Hva kan man så gjøre med det? Jeg ser ingen annen løsning enn å hjelpe dem hjem til deres muslimske paradis. Ellers vil borgerkrigene bare bli verre og verre, også her. Dessverre!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ren segregeringspolitikk


Publisert 24. februar 2022

Av Svein Nilsen


Antirasismen sluttet en gang på 70-tallet å handle om likebehandling av innvandrere på jobbmarkedet og samfunnet ellers. På denne tiden oppsto det konflikt mellom forskjellige grupper innvandrere som krevde særbehandling for sin kultur og religion. Dette brøt opp den rasjonelle og gode antirasismen og banet vei for identitetspolitikken som dagens aktiviser kalle antirasisme. Nå handler det ikke lenger om å behandle alle likt. Men at alle skal kunne beholde alle sine egenarter og at samfunnet som sådan skal tilpasse og tilrettelegge for dette. Det er ikke lenger en nasjon og en kultur i utvidet forstand. Nå er det "mangfold" og "forskjelligheter" som gjelder. Ingen skal integreres. Tvert i mot føres en ren segregeringspoltiikk der enhver identitet mottar penger for opprette sine egen organisasjoner basert på opprinnelsesland, kultur og religion. Det er ikke lenger fellesarealer som musikk, idrett og håndverk som samler, men identitet som skiller. Det er også et offerhierarki der enhver kan plukke troverdighet og velvilje basert på hvor mange identiteter vekk fra "normalen" man kan samle. Og dette betaler vi hundrevis av millioner for å opprettholde. En ren segregeringspolitikk som ingen politiske partier vil endre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den politiske naiviteten


Publisert 15. februar 2022

Av Fredrik Fredriksen


SV og Rødt vil hente tvangsreturnerte afghanere tilbake til Norge. Norske politikere synes uten evne til å forstå noe så enkelt som at vestlig vurdering av personlig sikkerhet ikke vil kunne anvendes på betydelig mer brutaliserte samfunn, hvor individets verdi er ansett for å være en helt annen og mye lavere enn hva som er vanlig hos oss. Ethvert land hvor ortodoks islam er rådende, vil etter norsk/vestlig målestokk være "i krig" og "farlig".
Denne norske politiske naiviteten og forståelsen av vår måte som den aller beste, forårsaker at svært mange individ med mental bagasje som gjør dem ekstremt dårlig tilpasset et liv etter norske regler, havner her i landet på permanent basis. Dette er ikke til det beste for vårt samfunn.


Politikken som blant annet SV og Rødt står for i denne saken, er slett ikke til gavn for vårt land og dets innbyggere. Og det er faktisk nordmenns tarv disse folkevalgte er satt til å ivareta – ikke sant.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den mannjevning som vil komme


Publisert 8. februar 2022

Av Anton Johannesen


Vi bør ta en diskusjon om hvem det faktisk er som ikke kan få nok av inntrengere til landet. Det paradoksale, som er så tungt og vondt å snakke om, er at det er jo faktisk de som er de første offer for overgrep - og alt det andre, som er de hardeste pådriverne for åpne grenser - og armer.

Jeg har hørt en påstand som kan synes drøy: I vår befolkning har vi ca. 50% som er mulige landssvikere. Det ligger i kvinnens gener, i hennes natur, at hun vil søke mot den som fremstår sterkest, den aggressive, den som hun ser for seg som seirende i en strid. Historien har vist oss dette, hun kan ikke hjelpe for det, hun vil ha styrke og trygghet.

Det hviler på dem av oss som fremdeles kan beskrives som mannfolk (en gruppe som later til å bli mindre ettersom tiden går) å demonstrere at det faktisk er vi som er sterkest i den mannjevning som vil måtte komme. Det er bare å konstatere at altfor mange menn er villige til å føye kvinnen i alle mulige emosjonsmotiverte påfunn, for å bli begunstiget hennes positive oppmerksomhet.


Det hviler på oss mannfolk, og vi må lede kvinnen rett vei, vi kan ikke ta henne for gitt, hun er styrt av følelser og instinktiv søken etter trygghet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder


Publisert 03.02.2022

Av Sivert Antonsen


Erna Solberg & Co. har ødelagt for ekte konservativ og nasjonsbevarende politikk for titalls år fremover. Uansett hvor hardt hennes etterfølger(e) jobber, vil de møte seg selv i døren. Jeg har nesten ikke ord for hvor ødeleggende hennes regjeringsprosjekt har vært for landet på lang sikt. Kjønnskvotering, karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder, ingen krav til noenlunde langvarig arbeidserfaring eller forventninger om et visst intellektuelt nivå er medvirkende årsak. Det er vårt politiske system som har feilet, all den tid det ikke er de beste blant oss som får regjere. Det er sørgelig.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avradikalisering av NRK


Publisert 28. januar 2022

Av Bjarne Antonsen


Media fikk tidlig tips om at det var en norsk konvertitt som stod bak terroren på Kongsberg, men media fortiet opplysninger som ikke passet inn i deres kram. Verst er NRK.

Det er på sett og vis bare av det gode at NRK fortsetter å torpedere sitt fra før særdeles frynsete omdømme. Men ettersom dette tvangsfinansierte milliardsluket ikke er i nærheten av å operere innenfor demokratiets rammer, så blir deres aktivistpregede kampanjejournalistikk legitimert og godkjent likevel. Enhver annen bedrift som hadde hatt informasjon og troverdighet som sitt daglige levebrød, ville gått sultedøden i møte for lengst. Man mer enn aner hvor vi er på vei når det hyles opp om hvor viktig det er med avkolonisering av akademia, samtidig som det er en rungende taushet om behovet for avradikalisering av NRK.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kloke ord


Publisert 21. januar 2021

Av Odd Olav Bjørnsen


Den kjente, men nå avdøde Joralf Gjerstad sa og skrev følgende en gang: «Jeg er bekymret for samfunnsutviklingen i Norge. Det hjelper ikke hvilket parti som vinner valgene dersom vi ikke verner om det norske demokratiet. Vi kan ikke åpne dørene for utlendinger og gi dem makt til å styre landet. Det er farlig å si det, men det er sant.»


Denne modige og frittalende hedersmannen sier naturligvis sannheten! Men det skjønner ikke hverken politikerne eller velgerne – dessverre.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - og pensjonister


Publisert 17. januar 2022

Av Bjørn Olavsen d.y


Utlendingsnemndas (UNE) avslag på afghanske Mustafa Hasans søknad om oppholdstillatelse i Norge ble erklært ugyldig av Oslo tingrett

Men kan vi ikke nå få en sammenligning mellom kostnader for norske pensjonister og innvandringen spør en innsender til et kommentarfelt. Det kan du i alle fall glemme! Skriver en annen.

Det går ikke an å finne ut hva denne hodeløse innvandringen fra ikke-vestlige kulturer koster samfunnet, fordi den er innbrakt i alle budsjett og godt skjult, mens utgifter til pensjonister er tydelig og lett tilgjengelig, og for mange yngre fremadstormende politiske broilere enkelt å saldere.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk feminisme


Publisert 13. januar 2022

Av Odd Olav Bjørn


Dagens nyhetssendinger er preget av en økende politikerforakt med basis i strømregninger, pandemiens innstramminger, hemmelighold og stortingsrepresentantenes rovdrift på goder som står til deres disposisjon. Men bak det hele står et feministisk bakteppe. Et utall «jentunger» i 20-års alderen står frem som erfarne stortingspolitikere – spesielt i NRK. I regjeringen er det ikke stort bedre. Det samme gjelder ledere i offentlige bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Uansett hvilket tema som bringes på bane her er det i realiteten kjønnskampen som er viktig – promotert av feminister i alle aldre og nyanser.


Derfor kan en konkludere med at det er den sterke politiske feminismens fremvekst som er årsaken til dagens allsidige problemer. Løsninger ligger i å utarbeide valglover som sikrer kvalitet på de som kommer på Stortinget etc. Hvis man ikke klarer det får, man satse på loddtrekning - og gi representanten en lønn som tilsvarer landets gjennomsnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam Net


Publisert 6. januar 2022

Av Hans Jonsen


Politikere og andre samfunnsaktører snakker om hvor viktig det er med integrering (dessverre uten å definere hva dette da skal innebære, men som naturlig impliserer at fremmedkulturelle skal tilpasse seg og innordne seg i det norske samfunnet og våre verdier, normer, lover, regler, skikker og levesett). Men det som islamistene vil foreta seg i forhold til unge med fremmedkulturell bakgrunn - innebærer det stikk motsatte.

Hvis disse islamistene får dure i vei med indoktrinering av ungdom, er det en fallitterklæring i forhold til myndighetenes evne og vilje til å legge til rette for integrering og forhindre stadig mer segregering, utenforskap, parallellsamfunn og gettoer, forhindre radikalisering, og unngå slike tilstander som vi ser bl.a. i Sverige. Det er jo akkurat slikt ideologisk tankegods som Islam Net forfekter – og vil indoktrinere unge fremmedkulturelle med – som kan føre til radikalisering og fundamentalistisk og ekstremistisk orientert tenkning, mentalitet og holdninger.

Det er grunn til å minne om at det var i og rundt Islam Net-miljøet at en rekke personer (inkl. IS-kvinnen som ble hentet tilbake til Norge og siden dømt) ble radikalisert, knyttet opp til IS og reiste til IS-kalifatet for å begå disse uhyrlige og umenneskelige handlingene som ble begått der. Indoktrineringsprosjektet til Islam Net må stoppes. Å ikke gjøre det er direkte uansvarlig. (Integrering: Vi må ta hensyn til kultur, vaner og skikker innvandrere tar med seg. Assimilering: Innvandrere må tilpasse seg og bidra positivt til norske vaner, kultur, skikk og bruk).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor kan ikke hvite land forbli hvite?


Publisert 1. januar 2022

Av Helle Monsen


Det finnes få europeiske nasjoner tilbake der masseinnvandringen fra den 3. verden ikke har satt sine spor og dominerer gatebildet.

Hvis man ønsker mangfold, flerkultur og unike etniske folkeslag så er den masseinnvandringen vi ser i dag en total destruksjon av nettopp dette. Kun ved å la alle nasjoner, folkeslag og kulturer få utvikle seg i stor grad alene og uten påtvungen innblanding, vil man kunne oppleve unike kulturer og etnisiteter. All innblanding og kulturell appropriering må være frivillig og tas imot av den enkelte etnisitet og kultur på en naturlig måte.

Å påtvinge et land, et folk og en religion mangfold via konkurrerende eller diametralt motstridende kultur. vil være destruktivt og til slutt helt ødeleggende for den kulturen som ikke klarer å hevde seg selv. Til slutt går den i historiens glemmebok for aldri å gjenoppstå igjen. Ofte er det den kulturen som åpner sine grenser, frivillig eller ikke, som taper.

Så man kan spørre norske politikere og eliten om hvorfor man ønsker å sette ulike etnisiteter, kulturer og religioner opp mot hverandre der alle kjemper om å vinne og bli den dominante i samfunnet. Historien har vist at dette svært mange ganger ender opp i borgerkrig og blodbad.

Hva er poenget med å dra på ferie til et fremmed land, hvis alle nasjoner skal være flerkulturelle og skal se like ut? Det er jo ikke flerkultur. Det er monokultur av det verste slaget. Et grått og kjedelig samfunn, der man ikke lenger kan nyte menneskehetens mangfoldige utfoldelse. Tilbake har man ødelagt tusenårige nasjoners møysommelige oppbygging av sin egenart med musikk, klesdrakt, språk, filosofi, religion og mat.

Denne åpenbare logiske tankefeilen som venstresiden har forsøkt å selge oss i mange tiår nå, må avvikles og kastes på historiens skraphaug. En nasjon, et folk og en kultur tar til seg ting naturlig og sakte. Å presse to, kanskje tre ulike kulturer og levemåter sammen på et begrenset område – med makt og vold – skaper bare uro, krig og ulykke for alle de involverte.

La oss få tilbake vår unike og verdifulle nasjonale identitet. La oss samarbeide og skape fred på kryss og tvers av grenser og kontinenter. La oss skape en fargerik, unik og vakker verden. Hver for oss.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam er problemet


Publisert 12. desember 2021

Av Arne Pedersen


Undersøkelser tyder på at innvandring ikke lenger er like høyt på lista over nordmenns bekymringer.

Dette kan skyldes at asyltilstrømningen for øyeblikket er relativt lavt. men hovedproblemet er at Oslo-media, eller mainstream media, særlig NRK, har berøringsangst for saker som handler om innvandringens skyggeside: kriminalitetsproblemene, de store økonomiske konsekvensene, verdiutfordringene, problemet med islam og hvordan vårt samfunn endres på grunnleggende vis.

Selv om det ikke kommer så mange asylsøkere lenger må man spørre seg hvilken type fremmedkulturelle innvandring er det egentlig som er utfordringen og hva kan realistisk gjøres for å bremse den enda mer?

Svaret er: Det handler om islam. Problemet er ikke jødedommen, buddhismen eller hinduismen. Det er knapt lov å si det offentlig lenger; men islam, slik den praktiseres i de fleste muslimske land, er rett og slett lite kompatibelt med vestens frie samfunn. Den debatten er knapt tillatt lenger, da det hefter stigma og diagnoser ved å kritisere islam – såkalt «islamofobi». Men det er uten tvil først og fremst innvandringen fra muslimske land som er problemet. «Løsningen er enkel: dagens asylsystem må avvikles og personer som har fått opphold i Norge må returneres til sitt hjemland når det er mulig.»


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dersom vi ikke tar grep


Publisert 4. desember 2021

Av Steinar Sandsli


Ifølge den anerkjente Oxford-professoren Paul Collier er det en omvendt sammenheng mellom andelen innvandrere i et land og viljen hos dem med mer enn medianinntekt til å delta i velferdsoverføringer til dem med mindre enn medianinntekt.

I tillegg må vi ikke glemme at integrering og assimilering av flyktninger i praksis går veldig sakte. De bekymringsfulle trendene knyttet til barnefattigdom, ungdomskriminalitet og lav yrkesdeltagelse blir ikke bedre over tid. Vi har ingen kjente løsninger. I andre europeiske land er problemene enda større. Det kan fortelle noe om hva vi har i vente dersom vi ikke tar grep.

Det kan oppleves utilstrekkelig å demme opp for flyktninger i nærområdene. Men det er likevel bedre, tryggere og mye rimeligere enn å demme opp for problemene her i Norge. Å ta flyktninger hit handler kun om å hedre sitt eget selvbilde og ikke om å egentlig hjelpe mennesker.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politiserte domstoler – og strømprisen


Publisert 30. november 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det hele begynte med EUs fjerde jernbanepakke. Stortinget ba for første gang siden 1945 om en betenkning fra landets øverste domstol. Flertallet ville at Høyesterett skulle vurdere det rettslige grunnlaget for å avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Høyesteretts enstemmige svar var klart. Stortinget kan med vanlig flertall overføre myndighet til en organisasjon Norge ikke er medlem av når det er «lite inngripende».


I 2018 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Den inkluderer nettopp EUs energibyrå Acer. Senterpartiet kalte vedtaket «en klar omgåelse av Grunnlovens bestemmelser». Nå er saken om Acer vurdert av Oslo tingrett. Tingrettens konklusjon er at Senterpartiet tok feil, retten mener Stortingets beslutning «bygger på en riktig forståelse» av Grunnlovens bestemmelser. Vedtaket «er derfor ikke i strid med Grunnloven». Tingrettens vurdering er at i energisamarbeidet med EU og Acer er en begrenset og lite inngripende overføring av myndighet. Dette viser at våre domstoler er politiske aktører.


Mange mener at selv om myndighet overføres i små porsjoner, er det over tid nå blitt så mye at det passerer grensen for hva som er lite inngripende. Mange mener nå at Stortinget omgår Grunnloven. Noe slikt er svært alvorlig og medfører rekordhøye strømpriser i vannkraftlandet Norge. Våre politikere og deres lydige domstoler er en skam for land og folk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner i Forsvaret


Publisert 25. november 2021

Av Kristian Toresen


Kvinneandelen blant de 1 081 nye rekruttene som i 2021 er innkalt for å gjennomføre verneplikten i Sjø- og Luftforsvaret, er på hele 46 prosent. Det er ny rekord.

Det er kjempebra mener Ronny Kristoffersen øverstkommanderende på KNM Harald Haarfagre. Kvinner i forsvaret gir et større mangfold. De har mye kunnskap og erfaring, og en fordeling av kvinner og menn gir et bedre læringsmiljø for Forsvaret.

Økende kvinneandel i forsvaret har lenge vært et politisk mål. Det finnes per i dag knapt noen som i offentligheten hevder at dette er en utvikling man bør være på vakt mot. Da står både ens karriere og gode navn og rykte i fare.

Men Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, antyder at dette ikke nødvendigvis er positivt i absolutt alle henseende. For selv om han oppskriftsmessig sier det er mange fordeler med en jevn fordeling av kvinner og menn i Forsvaret, påpeker han at det kan gå ut over den fysiske kapasiteten.

Verken Aandstad eller andre presiserer hva de mange fordelene med høy kvinneandel består i, annet enn at det gir mer «mangfold».

Få vil hevde at det å bytte ut menn med kvinner, er noe som automatisk gir økt kampkraft for en militær avdeling. Det måtte være hvis kvinner tilførte egenskaper og kompetanse menn ikke har, på områder som er avgjørende for avdelingers evne til å føre strid. Noe slikt er det vanskelig å finne dokumentasjon for.

Det derfor i hovedsak ikke Forsvarets objektive behov som begrunner satsningen på økt kvinneandel i Norge. Dette bygger mest på politiserte argumenter knyttet til «mangfold» og kvinners muligheter.

Imidlertid er det blitt betent og vanskelig både for befal og forsvarspolitikere å fremme noe annet syn enn at man bør få flest mulig kvinner inn i de væpnede styrker.


Derfor bør man snarest mulig starte en prosess hvor kvinnene fases ut av forsvaret.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den norske folkesjelen


Publisert 20. november 2021

Av Paul Skansen


Påpeker du ovenfor bekjente at du ikke tror på propagandaen fra NRK og de andre media, blir du frosset ut og mistenkeliggjort som rasist. Nordmenn lar seg dessverre indoktrinere, og de har lært at sånne som oss, som har kunnskap om alt dette og protesterer, ikke er anstendige mennesker - vi leser jo Rights, Document, Resett m.m. Dette er også en del av propagandaen fra "eliten". De fleste nordmenn tror at islam og muslimer vil det samme som dem; leve fredelig i et vestlig samfunn med vestlig kultur. De som søker den norske kirke, tror alt er som det skal være når det gjelder islam. Kirkens forkynnere er jo også med på å spre propagandaen fra myndighetene.


"Vi må jo hjelpe!" Nordmenn er stolte over givergleden sin - like naive og med samme toskete selvfornøydhet som Henrik Ibsen kritiserte den norske folkesjelen for å være for over 150 år siden. Derfor vendte Ibsen ryggen til Norge - derfor vender vi, som ser hvor vi er på vei, også ryggen til den politikken som styrer Norge i dag. De fleste nordmenn følger bjellekuene, de gidder ikke annet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den grønne løsningen heter - kjernekraft


Publisert 19. november 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Fem EU-land ser med uro på at eksperter i EU-kommisjonen mener atomkraft ikke er mer skadelig enn vind og sol. De er urolige over å lese oppfatningen fra det felles forskningssenteret om at det ikke er tegn på at atomkraft, som er en høyrisikoteknologi, er mer skadelig for helse og miljø enn andre energiformer, som sol og vind, heter det.

Andre steder i EU er flere land i gang med å bygge eller renovere sine atomkraftanlegg. Det gjelder Frankrike og en del land i Øst-Europa. Med Frankrike i spissen forsøker disse landene å gjøre atomkraft til en del av den grønne løsningen.


EU-kommisjonen har nå utsatt beslutningen om hvorvidt atomkraft skal med på listen over bærekraftige energikilder. Kommisjonen arbeider for å finne et kompromiss, og to ekspertgrupper har nylig sendt inn sine standpunkter. Men trenger man være ekspert for å forstå at kjernekraft er svaret på klimaproblemet?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 7. november 2021

Av Gunder Olavsen


Mye av det som skrives mister totalt troverdighet når det kommer fra en organisasjon som Islamsk råd. Det er vel få - om noen som - har gjort mer for å hindre integrering - og skape inntrykket av at muslimer er farlige mennesker som lever i lukkede parallellsamfunn enn Islamsk råd.

Islamsk råd har oppgjennom årene bl.a. gitt støtte til fatwaen mot Rushdie, vist forståelse for drapet av en nederlandsk politiker, gått til angrep på ytringsfriheten i forbindelse med karikaturtegningene, uttalt at sharialoven står over den norske loven, jobbet for en rekke kvinneundertrykkende tiltak m.m. Er det noe som kjennetegner Islamsk råd de siste 30 årene er det kontroversielle uttalelser og støtte til ekstremister.

Det er vel en av grunnene til at Islamsk råd ikke engang har tillit blant store deler av de norske muslimene.

Her er et godt råd til Islamsk råd: Les teksten dere selv har skrevet og tenk over hvordan dere selv har ødelagt dialogen mellom muslimer og andre i landet de siste årene og hvordan det har vært med på å løfte frem slike som Manshaus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neste generasjon "nordmenn"


Publisert 3. november 2021

Av Tonje Antonsen


De demografiske endringene i europeiske land foregår i raskt tempo. Nå har nesten halvparten av barna i Tyskland og Belgia migrantbakgrunn. 

Mye av problemene i muslimske land skyldes overbefolkning. Det fører til evige kriger og ufred samt migrasjon til Europa. Dersom Europa ikke stenger grensen og starter repatriering, vil Europa oppleve nøyaktig de samme problemer muslimene flykter fra.
Noen hevder at migranter vil tilpasse seg og få små barnekull etter hvert. Det er intet som tyder på det. Muslimske kvinner er fødemaskiner også som bosatt i Europa. Dessuten er bigami en tradisjon de tar med seg, og som også gir store barnekull med "enslige mødre" og en fraværende far.
Rapport fra Oslo forteller at barn som er gjengangere mht. kriminalitet, kjennetegnes med foreldre som er innvandret til Norge, trangboddhet, fattigdom og "enslige mødre". Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap.


Hva skjer med deres barn, neste generasjon "nordmenn" med opprinnelse fra Asia og Afrika?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rettmessig kritikk


Publisert 30. oktober 2021

Av Lars Helgesen


Jon Helgheim (FrP) mener muslimer er «selvmedlidende» etter debatt hos Islam Net i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom.


Helgheim kommer også med en kraftsalve mot det han mener er enkelte muslimers tendens til å ikke tåle kritikk. – Jeg diskuterer mye med muslimer i Norge og det er riktignok store forskjeller, men en gjenganger er at mange er svært lite mottagelige for kritikk og svært raske med å besvare kritikk med påstander om muslimhat. Sannheten er at få andre blir skånet og beskyttet så mye som muslimer i Norge. Nå er det på tide å ta seg sammen og tåle rettmessig kritikk uten å bli selvmedlidende!


Men var det ikke forutsetningen at disse muslimene skulle reise tilbake til sine fedreland – og ikke danne parallellsamfunn i Norge? Her har politikerne sviktet i så stort omfang at riksrett hadde vært på sin plass.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten - og norsk lov


Publisert 26. oktober 2021

Av Odd Olav Bjørn


Aftenposten hadde den 25. oktober 2021 et helsides oppslag om vellykkede muslimske kvinner fra Somalia – Ubah Aden (AP), Kafia Hashi Muhamud (AP) og Marian Hussein (SV). Innlegget er skrevet av Nazneen Kahn-Østrem som er en muslimsk kommentator i nettopp Aftenposten. De som følger med, vil se at Aftenposten er en notorisk forkjemper for innvandring og islamisering av landet. Dette til tross for at det er en forutsetning at asylsøkerne skal reisehjem når det er mulig - og at avisens prosjekt er i strid med loven: Å promotere islam slik Aftenposten gjør, er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Norges Motstandsbevegelse følger utviklingen i avisen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor er dere kommet hit?


Publisert 22. oktober 2021

Av Øyvor Sinsen


Under valgkampen formelig boblet venstresiden over av entusiasme, og et av yndlingsemnene var høyreekstremisme. Om man prøvde å antyde et fredelig tverrpolitisk samarbeide mot både høyre- og venstreekstremisme etter 22. juli, er det forlengst glemt, om noen i det hele tatt fikk det med seg.

Forstår ikke Islamsk Råd at mange av oss ikke oppfatter muslimske innvandrere som samarbeidsvillige. At de på mange områder forlanger særbehandling, og lett blir krenket om vi ikke er enige – jfr. Kongsberg-terroren. Dessuten er det et faktum at innvandringen koster betydelige beløp.

"Sosioøkonomisk rettferdighet" og "universelle menneskerettigheter" skaper kollektiv identitet - presenteres det så flott. Men er det virkelig så enkelt å smelte sammen Midtøstens middelalderske ideologi og gru med et rettferdig og moderne vestlig demokrati. Jeg bare spør. For hvorfor er dere kommet så langt hit i nord - hvis det er så mye dere ønsker å forandre?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernen til problemene


Publisert 16. oktober 2021

Av Kari Rolfsen


Barneombud Inga Bejer Engh forteller i juni 2021 at de har gått igjennom straffesaker der barnet eller ungdommen enten var satt i varetekt eller fengslet. Det heter at funnene «viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger». De har som regel en annen etnisk bakgrunn enn norsk, altså innvandrerbakgrunn og de bor stort sett på Oslo øst, og begår kriminaliteten i Oslo. De bor også i «levekårsutsatte områder», altså innvandrertette områder.


Hva sier så Justisdepartementet som har fått et brev fra Barneombudet om deres undersøkelse? Jo, at «arbeidet med ungdomskriminalitet ikke alene kan overlates til justissektoren, men må involvere flere sektorer». Pekeleken er fortsatt populær i det offentlige, men for all del: ikke gå grundig inn på hva som er kjernen til problemene – nemlig ideologien som hersker i miljøene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feministiske politikere


Publisert 11. oktober 2021

Av Sigurd Bjartnes


Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.

Men det er ikke bare Sverige som er ødelagt av feminister, også Norge og resten av vestlige land er nå i ferd med å bli revet i filler av feministiske politikere, som ikke fatter hva de selv holder på med! De samfunnene som nå ødelegges av dårer, var verdenshistoriens beste samfunn for 30-40 år siden! Velkommen til helvete på jord!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for innvandrere


Publisert 6. oktober 2021

Av Bjarne Antonsen


Muslimen Begard Reza trakk seg nylig fra Statens utnevnte Ytringsfrihetskommisjon (YFK). Hun var sterkt kritisk til «latterliggjøring av transpersoner og Metoo». Hun ville ha en ytringsfrihet som ikke var «krenkende». Nå får hun en slags støtte fra muslimen Zahid som bare forverrer saken. Men det Sarah Zahid bringer til torgs til forsvar av den utflaggede Reza bør vekke bekymring blant de øvrige medlemmene av denne fritidsklubben. Hun går så langt som å påstå at hun aldri vil fatte og begripe "at det ikke falt regjeringen inn at det og først og fremst er behov for mørkhudede i vurderingen av rasismeparagrafens status i Norge".

Det er såpass brungrumsete å påstå at enkelte hudfarger er mer egnet enn andre til å vurdere juridiske problemstillinger at Zahid burde fått reisepass fra denne fritidsklubben for å fremsette hatefulle ytringer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Åsted Scandic


Publisert 25. august 2021

Av Odd Bjørnsen


Et medlem av Norsk Folkeparti overnattet på Scandic ved Sørlandshallen i juli i år. Det var en selsom opplevelse. En meget stor del av gjestene var innvandrere med muslimske hijaber og somaliske klær, samt et utall barn. Disse barna lekte i gangene med skrik og rop til langt på natt, samtidig som de slamret med dørene inn til rommene de disponerte. Et annet fenomen var at kvinnene overhodet ikke viste seg i spisesalen – og det var heller ingen trengsel ved egg og bacondisken.


Er det slik å forstå at Scandic gir fordeler og bedre service til innvandrere og spesielt muslimer, vi har aldri opplevd et slikt antall på andre – og billigere – hoteller. Er en rompriser på kr. 2600 pr. natt noe for flyktninger og asylsøkere?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flerkulturelt råd


Publisert 19. august 2021

Av Odd Olav Bjørn


Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken fant sted tidligere i år. Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen. Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet. Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.


Har ikke Afghanistankrisen dokumentert utenfor enhver tvil at et samarbeid med islamister ikke har noe for seg.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021

Av Odd Bjørnsen


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feministbevegelsen har lyktes


Publisert 2. august 2021

Av Vegard Antonsen


Meningen med likestillingsprosjekter er "equality of outcome" gjennom hele samfunnet, men kun isolert til "de rette". dvs. kvinner og minoritetsgrupper. Det er en ideologisk endring som er en konsekvens av at feministbevegelsene har lyktes med indoktrineringen sin. Det har ingenting med grunnleggende samfunnshensyn å gjøre, som å ha et effektivt forsvar. Det er kun noe som gjøres for å tilfredsstille ideologien. At det driver risikoen i samfunnet voldsomt opp blir ignorert. "Kvinner er bedre enn menn fordi patriarkiet.. " og andre ulogisk utsagn som at "mangfold er bedre" overstyrer samfunnets behov for trygghet og selv markedskreftene - så lenge man kan bruke av oljefondet og nordmenn villig betaler skatt og lar seg diskriminere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Høyesterett - en del av maktapparatet


Publisert 30. juli 2021

Av Dagny Jelstad


Media omtaler i juni 2021 saken om den 12-årige barnebruden fra Syria, som etter årevis i norsk rettssystem har fått endelig opphold i Norge. Dommen er høyst problematisk, og utelater flere vesentlige argumenter for motarbeidelse av tvangsekteskap, misbruk av barn – og ikke minst viser Høyesterett en svært manglende forståelse både for signaleffekter og psykologi hos utnyttede småjenter. I realiteten beskrives et tvangsekteskap. Det finnes ikke det menneske i Norge som vil tro at en 12 år gammel jente selv velger å ville gifte seg med en 25 år gammel mann. 12 år gamle norske jenter har leggetid halv ti og må minnes om å ta med matboksen i skolesekken.

Dette viser at Høyesterett er en del av maktapparatet. Rettens medlemmer tolker først og fremst det de mener er politisk korrekt. Deres oppgave i systemet er å forankre tidens framherskende vinder i en eller annen lovparagraf eller internasjonal bestemmelse, noe som i alle påkommende tilfeller har vist seg å være meget, meget enkelt. Hvis noen lurer på hvor dette bærer hen, så rir rettens medlemmer uavlatelig med horisonten som mål. Bare gudene vet når de beregner å nå fram.

I Frostatingsloven, en av Norges eldste lovtekster, heter det: "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Synd at dagens høyeste rettsinstans også har glemt denne setningen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den 22. juli – hvorfor?


Publisert 22. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Igjen blusser debattene om årsaken til tragedien på Utøya opp igjen. Men er nå dette så vanskelig da? Den bakenforliggende årsaken er jo åpenbart manglende demokrati og ytringsfrihet i landet - kombinert med sensur og utestengelser. Bakteppet inkluderer også feminiserte og venstrevridde media. Resultatet ble at terroristen ikke fikk gi uttrykk for sine meninger på normal måte - og valgte til slutt fatale ugjerninger som en måte å få uttrykke seg på. Er det dette Arbeiderpartiet og Norge skal minnes på sitt minnested.


Men det avgjørende spørsmålet for fremtiden er om situasjonen er noe bedre i dag – 10 år etter?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet – hva er det?


Publisert 11. juli 2021

Av Bjarne Antonsen

Sarah Zahid er en flott ung dame. Men ytringsfrihet har hun ikke peiling på. Derfor er hun et naturlig valg for supperådet Ytringsfrihets-kommisjonen. Men hvis det først skal opprettes en statlig fritidsklubb med fokus på ytringsfrihet, så bør den fortrinnsvis befolkes av de sjelene som ønsker å forsvare den, fremfor de som ønsker å bekjempe den.

Men hva skal vi med en Ytringsfrihetskommisjonen? Alle – spesielt politikere - går jo rundt og snakker om den fantastiske ytringsfriheten vi har her i landet. Vi trenger vel ingen kommisjon når vi har full ytringsfrihet allerede? Sannheten er den at vi – i strid med grunnlovens § 100 – ikke har noen ytringsfrihet her i landet.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feministisk kraftforsyning


Publisert 30. juni 2021

Av Bjarne Jansen


Statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel sto sammen om torsdagens offisielle åpning av strømkabelen mellom Norge og Tyskland, sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H) og Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Kritikerne mener den økte overførings-kapasiteten til 18 milliarder ikke vil gagne norske strømkunder.


At regjeringen gjennomfører et så omfattende og gjennomgripende prosjekt med store konsekvenser, uten å høre på landets innbyggere og skattebetalere, viser en arroganse uten sidestykke i norsk politikk. Dette er avgjørelser som burde vært forelagt ved en folkeavstemning. Landets innbyggere har stemt nei til EU igjennom to folkeavstemninger. Det bør i tillegg være begrenset hvor mye Norges befolkningen er villig til å ta av globalistiske anordninger. Om man ser på de beslutningene feministiske politikere har tatt over de senere årene, endrer disse samfunnet bare en vei, til det verre – dessverre.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 100


Publisert 22. juni 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være». Men er det noen som bryr seg om det i våre dager. Politikerne har ved straffelovens §§ 185 og 260 sørget for at det er straffbart å ytre seg hvis noen føler seg krenket. I media fremstår tusener av mennesker og krever at andre kun skal ytre seg om tema og på en måte som passer dem. Alt annet er hat og hets. Vi kan derfor slå fast at § 100 ikke lenger gjelder og at det ikke skal forekomme ytringsfrihet i landet. Husk det!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sosialistiske kvinner


Publisert 6. juni 2021

Av Dagny Jølssen


Når en løgn gjentas mange ganger, kan man være rimelig sikker på at det ligger en ubehagelig sannhet bak den. Slik er det når politiets “forebygging som hovedstrategi” forespeiler å gi et mindre kriminelt samfunn.

Med et politi med stadig flere sosialistiske kvinner i strategiske stillinger er det ikke rart at sosioøkonomiske forklaringsmodeller for vold tar stor plass. Det er heller ikke rart at deler av politiet ønsker å forsterke innsatsen på det forebyggende feltet, blant annet ved oppsøkende virksomhet blant 13-14-åringer og ved «god dialog» og «samarbeid på tvers av etater».

Politikerne har spilt en avgjørende rolle i å fremme denne formen for politifaglig arbeid. De har valgt å måle meningsløse parametere, ansette ledere uten fagkompetanse og gjennom retorikk gitt klart uttrykk for hva som er gangbart.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinnedominert


Publisert 8. mai 2021

Av Steinar Stensen


Bokhandlerkjeden Ark er en kommersiell aktør. Men de har ikke villet uttale seg om kjønnssammensetningen av juryen til Arks barnebokpris. Som forlagsredaktør i 16 år og vet jeg godt at litteraturbransjen for barn og ungdom er kritthvit og kvinnedominert. Jeg tror ikke juryen til Ark er noe unntak.

At det er så få mannlige redaktører og markedsansvarlige i forlag og bokhandel og at formidlere i bibliotek og skole for det meste er kvinner, spiller naturligvis inn på hvilke typer bøker som utgis, satses på i bokhandelen og som formidles til barna. Det ville vært naivt å tro noe annet

Av 14 prisnominasjoner til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris er 13 kvinner mot en mann. Fire av fire nominerte til Brageprisen for barnebøker er kvinner, fem av fem nominerte til Arks barnebokpris er kvinner

Gutter ønsker å lese om gutter, og det burde ikke skape debatt. Unge menn fortjener mannlige forbilder i tillegg til bøker som utfordrer dem på etnisitet, legning og verdier. Hvis litteraturen ikke oppleves relevant, forsvinner gutter som lesere. Jeg ser at det er en utfordring for en bransje med få menn å forstå hva vil gutta lese. Men om bokhandelen ikke ser verdien av gutter som målgruppe, er jeg bekymret for fremtiden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner i religionshistorien


Publisert 30. april 2021

Av Odd Olav Bjørn


Jeg har gått igjennom kvinnens stilling i de fem største religionene – Hinduismen, Buddhismen, islam, jødedommen og kristendommen. Fra tidenes morgen har alle disse satt mannen over kvinnen - mest verdslig, men også i mange tilfeller religiøst. Tradisjonelt sett ble kvinnen i mange samfunn betraktet som mannens eiendom. Kvinnens fornemmeste oppgave var å være en god hustru og mor.

Hvis kvinner og menn er psykisk og evnemessig like – hvorfor var da kvinnen underordnet mannen i alle disse religionene? Hvorfor var det ikke et eneste samfunn hvor kvinner var den dominerende parten.

Kan det ha noe med kampen for å overleve og bringe slekten videre å gjøre. Kanskje svaret er at en kvinne er en kvinne, og en mann er en mann – og de begge utfyller hverandre på godt og vondt.


I Norge i dag har feminismen overtatt i politikken og staten, blir alt bedre da – eller?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?

(Jobb nr. 2,3 og 4 kommer jeg tilbake til senere).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bare skriker og klager


Publisert 10. april 2021

Av Oddvar Antonsen


Det går omtrent ikke en dag, uten at stats- og kvinnekanalen NRK klandrer hele den "fæle mannsbastionen", for at ikke det er overvekt av kvinner innen det meste – selv om de har overtatt både politikken og statsinstitusjonene. Senest i dag, som tilfelle nummer, kanskje fem hundre, var misnøyen; "at var alt for få kvinnelige forskningsrapporter som ble publisert". Sist var det vel misnøyen med for få kvinnelige popsangere i fjernsynsvignetter som var tema.

Tross det synges og hyles det fra jenter/kvinner i radio/tv morgen til kveld. Er noe med denne vulgærfeminismen: som et forvokst barn som aldri blir fornøyd. Bare skriker og klager. De burde for alvor moderere seg kraftig, for å unngå å bli oppfattet som fullstendig useriøse.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med lavt melanininnhold


Publisert 5. april 2021

Av Berit Antonsen


Vi har med all mulig tydelighet sett det massive hatet som ble bygd opp mot Trump fordi han stilte seg på de svake og foraktedes side. Det hatet vedvarer fortsatt. Sammen med den enorme støtten han har i det amerikanske småfolket.

Fra alle samfunnets institusjoner blir det kommunisert en konsensus om at det kun er en liten gruppe med utskudd, hovedsakelig lavutdannede sjeler i rurale strøk, gjerne av mannlig type med lavt melanininnhold, som fortsatt ikke klarer å holde sine foraktelige holdninger for seg selv. Det er kun denne gruppen som er problematisk, fordi de står opp imot både urettferdighet og fremmede makter.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvinner hjelpes inn i lederstillinger


Publisert 1. april 2021

Av Anne Ånestad


Alle som jobber i organisasjonslivet, vet at påstanden om at kvinner ikke spør om fordeler, bare er tull. Store virksomheter – spesielt i det offentlige - har det som et uttalt mål at kvinner skal hjelpes inn i lederstillinger, gjerne med spesialtilpassede programmer og tiltak spesielt rettet mot å fremme kvinner. Ledere blir målt på hvor mange kvinner de gir muligheter og opprykk. Jeg har vært i flere møter med kvinnenettverk der kvinnelige ledere aktivt oppfordrer kvinner til å favorisere kvinner. Forskning fra NHH viser også at kvinner som er opptatt av likestilling har en tendens til å diskriminere menn, men ai, det er jo ikke forskning vi skal vise frem, er det?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avskyen for menigmann


Publisert 23. mars 2021

Av Dagny Julstad


Opptøyene i USA og stormingen av Capitol Hill bør gi vestlige ledere en bratt læringskurve om utrygghet og avvisning. Det er reelle følelser i store deler av den amerikanske befolkningen – og de forsvinner ikke etter Trumps avgang.

Vi har foreløpig ingen Trump i Norge, men avskyen for menigmann eksisterer i brede politiske miljø, og vi har medier som stiller krav om at folk må ta fullstendig avstand fra Trump for i det hele tatt å bli regnet som rasjonelle. Slik demonisering bør både medier og politikere avstå fra. De har i fire år rakket ned på og delegitimert en folkevalgt president i et demokrati, men viktigere; de stempler Trump-velgerne som uverdige borgere som man ikke trenger å høre på.


Her bør norske politikere lytte spesielt godt – ikke sant?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Livsforhold som gjelder i Norge


Publisert 10. mars 2021

Av Anders Persen


Det må da være svært få mennesker i dette landet som hater muslimer, man hater ikke folk som man ikke har noen sosial omgang med.

Men, mange ønsker ikke muslimer i landet fordi de forfekter en menneske- og samfunns-ideologi som, hvis den får fotfeste i Norge, kan forstyrre eller ødelegge det demokratiske og sosialt harmoniske samfunn som vi har i landet. Det kan ikke være mange nordmenn som ønsker seg et samfunn tilsvarende de land der den muslimske samfunnsorden er dominerende.

Våre politikere burde kunne forstå at det å uttrykke ønske om at "muslimisme" og deres tilhenger er uønsket i Norge, er ikke ensbetydende med at man hater disse menneskene.
Dersom muslimer, i likhet med alle andre innvandrede utlendinger, hadde tilpasset seg det norske samfunn med god vilje og med respekt for de livsforhold som gjelder i Norge, da hadde vi ikke hatt noen "muslim-debatt"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminismens jerngrep


Publisert 19. februar 2021

Av Odd Olav Bjørn


Oppegård Avis har siden slutten av oktober jobbet med saken om den topptunge organisasjonen i Nordre Follo, som ledes i dag av en rådmann og åtte kommunalsjefer. Disse utgjør Nordre Follos øverste administrative ledelse.

Det politiske og administrative bildet ser ut som følgende:

Ordfører: Hanne Opdan

Rådmann: Jane Short Aurlien

  1. Kommunalsjef for samfunn og bærekraft: Monica Lysebo
  2. Kommunalsjef for eiendom og bydrift: Liv Karin Sørli
  3. Kommunalsjef for arbeid og inkludering: Lene Jahren
  4. Kommunalsjef for helse og mestring: Marit J. R. Kronborg
  5. Kommunalsjef for oppvekst og læring: Sten Tore Svennes
  6. Kommunalsjef for kultur og samskaping: Anne Melsom
  7. Kommunalsjef for økonomi og organisasjon: Ellen Wibe
  8. Kommunalsjef for digitalisering og innovasjon: Sten Egil Drevdal

På landsbasis er 60 % av lederne i kommunene kvinner. men i Nordre Follo består 80 % av den politiske og administrative ledelse av kvinner. Til tross for at alle disse har millionlønn, har det kommet inn mange klager på den nye kommunen – og avgiftene og innvandringen fyker i været. På kjøpesentrene i kommunen ser man at innvandringen har tatt overhånd. Kan det bli for mye feminisme?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Strømpris


Publisert 13. februar 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Mange lurer på hvorfor vi har så høy strømpris her i landet, Andre lurer på hvorfor feil på et kjernekraftverk i Kina fører til at strømprisen skyter i været i Norge. Årsaken ligger i det faktum at NVE (Norges vassdrags- og energiverk) driver ikke-økonomisk energipolitikk i utlandet samt at politikerne bifaller det hele - for klimaets skyld. Kabler til utlandet og vindmøller til lands og til havs er yndlingstemaene, samt skattelegging av kraftselskapene og utbytte fra dette til andre formål enn kraftforsyning.

Norske vannkraftverk produserer ca. 150 TWh pr. år, forbruket i landet er på ca. 135 TWh pr. år – dvs. vi produsere over 11 % mer vannkraft enn vi forbruker. (I 2019 eksporterte vi 81,9 TWh og importerte bare 11,8 TWh)

Når vi vet at gjennomsnittlig pris for produksjon av en kWh er ca. 8 øre – hvorfor må vi da betale 70 – 80 øre – ja helt opp i kr. 2.56 pr. kWh? Hva er problemet?

Spørsmålet er om ikke NVE er elefanten i rommet her. Ikke bare har de mange hundrevis ansatte, men feminismen har også gjort sitt inntog. 40 % av de ansatte i Energiavdelingen er kvinner. Både direktør og seksjonssjef er kvinner. Slik kan vi ikke ha det – hverken i politikken eller offentlig sektor. Vis din misnøye ved å ikke stemme ved neste valg – jfr. Hjemmesitterpartiet.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten – og kvinner


Publisert 29. januar 2021

Av Odd Bjørn


«Kamala Harris er USAs fremtid» skriver Christina Pletten i Aftenposten. Hun kan også fortelle at det europeiske USA er på vikende front og at innvandrere fra Kina og India kommer til å dominere.

De svarte i USA utgjør ca. 13 % og inderne er ikke kommet enda. Likevel syns Pletten og Aftenposten at det er greit at de hvite og kristne skal vike plassen for mørkhudede, samt fremmedkulturelle innvandrere - og overlate styringen av landet til dem.

Feministen Pletten har i hele Trumps periode rakket ned på presidenten og det han står for religiøst. Det virker som hun er gått helt i vranglås når det gjelder hvite, kristne menn i USA. Aftenposten følger opp - i samme avis - med utallige innlegg fra innvandrere – og da i hovedsak innvandrerkvinner. I tillegg trykkes en artikkel om angrende hvite kristne i USA - fordi de støttet Trump.

Det virker som om hatet har tatt helt overhånd i avisen - som på eier og ledersiden er fullstendig dominert av feministiske kvinner. Men slik kan vi ikke ha det. Aftenposten opptrer i - ord og gjerning - som en landssviker, jfr. straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».


Kanskje det er på tide med et oppgjør med feminismen – eventuelt også et nytt landssvikoppgjør?En politisk fallitt


Publisert 27. januar 2021

Av Stine Helgesen


Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden.

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan altså ikke godt nok norsk – de klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses. De vil ikke innse eller innrømme at det hele skyldes en hodeløs innvandring med påfølgende parallellsamfunn – en situasjon de selv har forårsaket. Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne enda om løsninger, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden. 


Det er ikke til å tro – eller?Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?Trump – og norsk presse


Publisert 18. januar 2020

Av Lars Hansen


Norsk Redaktørforening har sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag sendt en uttalelse til den amerikanske ambassaden i Oslo. De mener Trump har ansvar for at journalister ble banket opp ved Kongressen. Det er oppsiktsvekkende at presseorganisasjonene sender et slikt brev til USAs ambassade, - og desto mer siden de fremsetter påstander om USAs president som er solid fundamentert i tynn luft.

Brevet er undertegnet av generalsekretær i Norsk Presseforbund (NP), Elin Floberghagen, styreleder i Norsk Redaktørforening (NR), Hanna Relling Berg, og leder i Norsk Journalistlag (NJ), Hege Iren Frantzen. Alle er kvinner – det kan kanskje forklare brevet.


Her får vi det fastslått fra pressens øverste representanter: Motviljen de har mot USAs valgte president, Donald Trump, skyldes at han påviste løgnene medienes redaktører og journalister presenterte i samfunnsdebatten - han satte dagsorden og han trakket dem på tærne. Det tålte de ikke.

Nå prøver de å gjøre seg selv til ofre. Men hvorfor skal vi vanlige samfunnsinteresserte mennesker tilgi dem? Det er disse som sitter med makten, og fra sine maktposisjoner søker de å styre samfunnsutviklingen. Propaganda styrt av monomant hat mot annerledes tenkende leser vi fra avissidene - dag etter dag, måned etter måned. Sensur er blitt våpenet som holder ærlige, sannhetssøkende mennesker borte fra hovedstømsmedienes spalter.Selektivt hat


Publisert 10. januar 2021

Av Odd Bjørn


Fra rasismedebatten husker vi alle påstandene om hat og fobi mot innvandrere, muslimer, kvinner etc. Ordet hat blir flittig brukt i slike sammenhenger. 

I disse dager ser og hører vi at mange ønsker president Trump avsatt og han er allerede kastet ut av Twitter og Facebook. Ansatte både i aviser og TV-media – både her i landet og i utlandet - utrykker et hat mot presidenten på et nivå man aldri har sett før, som f.eks. Pletten i Aftenposten og Gressvik i TV 2. For nå er det ikke lenger nødvendig verken med ytringsfrihet eller vennlighet og forståelse for andres synspunkter. Legg merke til navnene og konfronter Trumpfhaterne med deres selektive hat når de dukker opp igjen i media.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021

Av Helga Nielsen


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Norsk demografi


Publisert 20. desember 2020

Av Odd Bjørn


Det mer eller mindre pålitelige Statistisk Sentralbyrå (SSB) har kommet frem til at nordmenn blir mer og mer vennlig innstilt til innvandrere. Bare noen få prosent sier de ikke ønsker fremmedkulturelle innvandrere i landet, Men det er vel slik at det er politikerne og de kvinnelige feministene i offentlig forvaltning som er mest positive til innvandring – paradoksalt nok. Ja – til og med i FrP i Oslo skal de heretter snakke om innvandring med innestemme. Samtidig overtar kvinnene politi- og rettsvesenet: Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner – som fra naturens side er positive til innvandrere. Er det noe rart at over 20 % av befolkningen i landet har innvandrerbakgrunn - i Oslo er tallet ca. 35 %. Landets største innvandringsaktivist – Aftenposten – kunne i går fortelle at nærmere 45 % av dem som var meldt døde, hadde innvandrings-bakgrunn. Hva blir det til neste jul?Den norske samfunnsmodellen


Publisert 14. desember 2020

Av Hans Bjørnsen


Den norske samfunnsmodellen bygger i stor grad på befolkningens opplevelse av samhørighet og å være i samme båt, noe som bidrar til høy arbeidsmoral, samhold og skattevilje. En stor grad av globalisering kan true denne samfunnsmodellen. Ved høy innvandring av mennesker fra andre kulturer, risikerer man at samfunnslimet svekkes og at fellesskapsfølelsen og opplevelsen av samhørighet forvitrer. Skulle dette skje, vil det neppe være mulig å beholde velferdsstaten i sin nåværende form. Grunnlaget for en velferdsstat er nettopp at det foreligger en opplevelse av samhørighet og fellesskap. Dette er nærmere beskrevet i boken «Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag» av Sigurd Skirbekk. I mange land i verden ville det ikke være mulig å ha en velferdsstat etter nordisk modell, helt enkelt fordi en slik fellesskapsfølelse ikke finnes der. Slik bør det ikke bli i vårt land.Kulturer på kollisjonskurs


Publisert 12. desember 2020

Av Hans E. Larsen


Når 30 – 50 % av landets befolkning er skeptiske/kritiske til muslimer - som utgjør 20 – 30 % av befolkningen - er det da landets opprinnelige innbyggere som bør endre sine verdier, eller de frivillig innflyttede?


Det siste århundret har det vært mange negative holdninger til kristendommen. Dette har medført debatt og kritikk, og omsider kristendommens fall. Ingen har kalt kritikerne "kristofobe". Både kristendom og islam er overtro - milliarder av mennesker har brukt betydelige deler av sitt liv på troen, uten å komme opp med et fnugg av bevis. Det merkverdige er at hvis jeg tror på et spøkelse i veggen og lar dette styre mitt liv, da er jeg sinnssyk. Men hvis jeg tror på en fiktiv allah eller gud, og lar en 1400 år gammel skrift styre livet mitt, da kan jeg påberope meg beskyttelse mot kritikk og statsstøtte!


Dette handler ikke bare om religion, men også om kulturer på kollisjonskurs i grunnleggende verdispørsmål. Islam vil helst ikke endre seg. Det i seg selv er skremmende, fordi deres gud har rett i deres øyne. Å påberope islamofobi vitner om islams fanatisme. Å påberope noe som forbindes med psykiatrisk diagnose ("islamofobi") hos ens kritikere - forteller meget om en selv.Religion foran demokrati


Publisert 7. desember 2020

Av Signe Hansen


I juni i 2019 banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- og familiedepartementet kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd». Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert. Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge.Handlingsplan mot muslimhat


Publisert 28. november 2020

Av Bjarne T. Nilsen


Regjeringen lager høsten 2019 en egen handlingsplan mot muslimhat, en egen nasjonal handlingsplan skal nemlig bidra til å forebygge og hindre diskriminering og hat mot muslimer.

Regjeringen har diskutert om tiltakene skal være en del av en bredere handlingsplan om rasisme og diskriminering, men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivret for å få en egen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høyt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier Grande.

Hallgrim Berg, forfatter, folkemusiker og tidligere politiker for Høyre, mener at det eneste man oppnår med en slik handlingsplan, er å fjerne ytringsfriheten og innføre en politistat.Må ta hatet på alvor


Publisert 24. november 2020

Av Odd Bjørn


Stortinget må sørge for at samfunnet har reell kompetanse om hva det faktisk innebærer å være muslim skriver Sarah Zahid, jusstudent og leder av Mino.Jur (minoritetsjurister) ved Universitetet i Bergen.

Hun vil at politikerne skal ta tak i det økende muslimhatet fremfor å skyve problemene under teppet. - Fremfor å iverksette effektive tiltak for å bekjempe denne diskrimineringen, vil enkelte i maktapparatet forholde seg passive. Noen benekter til og med at problemet eksisterer, mener hun. - Selv er jeg født og oppvokst på Holmlia, er muslim og har pakistansk bakgrunn. Jeg har sett hvordan innvandring har vært positivt og nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft legger hun til.


Ja – det er visst mange i landet som er enig i at innvandringen er en berikelse for land og folk.Felles kristent verdigrunnlag


Publisert 17. november 2020

Av Hans Bjørnsen


Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile statene. Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, for da undergraves staten og de kulturelle og etiske verdiene denne er bygget på. Formålet med innvandring er å styrke det eksisterende samfunnet i landet ved å hente inn folk som deler dets kulturelle verdier - og kan gi et bidrag til statens utvikling og velstand. Da blir vi også bedre i stand til å hjelpe folk i land som ikke er så velutviklet, eller til å kunne ta inn de som har et reelt behov for beskyttelse slik som forfulgte kristne og etniske minoriteter. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.Farsdag


Publisert 8. november 2020

Av Odd Bjørn


I dag er det farsdag. I Norge er farsdag, i likhet med i flere andre land, den andre søndagen i november. Farsdag er en hedersdag for fedre. I den grad farsdagen feires eller markeres, gjøres det gjerne innenfor familien, ved å gi far frokost på senga, en gave, eller bare ved å gratulere ham med farsdagen.

Men samtidig kan man lese at organisasjonen MannsForum inviterer til en konferanse hvor eksperter skal belyse de alvorlige problemene som diskrimineringen av fedre i Barneloven etc. skaper for barn og fedre etter samlivsbrudd: blokkering av delt bosted, samværsabotasje, farstap og fortvilelse.

Noe av årsaken til dette er feminismens kvelertak på samfunnet. Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, de fleste partilederne i regjeringen er kvinner, høyesterettsjustitiarius er kvinne, politidirektøren er kvinne, redaktørene for de største avisene Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende er kvinner etc. etc. Dessuten blir lederstillinger i det offentlige i stor grad besatt av kvinner.

Men denne tiltagende kvinnedominansen har ikke bare betydning for mannsrollen. Kvinner går oftest i bresjen for migranter – både i utlandet og her på berget. Dette medfører at vi har en offentlig utgift på om lag 230 milliarder pr. år – samtidig som innvandrerbefolkning nærmer seg 20 - 30% og er sterkt økende.


Dette kan ikke fortsette. Les mer på Norsk Mannsparti (norskmannsparti.no).Ukultur hos politiet – og innvandrere


Publisert 2. november 2020

Av Asbjørg Hansen


En forskningsrapport avdekker at kvinnelige studenter blir utsatt for seksuell sjikanering på Politihøgskolen. Da er plutselig "kultur" en akseptabel forklaring. Men det finnes ikke et eneste mediehus i Norge som med kritisk blikk vurderer å publisere, for ikke å si studere, kvinnesynet i mange av de kulturer som er kommet til Norge. Tvert om, mer innvandring fra MENA-land ønskes velkommen, uavhengig av om det byr på problemer – ikke minst for kvinner.

Vi ser det når det gjelder overfallsvoldtekter, da har det ingenting med kultur å gjøre. Et nedsettende kvinnesyn skal da bortforklares i alle mulige forkledninger. Å gå til angrep på «sine egne menn» – det er derimot medier (og kjønnsforskere) gode på.

Jeg skal ta både forskerne og mediene alvorlig når de klarer å rette søkelyset på patriarkalske voldsmenn fra MENA-land – og koble det til kultur. For der finner vi neppe «drøy humor», men det alvoret vil ikke pressen ta i.For trygghet og ytringsfrihet


Publisert 29. oktober 2020

Av Odd Bjørn


Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag skriver Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister (V) i oktober 2020 - etter drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike. «Derfor står jeg sammen med dere lærere. I deres klasserom. For trygghet og ytringsfrihet i vårt samfunn.»

Nei, det gjør du ikke. Du viser med all tydelighet at ytringsfriheten har dårlige kår. Spesielt i partiet Venstre der dere er mest opptatt av å importere stadig flere muslimske innvandrere samtidig som dere ikke setter noe krav til dem. Tvert imot er dere mer opptatt av det dere kaller hatprat - og forslaget i Stortinget om å fjerne den famøse hatprat-paragrafen vil Venstre med all sannsynlighet stemme mot.

Det er bare prat og ingen handling. Når det virkelig gjelder, feiger dere alltid ut.Manglende språk


Publisert 22. oktober 2020

Av Rolf Eriksen


Omtrent 25 prosent av alle barna som starter i første klasse i Oslo, snakker ikke godt nok norsk til å følge undervisningen. Nå vil Høgre kartlegge norsken til alle barn i hovedstaden før skolestart.

I Oslo var det av omtrent 7000 ferske elever i fjor, rundt 1700 som fikk vedtak om særskilt opplæring i norsk, viser tall fra forrige skoleår.

– Vi vil gi barna et tilbud om sommerkurs på to uker, der de kan bli betre kjente med det norske språket, lære seg omgrep og få en bedre skolestart, sier Saida Begum, Høgre sin ordførerkandidat i Oslo. Ho meiner at kartlegginga av alle barn i hovedstaden er en kostnad som er ei investering i barna sin framtid. Så spørs det om alle etnisk norske skattebetalere syns det.Sex i politiet


Publisert 16. oktober 2020

Av Bjørn Andersen


En studie har i oktober 2020 avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet. Både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland har varslet en oppvask. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd.

Det er en grunn til av vi har fått en helt annen oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Grunnen er at det som tidligere var normal oppførsel mellom kvinner og menn, nå er definert som trakassering. I tillegg har radikale, feministiske kvinner (jfr. ovenfor) tatt makten både i politikken, politiet og rettsvesenet. Det paradoksale er at disse kvinnene går inn for en ytterligere innvandring av muslimer - som ser på norske kvinner mer eller mindre som «horer». Forstå det den som kan.Islam er politikk


Publisert 4. oktober 2020

Av Alf Antonsen


I emnekatalogen «Forskning» ved Universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi - som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Hanafi ser ikke på islam som religion i tradisjonell forstand – for i ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne definisjonen tar ikke høyde for islams vesen, mener han. Så hvis forfatterne av ordbøker insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn.Når flerkulturen kollapser


Publisert 29. september 2020

Av Anders Kjeldsen


Langsomt går det opp for Medel-svensson at selvhatet mot eget land og kultur er en dødsdom for Sverige. Etter år med eskalerende bilbranner, voldtekter, terror, uro, opptøyer, kriminalitet, klanstyre, sharia, mafia, no-go soner og offentlig fattigdom som følge av ukontrollert masseinnvandring fra islamske land, klarer ikke lenger politiske festtaler og mediasensur å skjule problemene - derfor øker uroen.

For unge mennesker er kaoset med masseinnvandring, islam, klaner, hijab og fremmed macho-kultur en del av den svenske hverdagen. Men hva er problemet? Det har jo «alltid vært sånn», og det er ingenting å gjøre med det. «Du gamla du fria», maistenger, flagg, faner og slike «töntiga saker», er gammeldagse greier som ikke betyr noe.

Når flerkulturen nå er i ferd med å kollapse for alvor, og det alternative samfunnssystemet islam smetter inn i vakuumet og lover orden, fred og formål, blir det vanskelig å stå imot. Og for liberalere er jo det helt fint, siden alle er like, og alle er frie til å gjøre som de vil.

Men sosialismen, identitetspolitikken og islam inneholder ikke den minste lille flis av frihet. De er alle kollektivistiske ideologier som skaper sosialt press mot konformitet - og flaggbrenning har de alle lang tradisjon for – så lenge det ikke er islamske flagg og faner som går opp i røyk.Mobbekultur - med politiets støtte


Publisert 20. september 2020

Av Britt Antonsen


Politiet ble tilkalt etter at medlemmer fra SIAN dukket opp på et debattmøte i regi av Kvinnegruppa Ottar under Arendalsuka. To SIAN-medlemmene ble bortvist

Det er merkelig at et par sjeler fra SIAN skulle utgjøre noe som helst problem for kvinnfolkgruppa Ottar. Enda merkeligere er det at det er SIAN og ikke kvinnfolkgruppa som blir bortvist av politiet. Det virker som om det nesten alltid er minoriteten som skal tillates trakassert. Når en hel bøling har lagd leven og spetakkel under en SIAN-demonstrasjon, er det SIAN som blir bedt om å pakke sammen så det ikke blir enda mer leven og spetakkel.

Det er direkte utrivelig når en sånn mobbekultur får bre om seg med politiets støtte. Arendalsuka har selv støttet opp om diskriminering og forskjellsbehandling av folk, og hvis det ikke blir tatt avstand fra denne ukulturen, vil den fortsette å bre om seg ytterligere. Kvinnfolkgruppa Ottar bør be SIAN om unnskyldning, og heller ønske dem velkommen til deres neste arrangement. Det har vært evig nok av både intoleranse og ekskludering de senere år. Det blir ikke noe samhold og fellesskap av og støtte opp om et sånt tankegods som Raja og hans likesinnede forfekter.Må ta til motmæle


Publisert 10. september 2020

Av Odd Olav Bjørn


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsket muslimene til lykke med feiringen.

I en kommentar til hetsen sier Sanner, i likhet med Solberg, at det er viktig at folk tar til motmæle når tonen i kommentarfeltene blir for hard.

- Vi må alle fortsette å ta til motmæle. Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, men splittende debatt, hets og hat skremmer viktige stemmer bort fra debatten. Da må vi varsle ifra om at slik skal vi ikke ha det i Norge.

Under Støres innlegg kan kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiets partikontor fortelle at tonen var en helt annen. De har ikke sett seg nødt til å slette kommentarer, men har heller svart dem som kommer med kritiske innvendinger.

- Både Jonas og Arbeiderpartiet har nesten utelukkende fått positivt engasjement på våre hilsener. Vi jobber kontinuerlig med å følge med på debattene som pågår i våre kanaler og svare folk, og er bevisst på betydningen av å ha en tilstedeværelse i kommentarfeltene og fjerne uakseptable kommentarer, skriver hun i en tekstmelding

Burde ikke heller stortingsrepresentantene holde seg til Grunnlovens § 2 som sier at: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.Ramadan i Norge


Publisert 29. august 2020

Av Sverre Christiansen


En brusautomat på Oslo Sentralstasjon gir i mai 2019 et eksempel på islamiseringen av vårt samfunn som minner oss om det fraværende verdifellesskapet vi ser så mange utslag av: Siden muslimene befinner seg i fastemåneden ramadan, kunngjør automaten at den holder stengt frem til solnedgang.

På Facebook har noen lagt ut en liten videosnutt der automaten figurerer: En klokke på automaten teller ned til det øyeblikket hvor det igjen blir halal å drikke.

Isolert sett er denne automaten nærmest en kuriositet. Men den føyer seg inn i et mønster av store og små ting som hele tiden forteller oss at islam avviser andre verdisystemer.

Automaten befinner seg i et offentlig rom der de fleste som går forbi, ikke er muslimer, og hvor flere av muslimene ikke bryr seg om fastereglene. Men disse skal altså påprakkes nidkjære muslimers drikkeforbud på dagtid under ramadan.

Det er en symbolsk gest som det koster en viss anstrengelse å utføre, der hvor det ville ha vært enklest og minst kantete bare å la være. Men islam er iboende kantete. Det er derfor islams grenser er blodige.Jenter i flertall i politiet


Publisert 23. august 2020

Av Fred Halvorsen


400 ferske politistudenter starter i 2020 sin utdanning ved politihøgskolene i Norge, av disse er 51 prosent kvinner. Det er historisk. I fjor var 49 prosent av de nye studentene kvinner. Utviklingen er dermed ikke overraskende.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen forteller at det i nyere tid har vært en bevisst strategi å øke antall kvinnelige studenter.

Det er en politisk målsetting at norsk politi skal speile befolkningen. Da er det viktig at begge kjønn er likt representert, sier Skarpenes. Mangelen på fysisk styrke ble lenge brukt som argument for å holde kvinner ute, men i dag har kvinnene gode forutsetninger til å utøve den fysiske makten som trengs, i tillegg til egen beskyttelse, ifølge rektoren.

Fornuft og vett og forstand det kan man ikke regne med at denne kvinnelige rektoren er belemret med. Uansett så skal eksperimentet gå sin gang, selv når man sitter med fasit, noe som Sverige er et skrekk-eksempel på. Dette er ikke annet enn skadelig feminisme – rektoren burde fått noe annet å gjøre.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020

Av Kåre Wilhelmsen


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.Innvandrere anmelder nordmenn


Publisert 19. juli 2020

Odd Bjørnsen


Organisasjonen MINORG som ledes av Qirrat Shahid og advokatkontoret INSOLIDUM med advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari har jobbet en tid med å få på plass en solid anmeldelse mot organisasjonen SIAN (STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE). Qirrat Shahid uttaler at de ser på SIAN som de aller fleste: En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang. De andre advokatene i INSOLIDUM er Sheraz Malik, Muhammed Saqib Rizwani, Maryam Kausar og Veronica Viktil. Advokatfirmaet tilbyr ma. tjenester innen utlendingsrett, NAV og advokater i Pakistan.

Det er en økende tendens at innvandrere nå går til rettsak mot etniske nordmenn. Leder i Norsk Folkeparti ble anmeldt av innvandrere og bøtelagt fordi han på en nettside krevde at innvandrere skulle reise hjem til hjemlandet. Slik kan vi ikke ha det.Kona ble banket opp


Publisert 13. juli 2020

Geir Trøgstad


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?

En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn

Her må Erna personlig stå til ansvar. Jeg hadde selv muslimske naboer en gang. Kona ble banket opp og kastet i veggen ofte, vi hørte hennes skrik og hans sinte stemme, hele tiden. Jeg turte å snakke med henne om hun
trengte hjelp, men nei, ikke gjør noe, sa hun, da blir mannen min enda sintere og også på deg sa hun. De har lov til å oppføre seg slik. Muslimske menn bestemmer over kvinnene, og dette skjer mye mer enn noen tror, i Norge, som egentlig skulle være et likestilt land med demokrati. Men ærlig, jeg tviler på at Erna vil gjøre noe som helst, hun har ikke viten til å forstå hva Islam er. Det er en stor skam for en statsminister. Folk som vet hva Islam er, kan bare riste på hodet av henne. At man kan være så
fraværende i det som skjer i landet hun skal beskytte og tjene, viser at hun ikke er verdig til å være Norges statsminister. Når vi har valg, vil hun da se hva det norske folk mener om henne – eller?Politisk korrekt universitet


Publisert 27. juni 2020

Av Hans E. Larsen


Det er viktigere enn på lenge å verne om en liberal ytringskultur skriver i juli 2019 Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, henholdsvis rektor og prorektor ved Universitetet i Oslo

Unnskyld, men det er en hån å lese at Mo og Stølen tar til orde for en liberal ytringsfrihet i akademia. Ved UiO strykes studenter hvis de ikke har den politisk korrekte oppfatningen eller trekker inn teorier som ikke er politisk korrekte. Dette skjer flere ganger hvert semester, og er temmelig velkjent blant studentene. Det finnes en rekke professorer og andre vitenskapelig ansatte ved UiO som legger et betydelig politisk engasjement i undervisningen og sensuren på eksamener. Studenten lærer tidlig at man blir skviset ut hvis man ikke innretter seg. Er man kritisk eller kjenner feltet så godt at man våger seg frempå med andre synsvinkler enn faglærer, ender man fort opp med stryk (F). Dersom en ekstern sensor skulle finne ut at besvarelsen likevel er en A, sørger universitetet for å sette sammen en kommisjon som likevel trekker ned karakteren maksimalt. (Ja, Stølen og Mo - dette har skjedd.)

Stølen og Mo bør aller først se bjelken i eget øye før de mener noe om andre undervisningsinstitusjoner. Ellers blir det bare rett og slett for dumt. Rydd opp i eget hus først! Etter OsloMet er UiO det mest politisk korrekte universitetet i Oslo. Det finnes institutter hvor politisk korrekte personligheter forfekter en grusom moralisme inn i de innerste kroker og skremmer vettet av andre ansatte, slik at de ikke våger å si hva de mener - særlig i innvandringsspørsmål.Politi og politikk


Publisert 17. juni 2020

Av Oddbjørn Jonstad


I mai 2019 holdt organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) på Ski i Nordre Follo. Som formann i Norsk Folkeparti var undertegnede til sted og hadde en selsom opplevelse. Politiet gikk selv til angrep på dem som ble angrepet av motdemonstrantene – og hadde kun sympati for de mørkhudede pøblene som forsøkte å forstyrre demonstrasjonen. Jeg prøvde å snakke politiet til rette og ba om tjenestenummer – til slutt ble også jeg bortvist. Saken ble brakt inn for Spesialenheten for politisaker. Denne fant ikke grunn til å undersøke om det forelå noen klanderverdig opptreden av de navngitt politifolkene – dette mente alle de kvinnelige saksbehandlerne i Spesialenheten. Riksadvokaten var i hovedsak enig. Vi må bare slå fast at vi har fått et feminisert, venstrevridd politi og rettsvesen som løper de mindre oppvakte politikernes ærend.Handlingsplan mot muslimhat


Publisert 31. mai 2020

Av Berit Antonsen


Vi trenger en egen handlingsplan mot muslimhat for å få problemstillingen høyt på dagsorden, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H).

Samfunnet går i en mer og mer skummel retning når stadig flere tar til orde for et mer og mer diskriminerende lovverk. Det lille som fortsatt finnes igjen av fellesskap blir borte om prinsippet med likhet for loven blir helt saldert bort. Hvis Politiet skal begynne å registrere påstått muslimhat som hatkriminalitet, varer det ikke lenge før kommunistene vil ha kommunishat registrert som det samme. Så kommer naziene på banen med sine særkrav. Eller kvinnfolkgruppa Ottar. For ikke å snakke om samene, de kommer heller ikke til å finne seg i og bli avspist med en joikabolle i sakens anledning.

Til slutt vil også mannen i gata fremme krav om at hat mot mannen i gata skal registreres som hatkriminalitet. Det eneste man oppnår med dette, er å dyrke frem mer hat og splittelse. Det blir ingen fellesskapskultur av sånn dårskap. Skal det være det minste lille håp om en noenlunde vellykket assimilering, er det en forutsetning at alle må behandles likt.

Det er allerede et loverk som forbyr trusler og oppfordring til vold. I tillegg har man fått den særdeles diffuse og diskriminerende §185 å bale med. Hat er hat, og det bør man helst ha minst mulig av mellom folk. Men når det da likevel dukker opp av og til, så må det bedømmes som hat, og intet annet. Det kan ikke være et lovverk for muslimhat, og et annet for jødehat, eller homsehat. Det blir bare tull av den slags.


Det som trengs, er en handlingsplan for å gjenreise den kulturen som gjorde at Norge aldri behøvde å ha en eneste handlingsplan mot noe som helst slags hat. Det er på tide å ta til vett og bruke den kulturelle kunnskapen som fortsatt sitter igjen i den norske folkesjelen.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020

Av Petter Dagestad


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Antidemokratiske strømminger


Publisert 15. mai 2020

Av Hans Randstad


Vi ser nå at antidemokratiske strømminger har full kontroll i samfunnet. De partier en kunne forvente hadde en ledelse som skjønte hva et demokrati og ytringsfrihet innebærer, har sviktet disse prinsippene fullstendig. At det nettopp er Høyre som vil bringe HRS og liknende meningsbærere til taushet, viser at partiet ikke lenger vil spille noen viktig rolle i norsk politikk fremover. Partiet er villig til å støtte organisasjoner på ytre venstre fløy, totalitær Islam og overnasjonale organisasjoner. Det er langt fra hva partiet stod for bare få år siden. De som staker ut kursen for partiet må ha manglende evner eller/og så har de muldvarper i ledelsen - en ledelse som ikke er reflekterende, kritisk og demokratisk. Jeg tipper de ikke engang kan definere demokratiets prinsipper. Så dårlig står det til.Liker ikke å bli avkledd


Publisert 11. mai 2020

Av Mads Kirkeristen


«Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS (Human Rights Service) fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt» sier fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Men Høyre vet nok godt hva HRS er og står for, poenget er at de politiske partiene er de som har startet islamiseringen ved masseimport av andre lands borgere - derfor liker de etablerte partiene ikke at HRS avslører konsekvensene av den politisk drevne islamisering og masseinnvandring.

Stortingspartiene ønsker å kneble all motstand og HRS er uønsket fordi de er sylskarpe og veldokumenterte i sin kritikk - de politiske partiene liker ikke å bli avkledd. Partiene har ingen gode argumenter for islamisering og masseimport av andre lands borgere - derfor hater de alle som argumenterer imot globalismepolitikken.Byråkratisk eksplosjon


Publisert 7. mai 2020

Av Odd Bjørnsen


Erna Solberg og Siv Jensen advarte mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering da de dannet regjering sammen i 2023. Men hvordan har det gått?

I 2016 var det totalt 1018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn det var i 2013. Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som var større enn befolkningsveksten i samme periode. Samtidig hadde det vært en nedgang i antall sysselsatte i privat sektor. Nær en tredjedel av alle yrkesaktive i Norge jobbet da i offentlig sektor.

I 2016 var det 4 600 ansatt i departementene og 17 200 i direktoratene, til sammen 21 800 personer. Bare lønnskostnadene for disse er ca. 12 milliarder. I tillegg kommer det ca. 64 000 ansatte i de ytre etater underlagt direktoratene.

Siden den tid har antall byråkrater bare i direktoratene økt til over 20 000 og det øker år for år. Hva skulle våre politikere gjort uten oljefondet? Dette viser at Høyre ikke er noe godt valg når det gjelder å holde ord, samt styring av landet. Bare statsministeren - som altså kommer fra Høyre - har hele 95 personer ansatt på sitt kontor. Man må kunne spørre seg, trenger man nesten hundre personer for å produsere den svadaen hun forsyner media med hver dag. Velg kvalitet – velg Norsk Folkeparti.Frp underkaster seg islam


Publisert 27. april 2020

Av Roar Nordtvedt


Utvalgsleder Alf Erik Andersen i FrP vil kaste ut SIAN-medlemmer og de som «sprer hatefulle ytringer». Han ba fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Leder Liv Gustavsen i Viken Frp bekrefter at de har satt i gang en eksklusjonsprosess mot Brungot.

Dersom også Frp nå underkaster seg islam, kan ingen lenger bestride hvem som utgjør den mektigste maktfaktoren i Norge, eller hvem som om noen år skal overta den fulle makten i det Nye Norge.

Den dagen alle politiske partier og statlige organer har underkastet seg islam vil den videre islamiseringen gå på skinner. Norges inntreden i det utvidede Midtøsten bli fra da av en ren plankekjøring. Er det virkelig dette Frp ønsker?

Hvor ironisk er det da at et parti som i utgangspunktet ble dannet som en reaksjon mot statlig overstyring og overformynderi, skulle ende sine dager som et parti som frivillig underkastet seg en gjennompolitisert religion der skillet mellom religion og politikk og sivilsamfunn og stat er utvisket.

Hvor ironisk er det dersom et antiautoritært parti frivillig påtok seg rollen som fødselshjelper til etableringen av et shariastyrt kontrollsamfunn som får den gamle norske formynderstaten til å blekne i sammenlikning.NRKs kollaboratørvirksomhet


Publisert 19. april 2020

Av Olav Jonstadius


Innvandringen til landet er nå så stor og omfattende at den nærmest er å betrakte som en invadering - eller invasjon om en vil. Dette til tross for at en forutsetning for å få asyl her i landet, er at man returnerer til hjemlandet når det er mulig. Her har selvfølgelig våre politikere sviktet totalt. Men ikke bare politikerne – mange offentlige og private institusjoner og bedrifter har innledet et samarbeid med de invaderende migrantene. På godt norsk kalles dette kollaborasjon – utført av kollaboratører. Jfr. Wikipedia og Kollaborasjonen.no. En av de verste kollaboratører i landet er den tvangsfinansierte, statelige bedriften NRK – som nå også har fått en muslimsk sjef.


NRK har besluttet at ca. 30 % av de ansatte skal ha en fremmedkulturell bakgrunn. Det merkes godt på hvem som er fremtredende programledere og hvem som blir intervjuet og filmet på TV. Spesielt kvinner med fremmedartede navn er populære. Man skal lete lenge før man finner et redaksjonelt innlegg med antydning til kritikk av innvandringen. Derimot er EU og spesielt Angela Merkel i vinden blant journalistene.


Dette aktive samarbeidet med dem som – tross folkelig motstand – uberettiget har tatt plass i landet, kalles – som nevnt - på gammelt, godt norsk for kollaborasjon – og blir å betrakte som landssvik, jfr. Landssvikoppgjoer.no


Abid Raja er styreleder og Thor Gjermund Eriksen er ansvarlig redaktør i NRK. Julie Brodtkorb er leder for Kringkastingsrådet. Fagforeningsledere er Rolf Johansen, Tore Egelien og Trine Steen. Merk deg navnene.Aftenposten – en kollaboratør?


Publisert 11. april 2020

Av Olav Jonstadius


Aftenposten er viden kjent for sin støtte til de tyske troppene i april 1940 – og avisens promotering av okkupasjonsmakten under hele krigen. Men er situasjonen noe bedre i dag – i 2020?

Innvandringen minner i våre dager sterkt om en invasjon – en invadering av fremmedkulturelle, mange av dem kriminelle og krigslystne. Disse får alltid en positiv omtale i avisen – etnisitet oppgis aldri når innvandrere blir arrestert eller dømt. Innvandrere gis god plass for innlegg på debattsidene, spesielt kvinner med fremmedartede navn. Dette har økt etter at avisen fikk en kvinnelig sjefredaktør. Man skal lete lenge før man finner en redaksjonell artikkel eller debattinnlegg med antydning til kritikk av innvandringen. Derimot er EU og spesielt Angela Merkel i vinden blant journalistene.

Dette aktive samarbeidet med dem som – tross folkelig motstand – uberettiget har tatt plass i landet, kalles på gammelt, godt norsk for kollaborasjon – utført av en kollaboratør. Jfr. Wikipedia. Sjefredaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.Monokultur er alltid vinneren


Publisert 2. mars 2020

Av Bjarne Johnsen


Flere norske muslimer etterlyser en ordning for sertifisering av halalkjøtt. Tilgangen har vært begrenset siden Nortura kuttet båndene til Islamsk Råd Norge.

Mangfold i landbruket er et dårlig eksempel. Det er slett ikke noe argument for mangfold av kulturer. Det er en grunn til at man har et uttrykk som sier at like barn leker best. Ja for slik er det. Like barn leker faktisk best. Monokultur er alltid vinneren.

Man omgås de man trives med og de man trives med er på mange måter like en selv. Hvem omgås du? De som er som deg eller de som er helt annerledes på områder du anser som viktige?

Faller man utenfor er det fordi man er merkelig på en annen måte enn de merkelige man omgås. Ja for vi er alle merkelige på vårt vis og det krever mye å omgås folk som er veldig annerledes enn det man selv er. Derfor lar man være å omgås de som er annerledes.

Igjen: Like barn leker best. Jo større forskjeller jo større komfilikter. Innad i familien, i vennekretsen, religion, sport, etnisitet, psykisk sykdom - lista er lang. Noen unntak fra regelen finnes, men like bare leker alltid best.

Så hvorfor ikke legge dette faktum til grunn og deretter sørge for å minske ulikheter. Ja for ulikheter er ikke bare et spørsmål om penger, slik mange ser ut til å tro.Svikter sin egen kultur


Publisert 14. februar 2020

Av Berit Antonsen


Det er først og fremst våre egne som svikter sin egen kultur. Det er det som gjør det hele så nitrist. Gjennom generasjoners møysommelige arbeid, slit og forsakelse, ble Norge et av verdens beste land. Vi var en fredelig avkrok i verden som det var all mulig grunn til å være stolt av.

Den kulturen blir nå ikke holdt i hevd av våre egne. Det gir en kulturell retardasjon som snart gjør oss til det samme shithole country som Sverige og andre land man helst ikke bør sammenligne seg med.

Skal man implementere en annen kultur enn sin egen, må det i tilfelle være en høyere utviklet kultur, ikke en primitiv kultur som er preget av vold, rasisme, kjønnsapartheid og rasering av menneskerettighetene. Det er skammelig mange blant oss som ikke står opp for den arven våre forfedre og formødre ga oss.

Det er mangt man skal skamme seg over om dagen. Det snakkes om både flyskam og kjøttskam. Men mest av alt føler jeg skam over at så mange av mine landsmenn ikke er villige til å hedre de som bygde et av verdens beste land.Afrikas befolkningseksplosjon


Publisert 2. januar 2020

Av Odd Olav Bjørn


I motsetning til våre egne ledere, i alle fall tilsynelatende, er afrikanske ledere fullt klar over at unge arbeidsløse menn kan føre til uroligheter og politisk ustabilitet. Professor emeritus i Afrika-studier Holger Bernt Hansen har i hele sitt liv jobbet innen dansk bistandspolitikk, og mener at land som Nigeria dermed har en vital interesse i at spesielt unge menn utvandrer.

Afrikanske ledere foretrekker naturlig nok å eksportere sine selvforskyldte problemer og har derfor ivret for at verdens ledere skulle underskrive FNs angivelig uforpliktende migrasjonsavtale. Hvorfor europeiske politikere – blant dem vår såkalte blå-blå regjering – skulle være like ivrige etter å forplikte oss til å importere dem, er det vanskeligere å forklare. Derimot er det høyst forståelig at de og andre innvandringsliberale aktører, som media, ikke ønsket noen offentlig debatt om saken.

Men hva befolkningsveksten i Afrikas befolkningseksplosjon vil føre til i Europa er nærmest ufattelig, og den er allerede i ferd med å bli merkbar. Professor i antropologi og Afrika-ekspert Stephen Smith mener at dagens 9 millioner afrikanere i Europa vil øke til mellom 150 og 200 millioner bare i løpet av de neste 29 år.Hva er målet?


Publisert 21. november 2019

Av Olav Jonstadius


Det er alltid smart i alle sammenhenger å stille seg selv spørsmålet Hvorfor? Dette gjelder også når det spørres om formålet med de alternative medier som etter hvert dukker opp i internettfloraen. Noen av disse er Resett, Dokument, Human Rights Service (HSR) Gjenstridig etc. I tillegg kommer mange andre lignende sider på Facebook.


Felles for dem alle er at de er innvandrerkritiske og spesielt kritiske til Islam. Det gis mange eksempler fra hverdagen der innvandringens skadelig påvirkning på land og folk illustreres. I tillegg kommer mer filosofiske artikler om hvordan dette vil ende – spesielt i kommentarfeltene.


Men så er spørsmålet Hvorfor? Hvorfor skrives det så mye om de negative sidene ved innvandring og Islam. Er det noen som tror at politikere leser dette og lar seg påvirke til å gjøre endringer?

Jeg har prøvd å få de omtalte alternative mediene med på å stille politikerne de siste 25 årene for riksrett, men ingen respons.


Målet med arbeidet mot innvandring og islam må nettopp være å stille politikerne til ansvar for de skader de har påført det norske samfunnet, samt repatriere alle innvandrere og deres etterkommere. Alt annet er bortkastet. Når ca. 20 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn - begynner det å haste.En del av vår kultur er gått tapt


Publisert 19. november 2019

Anton Bastesen


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole i august 2019. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?


En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn.


Det er både usmakelig og hånlig av vår Statsminister og nøre opp under denne ideologien sin ondskap. Vold, pedofili, voldtekt og psykisk mishandling over flere år, kombinert med at ofrene utsettes for trusler også etter at de har våget å stå frem. Det er islams ansikt. Det hadde ikke vært sånn at nordmenn ville støttet opp om psykopaten fremfor ofrene om en landsmann hadde oppført seg sånn. Eventuelle trusler ville blitt rettet mot psykopaten.

Men når selv vår Statsminister feirer denne ideologien, er en del av vår kultur allerede gått tapt. Vi blir ikke noe samlet folk om ikke alle står samlet mot ondskapen. Den splittelsen hun skaper i folket, vil det ta lang tid og lege. Min sympati går til ofrene, og jeg håper de i fremtiden en dag vil slippe å bli hånet av en norsk Statsminister som heller stiller seg på motsatt banehalvdel av de svakeste blant oss.Et mildere Frp – uten «snikislamisering»


Publisert 12. november 2019

Av Søren M. Kjeldsen


Media treffer i november 2019 Ketil Solvik-Olsen på en kafé i Oslo for å høre hvordan han skal få til de vidløftige ambisjonene han legger frem i boken «På vei».


I 2013 tok Ketil Solvik-Olsen selvkritikk på vegne av Frp for bruken av ordet «snikislamisering». I høstens valgkamp brukte Frp-leder Siv Jensen ordet igjen, i en kronikk. Men Solvik-Olsen vil ikke bruke dette ordet. Dersom jeg overtar som Frp-leder, blir partiet mildere i formen enn om Sylvi Listhaug gjør det, fastslår Ketil Solvik-Olsen – og legger til: Vi skal være et attraktiv parti for både kvinner og menn, unge og gamle, nye og gamle landsmenn. Det viktigste er å nå ut til nye velgergrupper, sier Solvik-Olsen og blinker seg ut ungdommer, kvinner og innvandrere.


Dette er jo rene ord for pengene: FrP skal satse på nye landsmenn – og få innvandrere inn som sine velgere. Hvis du ønsker å stoppe innvandringen er ikke FrP noe for deg. Jfr. Repatrieringspartiet.
Asylpraksis truer integreringen


Publisert 1. oktober 2019

Av Odd Olav Bjørn


Den lange ventetiden i saker hvor UDI vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelse, og usikkerheten som prosessen medfører, gir seg utslag i dårligere livskvalitet og bråstopp i integreringen skriver Jan-Paul Brekke, forsker, Institutt for samfunnsforskning, Marta Bivand Erdal, forsker, PRIO og Simon Roland Birkvad, stipendiat, UiO i juni 2019.


UDI har de siste årene opprettet flere enn 8000 saker hvor de vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelsen til flyktninger og andre migranter. De vanligste årsakene er at det er oppgitt uriktige eller udokumenterbare opplysninger i søknadsprosessen, eller at forholdene i hjemlandet er endret slik at norske myndigheter mener at de ikke lenger har behov for beskyttelse, og kan reise hjem.


Mange av disse tilbakekallssakene har imidlertid blitt hengende uten avklaring. I noen tilfeller har det tatt flere år å behandle dem. En ny forskningsrapport viser hva denne prosessen medfører for de som blir berørt. Den lange ventetiden, og usikkerheten som prosessen medfører, gir seg utslag i dårligere livskvalitet og bråstopp i integreringen.


Men spørsmålet er hvorfor de ikke blir repatriert omgående slik asylavtalen forutsetter. Vi har noen elendige politikere.Hva lærte vi?


Publisert 28. august 2019

Av Rasmus Nielsen


I anledning Nordiske Mediedager i Bergen, var Dagsnytt 18 på plass i Bergen, med de to drevne programlederne Sigrid Sollund og Espen Aas. Et av temaene ble naturlig nok det tidligere intervjuet med Steve Bannon. Som utgangspunkt for debatten stilte man følgende spørsmål: «Steve Bannon: Hva lærte vi?».


Ja, hva lærte vi?


Det jeg lærte i ettertid er at NRK er seg selv lik. Bannons opptreden i Bergen og Oslo ble ikke omtalt på hovednyhetene på NRK-tv verken på fredag eller lørdag. Dette var jo underlig med tanke på den besettende opptattheten, eller kanskje mer korrekt, nedlatenheten og frykten, som hans annonserte ankomst til Norge nedkalte i store deler av det politiske og mediale etablissementet. Men da han altså endelig kom var interessen borte som dugg for solen.


Det jeg lærte er altså at nyhetsredaksjonen i NRK bevisst valgte å sensurere/velge bort en mega-aktuell nyhet som på kanalen på forhånd hadde viet sterk negativ oppmerksomhet, eller rettere sagt formidlet til det norske folk med stor fordømmelse og forferdelse, på vegne av den politiske venstresiden i landet.Med feighet og motstand mot ytringsfrihet som førende prinsipp


Publisert 22. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I august 2019 meldte Arendalsuka at de setter foten ned for den planlagte debatten i regi av Ytringsfrihetsforbundet. «Vi har vært i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter en totalvurdering valgt å avslå en debatt om ytringsfrihet med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har begrunnet vårt avslag med at vi i år ikke tillater at Alliansen og SIAN deltar på arrangementer i Arendalsukas program», skrev Arendalsuka på Facebook. Lysglimt Johansen leder Alliansen, mens Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Bakmennene som trekker i trådene, er m.a. kvinnen Stenseng i Arbeiderpartiet som truer med boikott. Som et lite barn gråter i butikken når det ikke får viljen sin.


Leder av rådet for Arendalsuka er ordfører i Arendal kommune Robert C. Nordli.

Hovedprogramkomitéen for Arendalsuka er Øystein Djupedal – leder. Helene Fladmark og Harald Stanghelle. Prosjektgruppe for Arendalsuka består av Tone Skindlo Taraldsen, Dag Tynes, Frank Kvarstein, Helle Ruhaven, Hans Birger Nilsen og Maria Moksness

Disse har med sin opptreden dokumentert at de på det sterkeste er imot ytringsfrihet. La dem ikke vinne frem i noen sammenhenger.Islam – og kvelden før kvelden


Publisert 20. juli 2019

Av Sigurd Mortensen


Den 24. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. Det kommer frem i en henvendelse NRK har sendt til Kulturdepartementet. Høytiden blir ofte forkortet til id, og markerer slutten på fastemåneden ramadan.

«Akkurat som NRK og Underholdningsavdelingen i en årrekke har laget Kvelden før kvelden og en lang liste andre programmer som har handlet om tradisjonene som omgir den kristne julefeiringen, ønsker vi nå̊ å skape et programkonsept som gjør lignende arbeid for en av de største høytidene innen islam», skriver redaksjonssjef for Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad. Programmet er ment å samle landet og bli en begivenhet for alle.

NRK ønsker å inngå et samarbeid med Kulturdepartementet for å se på mulighetene for å gjøre begivenheten til en nasjonal tradisjon.

Spørsmålet her er om ikke NRK her bryter grunnloven. I § 2 står følgende: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. ​


Straffelovens paragrafer kommer også til anvendelse, f.eks. §§ 111 og 112 vedrørende krenkelse av Norges selvstendighet og fred.


All erfaring viser jo at Islam ikke respekterer hverken den kristne kulturarv eller menneskerettighetene – og representerer heller ikke demokrati og fred. Det må gjøres noe med NRK.Ytringsfrihetens dødsdans


Publisert 1. juli 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Folk flest mener bestemt at vi har ytringsfrihet i Norge – og alle såkalte fremadstormende politikere og mediefolk skryter av det samme. Men har vi virkelig ytringsfrihet i landet? Eller er det bare noe vi innbiller oss og resten av verden.


I Grunnlovens § 100 står det mellom anna følgende: «Ytringsfridom skal det vere.​ Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte?


Selv om det står at det skal være ytringsfrihet er den likevel begrenset av «den grunngjevinga ytringsfridommen har». Dette betyr at du kan bli rettslig ansvarlig hvis det du ytrer strider mot grunnen til at vi har ytringsfrihet. Så er spørsmålet om hva som er grunnen til at vi har ytringsfrihet? Ja- si det? Kanskje det har noe å gjøre med de såkalte menneskerettighetene - som også er sterkt svadapreget og lite reelle i praksis.


Det står også i Grunnloven at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte?» Når vi vet at straffelovens § 185 og § 266 setter en effektiv stopper for alle ytringer som ikke faller i smak hos politikere og et sterkt feminisert politi og rettsvesen, kan vi uten å rødme si at i ikke her noen reell ytringsfrihet i landet. Det er ikke alle som kan ytre seg på skattebetalernes regning – heller ikke i media som kun løper rettenkende politikeres ærend. 


Stiftelsen Fritt Ord høres fint ut og i stiftelsens formålsparagraf kan en lese «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord». Dette indikerer at vi har en reell ytringsfrihet i Norge som det skal vernes om. Men på stiftelsens hjemmeside kan en også lese følgende: «For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme». Dette indikere helt korrekt at de er usikre på ytringsfrihetens stilling i Norge. Eller som leder for Fritt Ord, Knut Olav Åmås, selv sier det; Ytringsfriheten er ikke absolutt, selv om enkelte tror det. Den har noen nødvendige juridiske begrensninger.


Etter en helhetsvurdering av ytringsfrihetens stilling i Norge, kan en trygt slå fast at folk flest tar feil: Vi har ingen reell ytringsfrihet i Norge – og får det vel heller ikke med det første.Med hijab på Stortingets talerstol


Publisert 7. juni 2019

Av Sverre Christiansen


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noHandlingsplan mot antimuslimske holdninger


Publisert 22. mars 2019

Av Ragna Seljestad


No er det på tide at regjeringa får på plass ein handlingsplan som tek føre seg antimuslimske haldningar, meiner ein rekke aktørar.


Det er kulturdepartementet som har ansvar for likestillingsfeltet i regjeringa.

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) svarar at dei er fullt klar over at muslimfiendtlege haldningar er eit alvorleg problem.


– Derfor er kampen mot alle formar for rasisme og religiøs og etnisk diskriminering høgt prioritert av regjeringa, skriv Kolstø.


Han seier at dei tek sikte på å legge fram ein handlingsplan til hausten. Den tek ikkje berre føre seg antimuslimske haldningar.


– Regjeringa jobbar med å utarbeide og sette i verk ein nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering, der diskriminering på grunn av religion vil vere eit heilt sentralt tema i handlingsplanen, seier Kolstø.Muslimer – et samfunnsproblem


Publisert 21. mars 2019

Av Ragna Seljestad


Susann Nikkerud er muslim og feminist.  Til helga arrangerer 19-åringen ei minnestund i Oslo for terroroffer på New Zealand.

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm peikar på at skepsis mot muslimar breier om seg i verda, også i Noreg.

– Vi må innsjå at vi har eit samfunnsproblem. Muslimar utgjer nokre få prosent av befolkninga, men merksemda dei blir utsett for til dagleg er enorm og i overvegande grad problematiserande, seier ombodet.Sammenlignet flyktninger med nazister


Publisert 19. mars 2018

Av Steinar Kjelstad


«Aldri igjen sa de etter 1940. Nå, 78 år etter, trenger man ikke engang våpen for å invadere Norge». Slik lyder teksten på et bilde som viser tyske soldater marsjere nedover Karl Johans gate, ved siden av det som skal være flyktninger som går langs en vei og teksten «Invasjonen av Norge 2015-2018».

Bildet ble delt på Facebook av Erik Szkutak, som representerer Frp i Rygge kommunestyre. En helg i november 2018 ble en skjermdump av denne delingen spredt rundt omkring i ulike nettfora.


Hilde Sofie Hjelseth var én av dem som reagerte. Lørdag la hun ut et innlegg på Facebook der hun blant annet skrev at hun blir redd når en lokalpolitiker deler slike bilder. Det er forkastelig å sammenligne folk som er i nød med invasjonen i 1940. Ikke bare er det skammelig og historieløst, men politikere skal egentlig gå foran som gode eksempler og være gode forbilder for de unge, sier hun


Innlegget hennes fikk flere sentrale politikere fra Moss og Rygge til å ta til orde.

– Dette er ikke forenlig med Frps politikk, sier Michael Torp, ordførerkandidat og Frps gruppeleder i Rygge.


– Langt over streken, skriver Tage Pettersen (H), stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Moss. Et nytt innlegg i rekken av urovekkende, skriver Sissel Rundblad, Høyres gruppeleder i Moss.

Finn-Erik Blakstad (V), varaordfører i Rygge, skriver at både han og ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) tar avstand fra slike ytringer.


Politiker er politiker verst.


Les mer på Milorg.no
Kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire


Publisert 12. mars 2019

Av Bjarne Olsen


Følgende ble vedtatt av Venstres landsmøte, 10.3.2019 i Stjørdal:


«Venstre meiner den internasjonale flyktningkrisa krev auka innsats og betre ansvarsdeling, spesielt i Europa. Regjeringa må ta initiativ til å samarbeide med EU for å få løyst dei akutte utfordringane i flyktningleirane, spesielt på dei greske øyane.


Venstre meiner Noreg må auke bidraget sitt, og vil samstundes signalisere at vi i ein slik situasjon har både kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire.


Rett til helsehjelp er ein ufråvikeleg menneskerett. Dette gjeld også for personar som oppheld seg ulovleg i landet, såkalla papirlause. Deira opphaldsstatus er uvesentleg for deira rett til naudsynt helsehjelp».


Venstres sentralstyre består av: Trine Skei Grande (leder),  Ola Elvestuen ( nestleder), Terje Breivik (nestleder), Guri Melby, Ida Gudding Johnsen, Petter N. Toldnæs og Sveinung RotevatnMørke skygger over både Norge og nordmenn


Publisert 5. mars 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Tre filmer som i november 2015 ser på Norge gjennom øynene til polakker, au pairer og euroflyktninger kaster mørke skygger over både Norge og nordmenn. Gjennom en dokumentartrilogi som handler om å søke lykken i verdens rikeste land, har Inger Sunde i NRK undersøkt hvordan Norge tar imot de som kommer hit for å søke lykken. Historiene skaper dessverre grobunn for revidering av utsagnet «det er typisk norsk å være god», sier dokumentarfilmskaper Inger Sunde. Nordmenn har et godt omdømme i verden. Vi går for å være gode medmennesker som er rause og bryr oss. Som undersøkende journalist i Brennpunkt har ett av prosjektene mine de siste tre årene vært å finne ut hvem vi nordmenn egentlig er.Nå er det helt åpenbart rasisme


Publisert 5. mars  2019

Av Oddbjørn Jonstad


Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved Seksjon for pedagogikk, Høgskolen i Bergen skriver i mai 2016: «Jeg forsker på innvandring og Interkulturell pedagogikk, og er derfor våken for innlegg som omhandler dette temaet. Jeg har ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette, men jeg ser at det ganske raskt har endret seg i kommentarfeltene. For ca. ett år siden kunne jeg se enkelte rasistiske ytringer i kommentarfelt. Dessuten opplevde jeg kommentarene litt mer pakket inn i ulne uttrykk som ikke så enkelt kunne plasseres inn under rasisme. Nå er det helt åpenbart rasisme, samtidig som det argumenteres med at det ikke er rasisme, men kun en beskrivelse av virkeligheten. Dette «virkelighetsbildet» er ganske enkelt å se. Alle muslimer voldtar, dreper og mishandler".


Det er ingen nyanser her. Alle som er for innvandring, er naive idioter fra venstresiden, og det er helt stuerent å true med for eksempel voldtekt. Det har vi innvandringsvennlige fortjent» Så man kan da konkludere med at de som aksepterer og ikke minst ønsker innvandring velkommen, med det legitimerer og godkjenner bruk av samtlige ekstreme muslimers metoder? Steining, selvmordsbombing, voldtekt, avkapping av lem osv.?Mennesker med fleretnisk bakgrunn er også er nordmenn


Publisert 5. mars 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Ellen Reiss, prosjektkoordinator i Minotenk og medforfatter av boken «Hvit PR – Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk massekommunikasjon» skriver følgende: « Hver tredje Oslo-borger, og nesten hver femte i Norge, har en minoritetsetnisk bakgrunn. I Oslo-skolene er rundt 40 prosent av barna minoritetsspråklige. Hva slags norsk og bikulturell identitet denne generasjonen danner, og hvilken tilhørighet de får til landet, vil påvirke hvor godt samfunnet blir i fremtiden. Skal vi dømme etter debattfeltene på Facebook er det ennå mange som ikke har forstått mennesker med fleretnisk bakgrunn også er nordmenn. Norge er for lengst blitt et fleretnisk samfunn. Derfor er hverdagsrasismen et problem, et problem som får store kostnader for mange borgere».


Forfatterne mener tilsynelatende at samfunnet er best tjent med å fortrenge virkeligheten. Det er aldri en god løsning. Arrogansen i denne kronikken er nesten litt komisk, men den er dessverre ganske symptomatisk. "Jeg har rett, og jeg kan ikke tenke meg muligheten for at jeg tar feil".Synge hva på juleavslutningen


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Foreldre med elever på Nylund skole i Stavanger ble i oktober 2017 bedt om å krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen. Senere gjorde skolen retrett. Etter et møte mellom skoleledelsen og skolesjefen i Stavanger, ble det besluttet å trekke skjemaet tilbake.

Rektor Frøydis M.S. Anthonsen hadde følgende forklaring: – Det er rett og slett slik at en uheldig ansatt har klart å publisere feil sang på skolens nettsider. Det var ment som et internt arbeidsdokument, og noe vi hadde brukt for å diskutere hvordan det kunne bli - i ytterste konsekvens. Det var et forslag musikklærerne skrev mens vi diskuterte «Er det sånn vi vil ha det? Er det sånn foreldrene vil ha det?».Islam har en viktig rolle i Europa


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Islam har en viktig rolle i Europas religionshistorie skriver Egil Asprem i mai 2016. Han er religionshistoriker og forsker ved NTNU. Islam omtales gjerne som et nyankommet fremmedelement som truer Europas identitet. I virkeligheten er Islams historie i Europa en tusenårig fortelling om konflikter så vel som samarbeid, om overraskende allianser og skiftende holdninger. Denne dyrekjøpte innsikten er dessverre i ferd med å glemmes når europeiske land (sist Danmark) velger å møte radikale religiøse stemmer med innskrenkning snarere enn beskyttelse av ytringsfriheten.


Islams viktige rolle i Europas religionshistorie bør ikke glemmes i møtet med dagens utfordringer.Muslimer i Norge kan være fundamentalister


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Under en debatt i Oslo i desember 2015 sa en islamkritiker at mellom 35 og 40 prosent av muslimer i Norge kan være fundamentalister. Dette støtter ikke Sindre Bangstad, forsker ved KIFO. Han er sosialantropolog og har studert muslimer i Norge og Sør-Afrika. Undersøkelsen «Six Country Immigrant Integration Comparative Survey», foretatt i 2008 og publisert av Berlin Social Science Centerforteller at 44 prosent av muslimene som svarte, kunne defineres som fundamentalister. – Dette fordi de svarte bekreftende på disse tre spørsmålene: At de mener at islamsk lov er viktigere for dem enn lovene i det landet de bor i. At de mente at det kun er én legitim tolkning av koranen og at den skal gjelde for alle. Og at de ønsker å vende tilbake til islams røtter.


Undersøkelsen har i det flerkulturelle magasinet Utrop blitt kritisert av Sindre Bangstad, forsker ved KIFO. Han sier at det er problematisk at begrepet fundamentalisme i undersøkelsen brukes utenfor sin egentlige bruk som har vært knyttet direkte til en amerikansk og kristen kontekst. – Det er også notorisk vanskelig for forskere å måle denne type holdninger, og spesielt gjennom data som her er brukt. – Det er også knyttet et problem til at det i denne undersøkelsen er et sett med spørsmål som bare går i én retning, bekreftende spørsmål, og ikke ja-nei-spørsmål. Da får man resultater som er et resultat av svakheten i undersøkelsen. Ideelt sett skal man blande utsagn med positivt og negativt fortegn.Den muslimske IS-organisasjonen er ikke terrorister


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

NTB har i lang tid og i hvert fall siden 2001 vært svært tilbakeholdne med å bruke «terrorist» om både individer og om grupper, sier nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB i juni 2015.


Likevel har NTB flere ganger omtalt den somaliske islamistbevegelsen Al-Shabaab som en terrorgruppe. Nyhetsbyrået omtaler også Al-Qaida i Nord-Afrika og den syriske Al-Qaida-gruppen Nusrafronten som terrorister. Også Krekars eget nettverk, «Rawt», har NTB omtalt som en terrorgruppe. Men ikke den muslimske IS-organisasjonen.Naken uten hijaben


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

I februar 2016 skriver han om 30 år gamle Laial Janet Ayoub som på kort tid har blitt en tydelig, muslimsk kvinnestemme i den norske samfunnsdebatten. Dem er det ikke mange av. Særlig ikke med hijab. Selv kaller hun seg «hijabist», og blir stadig spurt om hvorfor hun ikke respekterer Norge nok til å ta av seg hijaben. – Da svarer jeg at jeg respekterer Norge nok til å vite at jeg bor i et fritt land hvor jeg kan kle meg fritt. For meg vil det være som å gå naken hvis jeg må ta av meg hijaben når jeg skal ut, skriver Christian Vicolai Bjørke i Vårt LandVestlige verdier er i kamp med islam


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

Det grufulle terrorangrepet i Paris i november 2015 har rystet oss alle. Terroristene vil det åpne, multietniske, demokratiske samfunn til livs. De ønsker dessuten å skape en forestilling om at vestlige verdier er i kamp med islam. De bør ikke lykkes. Dette må være grunnpilarer vi ikke oppgir når vi velger hvordan vi skal slå tilbake mot terroren. Vi skal ha kalde hjerner, men beholde våre varme hjerter, skriver sjefredaktør i Hamar Arbeiderblad Carsten Bleness

 

Mener virkelig HA at islam ikke er i krig med vestlige verdier? Det har de vært lenge, og det har ikke bare med IS eller andre terroristorganisasjoner å gjøre. Hvordan er det egentlig med religionsfrihet, ytringsfrihet, pressefrihet og politisk frihet i muslimske land? Hvordan er det egentlig for kvinner, homofile og religiøse minoriteter å leve i muslimske land? Har den som skriver slikt vås noe som helst peiling på hva som skjer i verden, eller sitter vedkommende med sine ideologiske briller og drømmer opp en verden som ikke finnes?Skape et islam forent med norske verdier


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

Professor Torkel Brekke er i mars 2016 redd for at fremmedfiendtlige strømninger skal forsinke prosjektet med et «norsk» islam. – Jeg er helt sikker på at det prosjektet vil lykkes, sier Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Prosjektet han viser til er forsøket på å skape en islam forent med norske verdier. Dette tar Mohammad Usman Rana til orde for i en ny bokutgivelse. Brekke påpeker imidlertid at ikke alle er med og drar i denne retningen: – Det som i hvert fall ikke hjelper, er om medier og intellektuelle hauser opp et fiendebilde mot islam. Vi har en fremmedfiendtlig stemning mot islam i Norge, som i andre deler av verden. Det bidrar ikke til den prosessen som vi må ha og som Rana vil ha, sier Brekke.Flertallets kristne kultur er truet


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

Vi lever i ei tid der mye aggresjon og anklager rettes mot minoritetene. Folk som opplever at flertallets kristne kultur er truet, gir gjerne muslimer og særlig nyankomne flyktninger fra muslimske land skylden. De truer «vår kultur» og «våre tradisjoner». Muslimske flyktninger ble også nylig beskyldt for å ha stilt krav om fjerning av kors på flyktningmottak drevet av kristne organisasjoner. Utspillene bidrar til å bygge opp eller befeste fordommer som igjen fører til negative holdninger som rammer barn, ungdom og andre enkeltmennesker med muslimsk identitet. Derfor er det viktig å klargjøre at det på disse områdene ikke er muslimer som har vært pådrivere skriver Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter / HL-senteretDebatten om Islam og homofili


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

Islam er ikke mot homofili. Debatten om Islam og homofili blusser opp igjen. På tide å få sagt det klart: Ingen av de store religionene er for eller mot homofili. Igjen og igjen hører vi at islam er mot homofili og at slik er det bare. Nå sist av mannen Aftenposten har hedret som årets Oslo-borger i 2015, Mohsan Raja: «Det er straffbart å være homse eller lesbe, ifølge islam», erklærte han på en facebookpost der han ellers sammenlignet homoseksualitet med drap og vold. Selv liberale muslimske politikere som forfekter generell likestilling i samfunnet uansett seksuell orientering, slik som Venstres Abid Raja, gjentar kategorisk at homofili er «strengt forbudt» ifølge islam. Dette er ganske enkelt feil skriver professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Dag Ø. Endsjø i desember 2015.Muslimske foreldre krever kjønnsdelt svømmeundervisning


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

I mars 2015 krever muslimske foreldre kjønnsdelt svømmeundervisning på skolene i Skien. Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, sa at det er vanskelig å tilfredsstille dette kravet på grunn av manglende kvinnelige lærere i faget og kapasiteten i svømmehallene. Hun sendte brev til Fylkesmannen hvor hun ba om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

 

I april 2015 har Fylkesmannen svart. Svarbrevet er signert utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer. Hun påpeker at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opplæringen: ”Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta” sier utdanningsdirektøren.

 

Utdanningsdirektøren er kanskje av den formening at integrering ikke er noe å satse på? Var det ikke innvandrerne som skulle integreres i norsk kultur og samfunn, da?Prest og imam side om side


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Prest og imam side om side på asylmottaket. Dialogprest Marianne B. Gammelsæter og imam Abdi-Ladif Ahmed fra Bergen moské besøkte asylmottaket på Landås i april 2016 Senere står andre mottak for tur. Kirkelig dialogsenter i Bergen og Bergen moské har gått sammen med Utlendingsdirektoratet om undervisning for asylsøkere om religionsfrihet. Samlingen på Landås er den første i denne omgang.Europa er ikke et kristent kontinent


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Aftenposten mener i januar 2017: Religionsfrihet er en grunnleggende verdi. Europa er ikke primært et kristent kontinent. Derfor er det skuffende å se fremgangen for krefter som ser på muslimer som annenrangs borgere eller fiender.

Det er ikke bare illegitimt, men direkte farlig, å gjøre den jevne muslim til fiende og å undergrave hans og hennes rett til utøvelse av egen religion. Vestlige verdier forsvares ikke ved å undergrave vestlige verdier. Sjefredaktør og administrerende direktør i Aftenposten er Egil Espen Hansen.


Fra kommentarfeltet: Hva har skjedd med Aftenposten? Hva for noe vås er det som skrives i innledningen på dette makkverket av en leder om ikke et rent forsøk på historieforfalskning.

Nå ønsker avisen å omskrive historien i et forsøk på å si at alle slags religioner er en slags historisk og naturlig del av Europa. Nei, historisk er de ikke det. Dette har skjedd som en følge av den katastrofale multi-kulti innvandringen de siste 40-årene som gjør at vi har tidenes største terrortrussel, bevæpnet politi og splittede og segregerte nasjoner og nabolag.


"Europa er ikke primært et kristent kontinent. Verdiene her har sine røtter i en kulturell, en religiøs og en humanistisk tradisjon." Hva er det for noe tull? Islam har historisk alltid vært i krig med Europa, Kristendommen har siden 300-tallet vært grunnlaget for våre røtter og syn på verden. Humanismen oppstod utfra kristendommen. Uten kristendom, ingen humanisme. Uten kristendommen og humanismen, ingen religionsfrihet.


Som et eksperiment så kan dere jo redaktørene dra til Saudi-Arabia, Somalia eller hvilket som helst muslimsk dominert land og forsøke å bygge en kirke og se hva som skjer. Voks opp, ta en utdannelse og lær dere det grunnleggende før dere skal debattere noe dere ikke forstår, Aftenposten. Nok en gang i utakt med historien og realitetene.Muslimske navn får navnedag


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken. Et av disse navnene er Mohammad.

Frem til nå har verken Ali, Fatima, Mohammad, Aisha eller andre muslimske navn hatt noen egen navnedag i Norge. Men fra 2017 blir ti arabiske og muslimske navn innlemmet i kalenderen. Almanakkforlaget er eier og utgiver av navnedagsrekkefølgen i Norge, og bestemmer derfor også hvilke navn som skal inn i de norske kalenderdagene.

– Vi har vært inne på vurderingen om å ta med navnene før, men navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget.


Populære muslimske navn. I Oslo var Mohammad det mest populære navnet blant nyfødte gutter i 2015. Navnene som får sin egen navnedag, blir valgt på bakgrunn av frekvens i navnestatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).Personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet sitt


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


I februar 2015 kunne man lese historien om den niqab-kledte skolejenta i Moss som ikke ville vise ansiktet sitt for bussjåføren og fikk beskjed om å stige av bussen. Saken vakte oppstuss og Østfold kollektivtrafikk sendte ut en mail til alle ansatte der det ble presisert at kvinner med niqab som reiser med Østfold kollektivtrafikk skal slippe å vise ansiktet sitt, så lenge de kan vise gyldig legitimasjon. Dette virket lite gjennomtenkt av Østfold kollektivtrafikk og Fylkestingsrepresentant Gretha Thuen (H) sendte inn interpellasjon til fylkesordføreren om retningslinjer rundt bruk av heldekkende hodeplagg på busser i Østfold.

 

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) svarte på Thuens spørsmål m.a. slik: Bussjåførene har ingen mulighet eller myndighet til å vurdere om kunder eller kundegrupper skal eller ikke skal kunne benytte busstilbudet i Østfold. En person som ønsker å skjule ansiktet sitt skal altså kunne gjøre dette og samtidig benytte offentlige busstilbud. “Beslutningen går ut på at legitimasjon skal framvises ved bruk av rabattordninger, men at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet sitt.”

  


Fylket må følge islamske regler, også kalt sharia


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

Kari-Nordheim Larsen, har I april 2015 bestemt at skoler i fylket må følge islamske regler, også kalt sharia, for kjønnsdeling under den daglige undervisningen. Dette gjelder i særdeleshet fag som kroppsøving, hvor jenter og gutter må være adskilt. Hun fastslår at muslimenes religiøse tro veier tyngre enn norske lover og at man nå må «tilrettelegge» for en kjønnsdelt undervisningshverdag for skoleelevene. Fylkesmannen påpeker at det til vanlig ikke er lov å organisere elevene etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Men at det i opplæringsloven gis rom for at det kan gjøres unntak fra dette når det foreligger tungtveiende elevhensyn.

 

Dette er hun som går rundt og gratulerer asylsøkere med norsk statsborgerskap. Norske myndigheter har nå åpnet døren for sharia-styrt undervisning i norske skoler. Hvor langt vil man gå etter hvert som muslimer øker sin andel av befolkningen?Polemisk og unyansert om islamisme


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Bokanmeldelse: «Islamisme: Ideologi og trussel» av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.) - Dokumentar, Dreyer forlag. Sørensen, Hagtvet og Brandals antologi er polemisk og unyansert om islamisme skriver Lia Brynjar ved UiO  april 2016.


Og konklusjonen er at islam er fred? Alvorlig talt, forsøker Brynjar Lia her å ufarliggjøre det muslimske brorskapet? Seriøst? "I MBs tidlige skrifter finner vi at deres «Kalifat» skulle være en islamsk versjon av Folkeforbundet, som jo er noe ganske annet enn dagens ISIS-kalifat." Hva er formildende med at Kalifatet skal være organisert som Folkeforbundet? Jeg sliter med å følge tråden her. Vi snakker vel fortsatt om et Kalifat? Om Sharia? Og om Muhammed (fred være han frabedt) som den perfekte og endelige profet?

 


Muhammed spredde islam med krig, mens Jesus vendte det andre kinnet til


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


En mor reagerer i mai 2016 kraftig på undervisningen om islam på Danielsen skole på Sotra. Rektor beklager. På et ark som er utdelt til 7. klassinger var det listet opp ulikheter mellom Jesus og Muhammad. Her heter det blant annet: Begge møtte en blind mann, og en kvinne ble grepet i hor. MEN: Jesus helbredet mannen og tilga kvinnen. Muhammed overså mannen og fikk kvinnen drept. * Muhammed spredde islam med krig, mens Jesus vendte det andre kinnet til og døde for våre synder.

Mor til en elev i klassen, Lill-Christine Onstad, reagerer på undervisningen og forteller at sønnen ble skremt.  Han reagerte på at en religion kunne være så ond, sier Onstad. Rektor Frode Monsen ved Danielsen bekrefter at arket ble delt ut i en undervisningstime, men beklager at det ble brukt. – Vi er kjent med at det er kommet reaksjoner fra foreldrene på dette. Vi beklager at dette undervisningsarket ble delt ut. Det vil ikke bli brukt igjen, sier rektoren. Monsen sier til VG at dette ikke er i tråd med skolens undervisning. – Vi ønsker å formidle kunnskap om andre religioner med respekt, og jeg forstår at folk mener at skrivet gjør det motsatte, sier han.


Hvorfor i all verden reagerer mora på at skolen forteller barna sannheten? Er det ikke nettopp det en skole skal gjøre? Skal man unngå å fortelle sannheten fordi det er skremmende? Skolen skulle blitt premiert.
Den amerikanske muslimen Kamal El-Mekki er fint folk


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

En omstridt islamistpredikant er i oktober 2015 invitert til å holde foredrag på Kuben videregående skole i Oslo. Det er samme skole som Pegida-aktivisten Max Hermansen er permittert fra. Den amerikanske muslimen Kamal El-Mekki er tilhenger av et straffesystem etter saudiarabisk modell, med avkutting av hender og halshogging i Vesten. Han oppfordrer til dødsstraff for dem som forlater islam. Det er organisasjonen Norges Unge Muslimer som har invitert El-Mekki til Norge.Direktør Remi Pettersen i Kuben Yrkesarena slår fast at saken er uproblematisk. Vi har og funnet ut at dette er fine folk. Innhold på arrangementet er ikke noe vi blander oss bort i, sier direktør Remi Pettersen.


 


Møter imamer og ledere i moskeer til samtale


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Kirken møter moskeen er et dialogprosjekt i Stavanger og Rogaland, der prester og ledere i Den norske kirke møter imamer og ledere i våre moskeer til samtale, dialog og utveksling av erfaringer.

I et leserbrev i november 2916 kommer biskop Erling Pettersen med en sterk oppfordring til styret ved Blidensol sykehjem om å oppheve hijab-vedtaket snarest.

"«Kirken møter moskeen» registrerer med bekymring at et privat sykehjem i Stavanger har vedtatt forbud mot hijab for sine ansatte. Dette kommer i kjølvannet av en sak der en frisør nektet å betjene en kunde med hijab", står det i leserbrevet.

I tillegg til biskop Erling Pettersen er det signert av Ahmad Abunima, som er leder av Muslimsk Fellesråd i Rogaland, og dialogprestOdd Kristian Reme.


At noen muslimske damer, tilsynelatende velutdannede og veletablerte og oppegående, i Stavanger og Norge velger å gå med kvinneundertrykkingsplagget hijab er ingen trussel mot noen. Når de aller største kanonen i Stavanger fra biskopen til redaktører, som fordømmer på lederplass, begynner å forsvare hijabbruk som om det er det naturlig og normale i vårt samfunn i år 2016 da blir det et problem. Da er de store kanonene på ville veier. At kirken legger seg nesegrus for islam, representerer neppe folket. Biskoper bør holde seg til eget fagfelt, og ikke leke venstrevridde politikkere. Håper Blidensol står imot det utidige presset. Det er tross alt noens hjem.
Islamisme er en alvorlig trussel i Europa


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Den enes terrorist er den andres frihetskjemper, sies det. Tilsvarende er det stor uenighet blant forskere og politikere om hvorfor noen blir terrorister, og hvordan problemet kan bekjempes.


Det er fortsatt ingenting som tyder på at islamisme er en mer alvorlig trussel i Europa nå enn det var lørdag morgen – og derfor all grunn til å holde stø kurs mener professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI Nick Sitter
Kan leige kjøkkenet i kyrkja under ramadan


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Mange av bebuarane på asylmottaket på Landås får ikkje tilbod om varm mat under fastemånaden ramadan – av omsyn til arbeidstida for dei tilsette. Men no vil Landås kyrkje opna kjøkenet sitt for muslimane. som gjer det mogleg for muslimske flyktningar å feire høgtida.


Avtalen er ikkje signert enno, men handlar om at bebuarane på mottaket kan leige kjøkkenet i kyrkja under ramadan når kyrkjelyden sjølv ikkje treng lokala. Saka er drøfta med både domprost og biskop, samt godkjent i kyrkjelydsrådet. – Vi gjer dette fordi vi meiner det handlar om gjestfridom og omsorg for menneske som er i ein vanskeleg livssituasjon, seier fungerande sokneprest i Landås kyrkje, Rose-Marie Skarsten. Ho peikar på at bebuarane på mottaket jo er i ein vanskeleg situasjon.
Praktiserende muslim


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


TV-kjendis og muslim Noman Mubashir stod nylig frem som homofil, og har møtt mye hets i sosiale medier. – Jeg vil påstå at kritikken mot ham mer skyldes kulturell homofobi enn religiøs fordømmelse, skriver Maryam Trine Skogen,  samfunnsdebattant og student ved Det teologiske fakultet (UiO)i september 2016. Dagfinn Nordbøs oppgjør med religion er et angrep på tusenvis av troendes livssyn, kultur, identitet og tilhørighet.


Nordbø skriver i VG-kronikken «Den ubrukelige religionen» at det er på tide at liberale, oppegående, unge mennesker forstår hva som er den eneste veien ut av dette – at det eneste fornuftige er å forlate religionen. Den samme klagesangen har jeg hørt i flere år fra den ellers så hyggelige Nordbø. som både lager god musikk og frisk satirehumor. Men dette er ikke satire, det er et angrep på tusenvis av troendes livssyn, kultur, identitet og tilhørighet.

Religionskritikk trenger vi, ja – den deltar jeg i selv også, som praktiserende muslim.


Selvsagt er ikke religion ubrukelig! Det er jo den beste måten å komme unna med folkemord, krig, terror, lemlestelser, diskriminering, tortur, utrensking av uønskede elementer, forfølging av minoriteter, voldtekt, tvangsgifte, undertrykkelse, pedofili og mye annet artig. Jeg mener, hva i all verden skulle vi gjort uten religion? Begynt å oppføre oss som folk liksom? Religion er som et hvilket som helst eventyr. Som regel over gjennomsnittet kjekt å lese, og kanskje finnes det en god moral eller to i historien. Bortsett fra det, bare tull og tøys.Promoterer innvandring og Islamisering


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Aftenposten ser i 2015 på hvordan islam praktiseres i Norge gjennom en serie artikler. Journalistene Andreas Slettholm og Olga Stokke skriver disse artiklene som mer eller mindre promoterer innvandring og Islamisering av landet.
Utrustet kristne til å møte muslimer


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Veldig mye av det som historisk sett er skrevet om islam fra kristent perspektiv har først og fremst vært indrekirkelig medisin for å skremme sier Fjellhaug-rektor Frank-Ole Thoresen i april 2016. Man har i liten grad faktisk utrustet kristne til å møte muslimer, sier teolog Frank-Ole Thoresen, konstituert rektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.


Fra kommentarfeltet: Jeg er uenig i at problemet er at kristne/Vesten demoniserer islam. Ser man på hva europeiske historiebøker har lært om denne religionen, så er det fint lite som har kommet frem av Islams mørke historie: Hva med slavehandelen i Øst-Afrika (som var like omfattende som den som skjedde i Vest-Afrika av europeerne), hva med den systematiske undertrykkelsen av jøder og kristne innenfor de muslimske områdene, hva med den såkalte hvite slavehandlene drevet av de muslimske statene i Nord-Afrika osv. osv. Det vi hører om i våre historiebøker, er hvor fæle europeerne/de kristne har vært.

 Religionen islam og muslimer som mennesker


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Vebjørn Selbekk kan ikke ha fulgt særlig godt med dersom han mener Max Hermansen er bare en islamkritiker, mener Erik Tornes i oktober 2015. Etter ti år med karikaturdebatt er det overraskende at Vebjørn Selbekk ikke skiller mellom kritikk av religionen islam og muslimer som mennesker skriver debattredaktør i Aftenposten Erik Tornes

 

Fra kommentarfeltet: Hvorfor forlanger da muslimer stort sett at deres jenter ikke får lov til å kaste et blikk på en etnisk norsk gutt, og langt mindre ta kontakt, muslimer tåler kun pengene til fjolsene av noen etniske venstresosialister, som enda ikke forstår at muslimene utover det økonomiske, ikke vil ha noe med etniske norske borgere og gjøre. Utenom at de muslimske guttene kan ha de etniske norske jentene og leke seg med til de finne en muslimsk jente til dem.
Bør ta imot minst 10.000 kvoteflyktninger


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Liv Tørres i Norsk Folkehjelp mener i mai 2015 at Norge bør ta imot minst 10.000 kvoteflyktninger fra Syria over de neste to årene – og at kostnadene til tiltak i Norge ikke må tas fra bistandsbudsjettet. I tillegg bør den humanitære støtten til Syria og nabolandene økes med minst én milliard norske kroner. Norge er nødt til å gjøre både-og.

 

Nabokjerringas kommentar: Vedkommende har millionlønn og lever stort sett av de problemene innvandrere og flyktninger skaper for det norske samfunn. Vel, er det ikke snart på tide nok en gang å stille seg kritisk til disse velfødde og overbetalte lederne i godhetsindustrien - som forsyner seg godt i form av lønninger til egen pose fra godhetsbudsjettet de har til disposisjon, og som anser at flest mulig flyktninger til Norge vil generere mere penger i egen lomme for dem, samtidig som eldre i Norge har en uverdig alderdom og kreft- og MS pasienter får ikke de beste medisiner på grunn av pengemangel.


 


Norges ukjente  landssvikere


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

ABC Startsiden AS/ABC Nyheter har i juni 2015 en serie om Norges ukjente  landssvikere. Men det ledelse og ansatte ikke forstår, er at de selv er større landssvikere enn dem de skriver om fra krigens dager, jfr. www.landssviker.no. ABC Nyheter oppgir sjelden etnisiteten til kriminelle innvandrere og prøver å dekke over deres kriminalitet etter beste evne. Det virker som om de ansatte ikke er interessert i nyhetsformidling, men promoterer innvandring og islamisering til skade for det norske samfunn. Adm. dir. og ansvarlig redaktør i ABC Nyheter er Espen Udland
Mange nordmenn har i dag ei muslimsk tru


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Islam er blitt ein synleg faktor i den norske samfunnsdebatten. Men i romanar, dikt og noveller er muslimsk tru lite synleg. Når slår det om? spør Alf Kjetil Walgermo, kulturredaktør i Vårt Land, i oktober 2015. Mange nordmenn har i dag ei muslimsk tru, difor er det overraskande at det ikkje finst fleire skjønnlitterære bøker som speglar denne samfunnsutviklinga. Truleg er det berre snakk om tid før det kjem fleire bøker der islam er ein naturleg og integrert del av handling, tematikkar eller språkbruk.

 Muslimske navn i den norske almanakken


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Flere muslimske navn får sin egen dag i kalenderen. Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken, deriblant Mohammad, Ali, Fatima og Amina. Felles for de nye navnene som tas inn, er at det er over 450 personer som har dem. Det er de ti vanligste arabiske og muslimske navnene i Norge som er valgt ut. – Poenget er at flest mulig nordmenn skal få sin egen navnedag, uavhengig av navnenes opprinnelse, sier rådgiver Solveig Wikstrøm ved Universitetet i Oslo, hun er fagansvarlig for navnedagskalenderen.Blant alle muslimer er bare én promille radikalisert


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad

 

På en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme en torsdag i desember 2015, kom det frem at det i høst har vært bekymring rundt tre tenåringsjenter fra Trondheim. Man fryktet at de var på veg til Syria. Et faglig samarbeid mellom Trondheim kommune og PST ga imidlertid positive resultater; man fikk avverget at jentene reiste. Nyheter om at tenåringsjenter, den yngste 16 år, planlegger å dra til Syria, bør få noen store klokker til å ringe hos noen og enhver. Koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune, Even Ytterhus, forsøker imidlertid etter beste evne å bagatellisere radikale muslimers antall og kraft. – Det totale antallet radikaliserte muslimer i verden er svært lavt. Blant alle muslimer er bare én promille radikalisert, opplyser han.

 

Fra kommentarfeltet: La oss se helt bort ifra fakta. La oss glemme alle undersøkelser blant muslimer i Europa som viser at Ytterhus tar fullstendig feil. La oss forbli ignorante. La oss slippe å lese artikler som   viser at over 60 prosent av muslimer i Europa ønsker shariah fremfor nasjonalstatenes lover. La oss i stedet ta Ytterhus på ordet: Med 1,4 mrd muslimer i verden, har vi 1,4 millioner radikaliserte muslimer å hanskes med. Et uhyggelig antall for de fleste av oss – eller hva, Ytterhus?Abraham i Bibelen og Koranen


Publisert 4. mars 2019

Oddbjørn Jonstad


Til Vårt Land i november 2017 sier den profesjonelle fortelleren Mehda Zolfaqari, som med Per Jostein Aarsand og Alf Martin Lie, har turnert skoler over hele Norge med forestillingen Abraham i Bibelen og Koranen, at fortellingene har samme utgangspunkt, men blir tolket forskjellig.